IZMJENE PLANA NABAVKI

Organizacija: 
JU OŠ “Druga osnovna škola”
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
22.11.2017
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 
Datum unosa: 
05.01.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade