Štampanje slikovnice "JA VOLIM MUZEJ SARAJEVA"

Organizacija: 
JU Muzej Sarajeva
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
06.04.2018
JRN/CPV: 
79810000 Usluge štampanja
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
6000,00
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Ostale ponude firmi: 
AMOS-GRAF d.o.o. Sarajevo ID broj:4200120130009
PLANJAX KOMERC doo ID broj 4218427610004
Samas d.o.o. ID broj: 4200111220003
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
1849,77
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
Ugovor potpisan sa: 
CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
Datum potpisivanja ugovora: 
18.04.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
1849,77
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
1849,77
Datum unosa: 
04.10.2018
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
18.04.2018