poštanske usluge

Organizacija: 
JU Srednja građevinsko-geodetska škola
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
64110000 Poštanske usluge
Ugovor potpisan sa: 
JP BH POŠTA DOO SARAJEVO ID 4200682210005
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
165,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
165,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
120
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
16.05.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zaključno sa 30.04.2019.godine realizirano.
Ugovor zaključen 17.12.2008.godine i ne može se unijeti datum.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
16.05.2019