Privremeni plan nabavki JU OŠ vladislav Skarić Sarajevo za 2020.godinu