Nabavka i isporuka računara za potrebe više OJ KCUS-a - 2020.

Organizacija: 
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
16.07.2020
JRN/CPV: 
30230000 Kompjuterska oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
154000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
893-1-1-512-3-266/20
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
44/2020
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Ostale ponude firmi: 
REBUS d.o.o. Sarajevo
KODEKS d.o.o. Sarajevo
TELNET d.o.o. Sarajevo
DISTI d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) : 
178057,62
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
REBUS d.o.o. Sarajevo
Datum unosa: 
15.09.2020
Nadlezno ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva