Pretraga

Ukupno 451
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA AUDIO OPREME ZA PROJEKAT iMARECULTURE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 2562,07 2562,07 R&S Vogošća, Igmanska bb, ID broj: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Cvijeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2700,84 2700,84 T.R. "KAKTUS" ul: Alipašina 6c; ID: 4300855310005; 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2018 5900,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu TREĆA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_25_10_2018 Plan nabavki 25.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-30. 10. 2018. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2018 19764,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Sredstva za održavanje higijene prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 6877,89 6877,89 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 1496,14 1496,14 Avaz roto press d.o.o., Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo, ID: 4200934630002
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge - unajmljivanje opreme za simultano prevođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 1462,50 1462,50 Blow up d.o.o., Isaka Samokovlije bb, 71 000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci revizorskih usluga Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2018 111969,00 111969,00 BDO BH d.o.o., Dolina 11, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka po konkurentskom zahtjevu za javna nabavka robe - kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering) Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Univerzitet u Sarajevu DRUGA IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_09_10_2018 Plan nabavki 09.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SPORTSKE OPREME ZA POTREBE PROJEKTA MATCH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 3845,95
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču u otvorenom postupku nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 25623,00
JU Univerzitet u Sarajevu Zakup prostora za održavanje manifestacije “Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu“ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.10.2018 23400,00 23400,00 KJP„ZOI '84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d. o. o. Alipašina bb, Sarajevo ID: 4200347000004
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2018 7487,53
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge servisa i održavanja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1345,50 1345,50 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge ljekarskog i sanitarnog pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 6456,45 6456,45 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Vodo i elektro materijala za održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 3863,66 3863,66 "Penny plus" d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200162210002
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-03. 10. 2018. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2018 13284,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o nabavci robe-Benzin i dizelsko gorivo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 7018,61 7018,61 HIFA PETROL d. o. o. Hotonj bb, 71320 Vogošća ID: 4200999090005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javna nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2018 25506,00
JU Univerzitet u Sarajevu USLUGE PREVOĐENJA PROJEKAT LNSS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.09.2018 4761,90 KOLEKS DOO PJ OXFORD EDUKATIVNI CENTAR, Banja Luka, ID 4400934600005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR o pružanju usluge Interkonekcija članica Univerziteta u Sarajevu prema Univerzitetskom tele-informatičkom centru Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.09.2018 47015,28 47015,28 LOGOSOFT d.o.o. Igmanska 9, 71000 Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 07. 09. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2018 22323,60 22323,60 TELEMACH d. o. o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo ID: 4200209890007
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge održavanja softvera za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 2597,40 2597,40 Japet d.o.o., Obala Kulina bana 4, 71000 Sarajevo, ID: 4200222720005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge oglašavanja u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 2574,00 2574,00 Avaz-roto press d.o.o. ID: 4200934630002, ul: Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE PROMOCIJE INTEGRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA EMIS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.05.2018 29741,40 MITA GROUP d.o.o. Sarajevo, Kralja Tvrtka 10, ID: 4200343510008
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU I DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGA PREVOĐENJA ZA POTREBE PROJEKTA LNSS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE-RAZVOJ SOFTVERA ZA PODRŠKU RADA REGISTRA "ba" DOMENA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 2026,80 2026,80 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE IMOVINE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 2254,24 2254,24 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu INTERKONEKCIJA ČLANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU PREMA UNIVERZITETSKOM TELE-INFORMATIČKOM CENTRU UTIC Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2018 47015,28
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - UGOVOR O NABAVCI ROBE - MAPE ZA DIPLOME - 26. 07. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2018 32760,00 32760,00 GRAFIČAR d.o.o. Plješevička 2 D, 77204 Bihać ID: 4263008270002
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR SERVERI ZA SISTEM EMIS I EKSTERNU MATURU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2018 35685,00 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS doo Sarjaevo ID 4200298380009
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O NABAVCI ROBE - PAPIR I ŠTAMPANJE OBRAZACA ORIGINALA I KOPIJA DIPLOMA- 26. 07. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2018 23400,00 23400,00 GRAFIČAR d.o.o. Plješevička 2 D, 77204 Bihać ID: 4263008270002
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018 22323,60
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 25. 07. 2018. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2018 58492,58 58492,58 BH Telecom d.d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018 58492,58
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2018 2026,80
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE IMOVINE-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2018 2254,24
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2018 19764,00
JU Univerzitet u Sarajevu SERVERI ZA SISTEM EMIS I EKSTERNU MATURU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018 30500,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-Mape za diplome-2018-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018 28000,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe-Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma-2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018 23400,00
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI GEODETSKE OPREME 25_5_2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2018 29000,00 29000,00 GeoWILD doo Sarajevo 4200577850007
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI KOMPJUTERSKE OPREME - PROJEKAT BEST SDI Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.06.2018 42450,00 42450,00 IMEL doo Lukavac 4209310270009
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE APLIKACIJSKIH USLUGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 3000,00 3000,00 MEDIA MONITORING d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 331.341,03 481.339,41 466.787,96