Izdaci za odvoz otpada, juni 2020.

Organizacija: 
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
Ugovor potpisan sa: 
KJKP RAD
Datum potpisivanja ugovora: 
30.06.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
140,40
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
Report_100fe753-ef16-4ee6-ba07-de073e6f6fa6
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
140,40
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
02.07.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
02.07.2020