Pretraga

Ukupno 453
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor za usluge brze pošte Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.11.2017 6540,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA -30. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2017 53299,99 53299,99 ASPO RAIL d. o. o. Alipašina 53, Sarajevo ID: 4202124540000
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i oisguranje Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 2175,03 2175,03 Avaz-roto press d.o.o. ID: 4200934630002, ul: Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 1560,78 1560,78 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID: 4202263820009, Semizovac bb, 71320 Vogošća
JU Univerzitet u Sarajevu Gume za auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1892,36 1892,36 Porche BH d.o.o. ID: 4201887660018, ul: Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 sARAJEVO
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Priznanja Univerziteta u Sarajevu-24. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 5833,04 5833,04 GONG d. o. o. Krančevićeva 35, 71000 Sarajevo ID: 4200465540005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge prevoza u zemlji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2017 1500,00 1500,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje dogadjanja-20. 11. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2017 50986,26 50986,26 BLOW UP d. o. o. Isaka Samokovlije bb, 71000 Sarajevo ID: 4201413280001
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga montaže i demontaže sajamskih pulteva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 1872,00 1872,00 Dexpo dizajn O.D.
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 31.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2017 53299,99
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga brze pošte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 6540,00 14.11.2017 6540,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje događanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2017 50986,26
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga sanitarnog i sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 3556,80 13.10.2017 3556,80 3556,80 JU KS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - cvijeće i cvijetni aranžmani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 2300,00 17.10.2017 2300,00 T.R. "KAKTUS" , Alipašina 6c, 71000 Sarajevo, ID: 4300855310005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge zakupa reklamnog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 1593,54 11.10.2017 1593,54 1593,54 EUROPLAKAT BH d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Sredstva za održavanje higijene prostora-02.10.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 6877,89 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Štampanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Avio prevoz-06.09.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2017 233112,20 S TOURS d.o.o. S.H.Muvekita 2, Sarajevo ID: 4200249500007
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Avio prevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.07.2017 233112,20
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal-26.07.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.07.2017 32499,09 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2017 32499,09
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Reprezentacija (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) u 2017. godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije u 2017. godini Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka-08.05.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.05.2017 17414,23 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.04.2017 17414,23
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-28.04.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.04.2017 22815,00 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering) Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 07.04.2017 22815,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge hotelskog smještaja-24.04.2017. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2017 82875,00 Europa d.d. Sarajevo, HOTEL HOLIDAY Zmaja od Bosne 4, Sarajevo ID: 4200375800121
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge hotelskog smještaja-06. 04. 2017. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 06.04.2017 82875,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju-software-lot 6. - 20.02.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-Tableti i HMD-lot 5. - 10.02.2017. - Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-Kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju-studijska rasvjeta-lot 2.-10.02.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Avio prevoz-20.06.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-izrađeni proizvodi-26.09.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 1755,00 1755,00 Zlatarsko Juvelirska radnja Sofić Sarajevo ID: 4300373750008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Servis i održavanje informatičke opreme-20. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 2901,60 2901,60 BBS SYSTEMS d. o. o. ID: 4200298380009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2017 56117,49 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2017 56117,49
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18.07.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.06.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Najam vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 1200,00 1200,00 PREVOZ MUSA d. o. o. ID: 4236034030004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Promotivni materijal 04. 09. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1234,94 1234,94 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe-Sistem za monitoring mrežne infrastrukture-lot 3.-31.08.2017. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 35042,67
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2.-07. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 43875,00 43875,00 Telenet d. o. o. Sarajevo ID: 4200412850002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 43875,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra-07. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2017 115794,90 115794,90 Verso d. o. o. Sarajevo ID: 4201511450004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 115794,90
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi 03. 08. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.08.2017 19336,24 19336,24 Colorex d. o. o. Mostar ID: 4227835130001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017 19336,24
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Oprema za 3 D štampu-28.07.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 6454,89 6454,89 5D-CADD d. o. o. Sarajevo ID: 4201221530004
Ukupno po stranici 777.158,41 789.593,62 322.502,72