Nabavka - Lot 1. ŠU Trnovo ŠGP Trnovsko GJ Crna Rijeka Želejznica, Odjel 45 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 2.967 m3 - 3428/18

Organizacija: 
KJP Sarajevo-šume d.o.o.
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
19.12.2018
JRN/CPV: 
77211400 Usluge sječe drveća
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
103022,40
Obavještenje objavljeno gdje: 
Drugi elektronski mediji
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
Šumarstvo Ljuta d.o.o. Konjic
Rakitnica d.o.o. Hadžići
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
95056,41
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
OLIP d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
02.07.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede