Izdaci za utrošeni plin/gas ,maj 2020.

Organizacija: 
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
JRN/CPV: 
65210000 Distribucija gasa
Ugovor potpisan sa: 
KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O.
Datum potpisivanja ugovora: 
31.05.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
142,45
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Report_a2b83922-f128-4624-af59-cd203000bd7d
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
142,45
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
10.06.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
10.06.2020