Nabavka - Nafta i naftni derivati - 2838/19

Organizacija: 
KJP Sarajevo-šume d.o.o.
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
14.10.2019
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
1731980,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Drugi elektronski mediji
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1177-1-1-66-3-77/19
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
73/19 str. 45 (S1-20835-19)
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Ostale ponude firmi: 
BTG d.o.o. Tomislavgrad
Holdina d.o.o. Sarajevo
Almy d.o.o. Zenica
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
1291247,10
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Green oil d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
07.10.2019
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo privrede