Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu