Pretraga

Ukupno 9625
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dijelova za održ.voz.i mehan.FILTERi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017 58500,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za pneumatiku i elektronske uređaje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 46800,00 FIM doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2017 11700,00 NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2017 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 35100,00 AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2017 35100,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igrački za novogodišnje paketiće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1835,96 1835,96 Solidex d.o.o Sarajevo 4200255730006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga: carinjeje, PDV po carinjenju robe i taksa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 126,54 126,54 Lagermax d.o.o Sarajevo 4200726950001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka grijalice Elit Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 95,00 95,00 Tehno mag d.o.o Orašje 4254026420004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka zidnih satova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 220,00 220,00 Conrad d.o.o Sarajevo 4200630920004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ugovor o izvođ.radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na saraj.odl.otpada-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.09.2017 690412,87 G.D. KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ugovor o izvođ.radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na saraj.odl.otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.07.2017 690412,87
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.09.2017 156780,00 TEHNIX doo Doni Kraljevec, Hrvatska
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.07.2017 156780,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građ.mehan. Caterpillar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 117000,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 hirurški konac - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 753,48 MEdical Partners doo Tuzla ID 4210278470007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Potrošni materijal - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 21942,99 Ena doo Sarajevo ID 4200037070002
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 21942,99
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2017 582,19 Sanam Stirka doo Sarajevo ID 420025330007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 582,19
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 hirurški konac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2017 753,48
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maske za kisik - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 41,65 Globex doo Zenica ID 4218000740004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maske za kisik Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 41,65
JU Ekonomski fakultet Nabavka panelnih zavjesa za opremanje sale MIT Centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 2090,20 2090,20 O.D. MSD rol Sarajevo, ul. Zagrebačka br. 29, 71000 Sarajevo, IDB: 4302286260005
JU Ekonomski fakultet Nabavka majica kratkih rukava sa logom Fakulteta i sloganom "Odluk koja mijenja život Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 3000,00 3000,00 O.R. STUDIO DESET, ul. Azize Šaćirbegović br. 80C, Sarajevo, IDB: 4302917510009
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga pripreme i orgnaizacije snimanja videa povodom obilježavanja 65 godina Ekonomskog fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 2340,00 2340,00 Idea Business Lab d.o.o., IDB. 4201971020008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2017 676,03 Unifarm d.o.o ID 420948175009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 676,03
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 7 Skalpeli i rezači - Ugovor Ugovaranje i realizacija 29.09.2017 129,87 Globex doo Zenica ID 4218000740004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 7 Skalpeli i rezači Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 129,87
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 6 Kateteri - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2017 1333,80 DMHC BH doo ID 4202133960003
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 6 Kateteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 1333,80
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka lima-Ulaganje u građevinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 2000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 59561,61 59561,61 INTER-COM d.o.o. Zenica
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA AUDIOVIZUELNE OPREME I FOTO APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 7005,02 Imtec d.o.o. Sarajevo 200918780002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja novih motornih vozila obavezno osiguranje i kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ZIDNIH KALENDARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 629,92 UDRUŽENJE OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU 200346610003 Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KANCELARIJSKE STOLICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 444,60 444,60 R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 200056290005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 6318,00 6318,00 SICON SAS d.o.o Tuzla
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka papira, kanc.mater.toner Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 30.11.2017 252,80 29.11.2017 252,80 252,80 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga stalnog internet pristupa - tk vodovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 2527,20 20.07.2017 2527,20 Telemach d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga elektronske zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 2246,40 25.07.2017 2246,40 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Saraievo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme Penn State Partical Separator sita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 1061,25 1061,25 Kefo d.o.o I.Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka memorije DDR3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 50,00 50,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa HH Plan nabavki direktni sporazum 14.02.2017 23.11.2017 1738,27 14.11.2017 1738,27 1738,27 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka PPL ELITE-SCREENS, UTP, Wireless N Router, Switch, Tastatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 525,20 525,20 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Univerzalne predželudačne sonde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 1287,00 1287,00 Kefo d.o.o I.Sarajevo 4403208220006
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka putla za portirnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 197,28 197,28 CONTY plus d.o.o. 4201712270004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka lož ulja za školsku kotlovnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 2190,00 2190,00 HIFA d.o.o. Tešanj 4210015000007
Ukupno po stranici 986.717,55 1.178.995,13 83.333,71