Odluka o Pokretanju postupka nabavke - dehidriranih podloga(HROMOGENA SELEKTIVNA PODLOGA ZA DETEKCIJU E.COLLI I KOLIFORMA U VODI (CCA); PSEUDOMONAS AGAR BAZA/CN AGAR, SLANETZ AND BARTLEY MEDIJUM + TTC SOLUCIJA)