Plan javnih nabavki za 2019. godinu, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA