Konkurentski zahtjev- nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije

Organizacija: 
JU Kamerni teatar 55
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
14.02.2019
JRN/CPV: 
60181000 Najam kamiona s vozačem
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
10000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
10000,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
ECOMATIC D.O.O.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) : 
Datum unosa: 
10.02.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta

Zbog specifičnosti javne nabavke prevoza scenografije i kostimografije za potrebe  JU "Kamerni teatar 55" u obrascu cijena za dostavu ponuda su navedene jedinične cijene, a isporuka usluga će se vršiti sukcesivno tokom  perioda važenja ugovora zavisno od potreba, a što će se definisati pojedinačnim narudžbama, a u okviru procijenjene vrijednosti javne nabavke. Shodno tome, u rubrici vrijednost prihvaćene ponude - iznos sa PDV-om je navedena procijenjena vrijednost javne nabavke.