Pretraga

Ukupno 4418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka i isporuka lož ulja za grijnu sezonu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.05.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje Godišnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 2057,46 2057,46 Amos Graf d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2017 246542,63
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za "sanacija i popravak aluminijskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 1304,55 1304,55 Alufinal doo Sarajevo,tresnje 7, br. ID 4200310930001
JU Gimnazija Obala Ugovor o kupovini terminala za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 1980,81 1980,81 UNILAB doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Kupovina terminala za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 1980,81
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka excel aplikacije za godišnji obračun Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2017 150,00 150,00 EKONOMIKA d.o.o.
JU Gimnazija Obala Ugovor za elektroinstalacijske radove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 4392,41 4392,41
JU Gimnazija Obala Elektroinstalacijski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 4392,41
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnice zarazni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2017 180,00 180,00 Mirbergraf d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka blendera i filtera za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2017 156,41 156,41 OMEGA d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnog frižidera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2017 66,00 66,00 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka el.rešoa sa 2 ringle Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2017 78,00 78,00 ALPER GROUP d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka fotokopir papira A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 5998,50 5998,50 Crobox d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za valjak za peglanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 3584,00 3584,00 VIZUM D.O.O. VISOKO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deratizacijskih kutija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 116,20 116,20 Sanitacija d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2017 46790,17 "TUZLA-FARM" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2017 46790,17
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka timpanometra - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 2338,50 2338,50 "INEL-BH" d.o.o. Maglaj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka timpanometra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 2338,50
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Uprava - 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2017 18,00 18,00 Telemach Solutions
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 35,50 35,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 29,50 29,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 27,00 27,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 45,60 45,60 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 33,44 33,44 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 36,01 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 94,24 94,24 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 24,25 24,25 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 82,00 82,00 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 149,30 149,30 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 66,20 66,20 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 5 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2017 64,40 64,40 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 18,00 18,00 Telemach Solutions
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 18,00 18,00 Telemach Solutions
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2017 18,00 18,00 Telemach Solutions
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Tehnički pregled vozila '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017 8695,25
JU Djeca Sarajeva Pismo - Uprava - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 157,60 157,60 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava Materijala za održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017 16170,57
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 928,63 928,63 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 1218,05 1218,05 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 390,38 390,38 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 2673,25 2673,25 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 880,31 880,31 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 2227,70 2227,70 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 1268,35 1268,35 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Ukupno po stranici 326.910,34 79.892,06 33.101,89