Nabavka MRI sistema za potrebe Klinike za radiologiju

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
01.12.2017
JRN/CPV: 
33100000 Medicinska oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
1538461,54
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-1-1-659-3-395/17
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
87/2017
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
MEDIT d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
1798830,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MEDIT d.o.o. Sarajevo- 4201342080006
Datum unosa: 
09.02.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva