Ugovor za dizajn, pripremu i štampu grafičkog materijala za "Izložbu u povodu 50.godina Zavoda"

Organizacija: 
JU Zavod za zaštitu naslijeđa
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
79810000 Usluge štampanja
Ugovor potpisan sa: 
PROPRINT GRAFIČKI DIZAJN STUDIO SARAJEVO, vl. Kapić Ekrem,ul. Avde Hume 19. ID br. 4301544520002
Datum potpisivanja ugovora: 
21.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
4073,54
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
481-8-2-136/17
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
4073,54
Datum unosa: 
26.01.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta

Plaćeno 8.1.2018 godine