Nabavka termobloka sa mješačem

Organizacija: 
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
10.05.2019
JRN/CPV: 
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3300,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1365-7-1-81-3-7/19 od 19.04.2019. godine
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
Apical d.o.o Sarajevo
Emeding d.o.o Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
3861,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
Datum unosa: 
16.05.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade