Pretraga

Ukupno 147
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje građevinskih (molerskih) radova za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2020 31544,37
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kompjuterske opreme za LOT 1 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.09.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka generatorskog agregata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.06.2020 104998,05
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka električnih potrepština i pribora za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 6903,00 6903,00 EUNOIA d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge štampanja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.07.2020 26910,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektronskih potrepština - set energetskih pretvarača za 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.07.2020 6782,49
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka klimatizacijskih uređaja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 4365,00 4365,00 Tehnoelektronik d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka industrijskog robota za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.09.2020 17739,16
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka laboratorijske opreme - upravljačka ploča za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20583,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka proizvoda za unutrašnje opremanje za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka usluga održavanja i popravka fotokopirnih uređaja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka promotivnog materijala za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka razne opreme za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Telekomunikacijske usluge (fiksne telefonije) za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka štampanih knjiga za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kabela za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka česmi, ventila i sličnih naprava za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge restorana i posluživanja hrane za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka šečera i srodnih proizvoda, kafe, čaja i srodnih proizvoda i bezalkoholnih pića za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge programskog paketa za finansijsku analizu i računovodstvo za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka toaletnih papira i salveta za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 7020,00 1655,44 Violeta d.o.o. Grude
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka obuće osim sportske za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka usluga za održavanje klima uređaja za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka dijelova i pribora fotokopirnih aparata za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za fotokopiranje - multifunkcionalni uređaj za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2020 6996,60
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka personalnih kompjutera - desktopi, laptopi i raspberry za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2020 30518,28
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga računovodstvene, revizoreske i porezne usluge za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 7020,00 1989,00 FIR d.o.o. Sarajevo za računovodtsvo, finansije i porezno savjetovanje
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge oglašavanja i marketinga za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijske opreme i potrepština za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2020 7020,00 642,87 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka nafte i destilata za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2020 1170,00 SELEX d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga ugradnje sigurnosne opreme za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 6291,68 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga održavanja lifta za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 684,45 228,15 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga sanitacije za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 1053,00 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka proizvoda za čišćenje za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 7020,00 947,45 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge održavanja kontrolnih aparata za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 7020,00 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge osiguranja imovine za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2020 2582,60 2582,60 Triglav osiguranje d.d., Podružnica Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge tehničkog pregleda službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2020 90,99 90,99 AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge registracije službenog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2020 590,51 590,51 ASA Osiguranje d.d. Sarajevo13.
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta za 2020. godinu Plan nabavki 22.04.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka dezinfekcijskih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 263,25 263,25 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 11.07.2019 10400,00 19.08.2019 10400,00 9115,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije ICAT 2019 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.10.2019 37615,50 37615,50 "Buena Vista" d.o.o. Zenica
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarske opreme za IKT sektor fakulteta 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2019 04.02.2020 41418,82 41418,82 "UNIS TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka novogodišnjih paketića i organizacija zabavnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 16.12.2019 3510,00 3510,00 "Penny Plus" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izrada promotivnog materijala za potrebe konferencije ICAT 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 3135,60 3135,60 "F&F" d.o.o. Jelah
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Plan nabavki 19.09.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka i ugradnja 6 komada ventilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 4914,00 4914,00 "Prunus" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkog materijala za potrebe laboratorija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2019 7020,00 787,49 "RS Electronic" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje građevinskih radova izrade pregradnog zida Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 2948,40 2948,40 "Selming" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 229.561,95 196.966,80 123.703,07