TREČA IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU

Organizacija: 
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
01.12.2017
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 
Datum unosa: 
20.02.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade