Izdaci za el.energiju, juli 2020.

Organizacija: 
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
Ugovor potpisan sa: 
JO ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
Datum potpisivanja ugovora: 
31.07.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) : 
148,08
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
_2a0fa7d4-1df6-4b54-8d52-1a41f0f0fabb
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) : 
148,08
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
06.08.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
06.08.2020