Prva izmjena plana nabavki za 2018.godinu

Organizacija: 
JU OŠ "Deseta osnovna škola"
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
27.03.2018
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 
Datum unosa: 
18.04.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade