Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Ugovaranje Nabavka radova zidarsko-molerski radovi u radionici za instalatere centralno grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 4923,24 4923,24 LIGO-ING d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 33,44 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski Cvjetovi1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 66,20 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 64,40 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 82,00 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 149,30 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 24,25 Lares - upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 5,00 5,00 MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO 4200666010004 SARAJEVO CENTAR
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka radova- zidarsko-molerski radovi u radionici za instalatere centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 4923,24
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1268,35 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 60,44 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DVA BEŽIČNA TELEFONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 97,80 97,80 DVOR KOMERC DOO 4200492270001 SARAJEVO CENTAR
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1246,80 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Porodično savjetovalište KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM PREDAVANJU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 50,00 50,00 BHIDAPA 4202071240009 SARAJEVO CENTAR
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 928,63 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1617,70 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - tonera za fotokopir mašinu, tip: CEXV 33-zamjenski za Canon IR 2520 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.03.2017 42,12
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1832,46 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1588,15 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1077,92 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 348,53 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 2227,70 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1218,05 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1986,97 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - sportskih rekvizita (loptice i reketi za stoni tenis i fudbalske lopte) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2017 599,51
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1544,52 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 898,28 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski Cvjetovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 1215,33 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - knjiga Matična evidencija radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017 20,00
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 2260,04 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ZVONA I PREKIDAČA TASTERA ZA ZVONO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 10,90 10,90 BILPROM D.O.O.SARAJEVO 4200344240004 STARI GRAD
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 3952,38 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 880,31 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 5 (pet) komada parking kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017 87,75
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 347,37 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - pvc naljepnica sa štampom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2017 210,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za opremanje radionice za zanimanje ICG i PIVI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 1121,68
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 2673,25 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Filozofski fakultet Nabavka i isporuka arhivskih polica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 3839,88 3839,88 "R&S" d.o.o. Vogošća, 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za heminju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 513,44
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - popravke i održavanja telefonskog aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 128,70
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dvije gume 195R14MS za školski kombi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2017 251,12
JU Filozofski fakultet Nabavka kompjuterske opreme i potrepština Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2017 41844,70 41844,70 "R&S" d.o.o. Vogošća, 4200056290005
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge ispitivanja ispravnosti sistema vatrodojave sa pripadajućim detektorima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017 468,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge prijevoza za najbolji razred i najbolje učenike u šk. 2016/2017.g. na relaciji Sarajevo-Ajdinovići-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017 400,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-5m2 gume u rolni, debljine između 2 do 5 mm, za zaštitu radnih ploha bankova u radionici za instalatere centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 83,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2017. godinu Plan nabavki 02.03.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Ugovaranje za Organizovanje nagradnog izleta za učenike škole za 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1250,00 1250,00 S.R.C.A.
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG PREGLEDA PP APARATA I KONTROLA ISTIH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 55,58 55,58 MAHER d.o.o. SARAJEVO 4200555370001 SARAJEVO CENTAR
Ukupno po stranici 8.848,76 81.705,88 52.077,10