Pretraga

Ukupno 1753
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kartonske kutije '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.01.2017 4200,00 '' Svjetlost - BH print '' d.o.o Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga osiguranja imovine za kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 3057,00 3057,00 Bosna sunce osiguranje d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 4567,68 4567,68 "FEF" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kartonske kutije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2016 4200,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 2 komada projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 3650,00 3650,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 1684,80 Sanitacije d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka higijenskih i kuhinjskih brisača zs kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 6000,00 "Violeta" d.o.o. Tomislavgrad
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki za 2017 godinu - J.U.MES Međunarodni teatarski festival - Scena MESS Plan nabavki 17.02.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci Hemijska sredstva za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju vode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2017 13367,25 Hemija Patenting d.o.o Lukavac
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - punjač za mobitel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 40,00 40,00 fonTELe.ba, Sarajevo Centar, 4302085870000
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2017. Plan nabavki 14.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - DVD digitalno izdanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 20,00 20,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dosatno doštampavanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Srajevu. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluge građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1755,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluga građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.03.2017 1755,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina trakastih zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za izradu projekta: "Genetički uzroci neplodnosti i umanjenog nataliteta u BIH populaciji osoba s reproduktivnim problemima" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemijska sredstva za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju vode Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2017 13367,25
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - usluge kopiranja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 16,80 16,80 MAK INVEST DOO SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200013990003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - izrada pečata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 50,00 50,00 DES d.o.o., Sarajevo Centar, 4200721480007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 50,00 50,00 iNOVINE d.o.o., Sarajevo Novi Grad, 4201964320004
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Papiri, obrasci i ostali kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 643,50 643,50 Tel Trade d.o.o. ID 4218641370002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 643,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Reagensi za DR/2000 HACH portal laboratoriju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2017 11697,89 Controlmatik BH d.o.o Sarajevo
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina inventurnih pločica na aluminijskoj foliji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 1673,10
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dodatno štampanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 149,80 149,80 TRIAB d.o.o., Sarajevo Centar, 4201827680001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sanitarni pregledi radnika 2017.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 Zavod za javno zdravstvo FBIH
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Reagensi za DR/2000 HACH portal laboratoriju KZ 101/16 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2017 11697,89
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa KTKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar , 4200566060004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Nabavka lančanih dizalica'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.03.2017 11723,18
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki za 2017.god. KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo Plan nabavki 16.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2017 LIV-S d.o.o. Visoko
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 24.03.2017 4680,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Testiranje ZIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 22,32 25,25 Test
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku: Pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije sedmičnog magazina "START BIH" na godišnjem nivou Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 66,00 66,00 NIK DENAMEDA, Sarajevo Centar, 4200563630004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka TCMS omota i naljepnica za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 5572,71 5572,71 LAMPER d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru LOT 1 - KALIBRACIJA TEMPERATURE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka roba za reprezentaciju Ureda GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 5921,90 0,00 Vidra commerc d.o.o., Sarajevo Novi Grad , 4200322860009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 999,18 499,59 VATROSERVIS doo, Novo Sarajevo , 4201935490006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 1404,00 702,00 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200144230004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja službenog vozila Hyundai ix35 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 297,70 297,70 "BILLY" d.o.o. Sarajevo, Novo Sarajevo, 4200036420000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 1168,27 397,22 DERATIZER D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200149200006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnog stola s komodom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 535,00 535,00 BEGEX, Sarajevo Novi Grad, 4200426480003
JU OŠ Stari Ilijaš Dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 700,00 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 49.739,92 67.816,80 20.520,25