Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1263

Organizacija: 
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
65000000 Komunalne usluge
Ugovor potpisan sa: 
Zavod za izgradnju KS
Datum potpisivanja ugovora: 
13.09.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
701,25
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
701,25
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
13.09.2017
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture