Ugovor o direktnom sporazumu o pružanju advokatskih usluga za 2017. godinu - JU Biblioteka Sarajeva