Pretraga

Ukupno 332
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal-26.07.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 32499,09 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2017 32499,09
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Reprezentacija (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) u 2017. godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije u 2017. godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka-08.05.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.05.2017 17414,23 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.04.2017 17414,23
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-28.04.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.04.2017 22815,00 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering) Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 07.04.2017 22815,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge hotelskog smještaja-24.04.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2017 82875,00 Europa d.d. Sarajevo, HOTEL HOLIDAY Zmaja od Bosne 4, Sarajevo ID: 4200375800121
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge hotelskog smještaja-06. 04. 2017. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 06.04.2017 82875,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju-software-lot 6. - 20.02.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-Tableti i HMD-lot 5. - 10.02.2017. - Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-Kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju-studijska rasvjeta-lot 2.-10.02.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Avio prevoz-20.06.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-izrađeni proizvodi-26.09.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 1755,00 1755,00 Zlatarsko Juvelirska radnja Sofić Sarajevo ID: 4300373750008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Servis i održavanje informatičke opreme-20. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 2901,60 2901,60 BBS SYSTEMS d. o. o. ID: 4200298380009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2017 56117,49 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2017 56117,49
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18.07.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.06.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Najam vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 1200,00 1200,00 PREVOZ MUSA d. o. o. ID: 4236034030004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Promotivni materijal 04. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1234,94 1234,94 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe-Sistem za monitoring mrežne infrastrukture-lot 3.-31.08.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 35042,67
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2.-07. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 43875,00 43875,00 Telenet d. o. o. Sarajevo ID: 4200412850002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 43875,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra-07. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 115794,90 115794,90 Verso d. o. o. Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 115794,90
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi 03. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.08.2017 19336,24 19336,24 Colorex d. o. o. Mostar ID: 4227835130001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017 19336,24
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Oprema za 3 D štampu-28.07.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 6454,89 6454,89 5D-CADD d. o. o. Sarajevo ID: 4201221530004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mape za diplome 27. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 24277,50 24277,50 Štamparija Fojnica d. d. Fojnica ID: 4236045660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mape za diplome Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2017 24277,50
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o izvođenju građevinskih radova-27. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 1460,00 1460,00 CUBE DESIGN d. o. o. Sarajevo ID: 4202010020006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci softvera-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 2460,52 2460,52 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3.-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2017 2214,77 ASA Osiguranje d. d. Sarajevo ID: 4201261240009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2214,77
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 2542,54 SARAJEVO OSIGURANJE d. d. Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2542,54
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 15011,52 VGT Osiguranje d. d. Visoko ID: 4218241600009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 15011,52
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2017 58492,75 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 58492,75
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2.-21. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 28080,00 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 28080,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju aplikacijskih usluga (pressclipping)-Praćenje štampanih i elektronskih medija sa područja Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske - 30.06.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2400,00 Media Monitoring, PressClipping Office Sarajevo Džemala Bijedića 94/V, Sarajevo ID: 4302316190007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC-26. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2017 13690,80 13690,80 Turnitin LLC, 2101 Webster Street, Suite 1800, Oakland, CA USA 94612 ID: 94-3392995
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 13690,80
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC-10. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2017 31962,00 31962,00 PRINTEX d. o. o. Sarajevo ID: 4200597450005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.02.2017 31962,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila-23. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.06.2017 93986,38 93986,38 PORSCHE d. o. o. Sarajevo ID: 4201887660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2017 93986,38
Ukupno po stranici 696.027,88 680.852,16 360.389,77