Plan izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2017. godinu