Odluka o pkretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje st. potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa - ponovljeni

Organizacija: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
24.06.2019
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Datum unosa: 
05.07.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za boračka pitanja