Administrativni materijal, učila, pomagala i dr.

Organizacija: 
JU OŠ "6. mart", Hadžići
Faza postupka: 
Plan nabavki
Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se: 
Objavljen
Datum plana nabavki: 
09.02.2018
Datum unosa: 
30.08.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade