Plan o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu.