NABAVKA SOFTVERA ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA

Organizacija: 
JU Univerzitet u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.01.2020
JRN/CPV: 
48190000 Programski paket za obrazovanje
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
999-7-1-172-8-1/20
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
TURNITIN LLC, 2101 Webster Street, Oakland, California, USA
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
17395,56
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
NEXIS d.o.o, Mehe Smailagića 76, Sarajevo
Datum unosa: 
27.01.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade