NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA TOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

Organizacija: 
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
12.03.2018
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
26000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
755-7-1-4/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
6
Ostale ponude firmi: 
Mikoro + Polo d.o.o.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
11686,08
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
- Alphachrom d.o.o. Lot 2 i 3, - Kefo d.o.o. Lot 4, - Analitika d.o.o. Lot 5, - Kefo d.o.o. Lot 6, - Semikem d.o.o. Lot 7,
Datum unosa: 
07.06.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva

Sa gore navedenim ponuđačima zaključeni su okvirnii sporazumi.