Odluka o izmjeni i dopuni Odluke za nabavku 6 hemodijaliznih aparata