Pretraga

Ukupno 449
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3.-26. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2017 2214,77 ASA Osiguranje d. d. Sarajevo ID: 4201261240009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2214,77
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 2542,54 SARAJEVO OSIGURANJE d. d. Sarajevo ID: 4200326930001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 2542,54
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 15011,52 VGT Osiguranje d. d. Visoko ID: 4218241600009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 15011,52
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.-25. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2017 58492,75 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 58492,75
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2.-21. 07. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 28080,00 LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID: 4200236190009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 28080,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju aplikacijskih usluga (pressclipping)-Praćenje štampanih i elektronskih medija sa područja Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske - 30.06.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2400,00 Media Monitoring, PressClipping Office Sarajevo Džemala Bijedića 94/V, Sarajevo ID: 4302316190007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC-26. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2017 13690,80 13690,80 Turnitin LLC, 2101 Webster Street, Suite 1800, Oakland, CA USA 94612 ID: 94-3392995
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 13690,80
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC-10. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2017 31962,00 31962,00 PRINTEX d. o. o. Sarajevo ID: 4200597450005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.02.2017 31962,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila-23. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.06.2017 93986,38 93986,38 PORSCHE d. o. o. Sarajevo ID: 4201887660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2017 93986,38
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge održavanja i servisa UPS uređaja-05.06.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 3903,12 3903,12 ALBAT d. o. o. Sarajevo ID: 4201041550007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge održavanja i popravki multifunkcionalnih printer uređaja - 18. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2017 6781,03 6781,03 Konica Minolta d. o. o. Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Kopiranja-18. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2017 5967,00 Konica Minolta d. o. o. Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge "Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom" 20. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2017 5519,48 5519,48 Grafotex d. o. o. Banja Luka ID: 4400865280001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge "Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Produkcijska oprema-14. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 3666,66 3666,66 Sar-light d. o. o. Sarajevo ID: 4209043640004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge nadogradnja, održavanje i razvoj informacionog sistema EMIS 06. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.04.2017 53059,50 53059,50 Orbicode d. o. o. Sarajevo ID: 4201929920007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge nadogradnje, održavanja i razvoja EMIS sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2017 53059,50
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci produkcijske opreme 05. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 1648,53 1648,53 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Posluživanje toplih napitaka 31. 03. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 2173,50 2173,50 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekta-30.03.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 4175,31 Penny plus d. o. o. Vogošća ID: 4200162210002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Posluživanje toplih napitaka-Univerzitet u Sarajevu-21.03.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1417,50 1417,50 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuter za 3 D modeliranje-lot 4. - 09.03.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 2736,63 2736,63 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe_sistem za montažu i postprodukciju Lot 3. 08. 03. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2017 5021,64 08.03.2017 5021,64 5021,64
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe-Kamera-LOT. 1.-09.03.2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 4606,29 4606,29 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kamera-LOT. 1. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Toneri za kopir i printer uređaje-17.02.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 2551,81 2551,81 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Toneri za multifunkcionalne uređaje-17.02.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 4133,61 4133,61 Konica Minolta d. o. o. Sarajevo ID: 4201294680004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2016 59983,56 06.02.2017 59983,56 59983,56 PRINTEX d. o. o. Sarajevo ID: 4200597450005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Sistem za masovnu pohranu podataka-LOT 2. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2016 56188,08 06.02.2017 56188,08 56188,08 PING d. o. o. Sarajevo ID: 4200070010007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Posluživanje toplih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 1556,50 1556,50 JU "STUDENTSKI CENTAR" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Bezalkoholna pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 6831,20 Grafikon d. o. o. Sarajevo ID: 420025166003
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluga-Iznajmljivanje neosvjetljenog optičkog vlakna (dark fiber) i povezivanje za potrebe interkonekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 4214,34 4214,34 BH Telecom d.d. Sarajevo ID: 4200211100005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Fiskalni uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 1275,30 1275,30 BTS Computers d. o. o. Sarajevo ID:4200217050000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge parkiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 4132,20 4132,20 KJP "CENTAR SKEDERIJA" Sarajevo ID:4200736910008
JU Univerzitet u Sarajevu Peta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 27.07.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Četvrta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 18.05.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Treća izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 24.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Druga izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 06.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Prva izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu Plan nabavki 28.02.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 14.02.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Plan javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 14.02.2017
Ukupno po stranici 420.233,54 489.923,55 364.208,46