Pretraga

Ukupno 106
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 11.07.2019 10400,00 19.08.2019 10400,00 9115,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije ICAT 2019 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.10.2019 37615,50 37615,50 "Buena Vista" d.o.o. Zenica
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarske opreme za IKT sektor fakulteta 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2019 04.02.2020 41418,82 41418,82 "UNIS TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka novogodišnjih paketića i organizacija zabavnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 16.12.2019 3510,00 3510,00 "Penny Plus" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izrada promotivnog materijala za potrebe konferencije ICAT 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 3135,60 3135,60 "F&F" d.o.o. Jelah
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Plan nabavki 19.09.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka i ugradnja 6 komada ventilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 4914,00 4914,00 "Prunus" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkog materijala za potrebe laboratorija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2019 7020,00 787,49 "RS Electronic" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje građevinskih radova izrade pregradnog zida Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 2948,40 2948,40 "Selming" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2019 20606,50 7906,59 Logosoft d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje grafičkih usluga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2019 18720,00 5978,27 Comesgrafika d.o.o. Banjaluka
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge štampanja antebolonja diploma, djelovodnika i matičnih knjiga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 7020,00 526,15 "Kemigrafika-Trade" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga prevoza studenata za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 2340,00 550,00 "Hare" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije cateringa za učesnike projekta "Benefit" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3000,00 3000,00 "Zlatni lav" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.03.2019 18720,00 26.06.2019 18720,00 5978,27 Comesgrafika d.o.o. Banjaluka
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga fizičke zaštite ljudi i imovine do kraja 2019. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019 24102,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge osiguranja imovine za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2345,90 2345,90 Adriatic osiguranje D.D. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga čišćenja dijela prostorija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 11713,40 24.04.2019 11723,40 9118,17 „EMMS“ d.o.o. Jelah
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računara za potrebe projekta "DISSIDENet" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1999,56 1999,56 IMTEC d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka higijenskih i kuhinjskih brisača za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7020,00 4714,31 Violeta d.o.o. Grude
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka tonera za štampače za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 7020,00 4227,43 Mia Market d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7020,00 1622,72 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka sredstava za čišćenje za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 7020,00 5331,13 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje pravnih usluga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 7020,00 7020,00 Advokat Sadik Hota
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga periodičnog ispitivanja ispravnosti sigurnosnih sistema za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 7020,00 7020,00 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1053,00 1053,00 "Sanacija 3D" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektronskih komponenti za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 3493,78 3493,78 Alma Electronic uvoz-izvoz d.o.o. Zagreb
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka SPF modula i optičkih kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 1876,66 1876,66 Network d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka SSD računarskih medija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 1614,00 1614,00 "Next" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka razvojne ploče za potrebe realizacije projekta Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.01.2019 10167,66 10167,66 Terasic Inc.
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu Plan nabavki 17.12.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za IKT sektor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 6984,93 6984,93 Digitarija d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka laptopa za potrebe realizacije projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 2223,00 2223,00 Zerick d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarske opreme za potrebe Cisco akademije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 5554,00 5554,00 Bosnien business systems d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka sistema za mjerenje, akviziciju i obradu električnih signala za potrebe realizacije projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 1440,00 1440,00 Excellent d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka usluga mjerenja sadržaja boje i temperaturnih polja na ispitnim LED uzorcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 2531,99 2531,99 Excellent d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga čišćenja prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 7020,00 7020,00 "Kristal" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka rezervnih dijelova za serversku infrastrukturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2019 5850,00 5850,00 Digitarija d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarskih servera za potrebe IKT sektora Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.01.2018 9945,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 2 komada uređaja Cisco SG350X-24 24-port Gigabit Stackable Switch Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2750,02 2750,02 General Engineering d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.10.2018 18158,80
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije gala večere za učesnike konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.05.2018 20900,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge smještaja i organizacija keteringa za učesnike konferencije Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.05.2018 93800,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 5 komada laptopa za potrebe IKT sektora Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2340,00 2340,00 Zerick d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Oprema za potrebe nastave na Odsjeku EE Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2484,00 2484,00 Terabajt d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za potrebe održavanja nastave na Odsjeku za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1830,00 1830,00 Excellent d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka paketića za djecu radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 2340,00 2340,00 KID ZONE d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za održavanje nastave na Odsjeku za automatiku i elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 5720,28 5720,28 "RS Electronic" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarske opreme ua IKT sektor fakulteta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2018 35700,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 10 komada digitalnih senzora slike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2018 6376,50 6376,50 "BBH" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 243.439,20 313.207,50 244.433,13