Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Obavezno osiguranje vozila '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.07.2017 46504,99 D.D za osiguranje '' Camelija '' Bihać
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Papir '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2017 22823,19 '' Svjetlostkomerc '' d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zaptivača za pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 2012,40 2012,40 S.O.E.R. WAT Sarajevo ID broj 4301256570003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za provjeru novčanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 93,60 93,60 SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo ID broj 4200270450001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor '' Nabavka rezervnih frekventnih pretvarača '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 44343,00 '' EMT elektro inžinjering '' d.o.o Brčko
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN Plan nabavki 14.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.08.2017 246542,98 ''Bihexo'' d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka slikarskog platna na metar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 360,00 360,00 Umjetnička radionica "Paleta" idbr. 4200134190039
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku koverata za mašinsko kovertiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 2340,00 2340,00 KOVERTA d.o.o. sarajevo ID broj 4254063890002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku monitora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 789,75 789,75 TIME CODE d.o.o. Sarajevo ID broj 4202250090001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kliješta za plombiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 386,10 386,10 TEHNIKA d.o.o. Kakanj ID broj 4218113430001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera" Evidencija radnog vremena" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 6973,20 6973,20 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200148570004
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor - o nabavci usluga sistematski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 2500,00 ZU poliklinika "Mimo Medical" Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatorskih baterija za SCAD-u Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 5935,16 5935,16 RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo ID broj 4200042240002
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka - pokretanje postupka sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2500,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - osiguranje zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1500,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.07.2017 63986,13 '' Autoelektra '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Tehnički pregled vozila '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2017 8694,27 '' Asa Assistance '' d.o.o Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku cijevi i prateće opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 308,18 308,18 POLIKO d.o.o. Sarajevo ID broj 4200448370007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 5663,13 5657,46 HOLDINA d.o.o. Sarajevo ID broj 4200068200001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku regulatora diferencijalnog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1191,25 1191,25 ECOS d.o.o.Vitez ID broj 4236087660000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 912,60 912,60 ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo ID broj 4200420360006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda i ispitivanja mašina i uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1275,30 1275,30 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo ID broj 4200087760000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja statičkih karakteristika uređaja za zavarivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1287,00 1287,00 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo ID broj 4200725630003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku UPS-ova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 5378,49 5378,49 PRINTEX d.o.o. Sarajevo ID broj 4200597450005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku titrival hloridne kiseline i membranskog filtera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 370,77 370,77 ECP d.o.o. Sarajevo ID broj 4201055770000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku četki za pranje epruveta Ugovaranje i realizacija 06.04.2017 484,38 484,38 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo ID broj 4200003250001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku autoguma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 880,96 880,96 MAKBEL TRADE d.o.o. Sarajevo ID broj 4200250690006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku električne nareznice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 7008,30 7008,30 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo ID broj 4200103390005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade geološkog nalaza tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 7007,72 7007,72 WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo ID broj 4200197510009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku elektromagnetnog ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 847,66 847,66 REAW d.o.o. Sarajevo ID broj 4200903590002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka filtera za agregate za varenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 172,22 172,22 COMACO TRADING d.o.o. Sarajevo ID broj 4200610140002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dozirne pumpe za hemikalije i pratećeg materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 6480,42 6480,42 NOBILIS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200210710004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku industrijskog usisivača, filtera i mašine za pranje pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 1994,99 1994,99 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo ID broj 4200086440001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka zračnog kompresora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 199,00 199,00 BINGO d.o.o. Sarajevo ID broj 4209253454033
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklenih pletenica i klingerita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 5788,05 5788,05 INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj ID broj 4218599230009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nivo sonde za polazni vod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 924,48 924,48 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo ID broj 4201109530000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i ispitivanja elektroinstalacija u normalnoj izvedbi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 491,40 491,40 MAHER d.o.o. Sarajevo ID broj 4200555370001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija, pribora, posuđa i sitnog materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 6531,18 6531,18 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo ID broj 4201103840007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku transformatora, razvodnih kutija i ostalog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1734,06 1734,06 EURO-M d.o.o.Sarajevo ID broj 4200135590006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektroničkog sklopa RVW 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4819,20 4819,20 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo ID broj 4201189970005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 6916,08 6916,08 R&S d.o.o. Sarajevo ID broj 4200056290005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Ugovor - Nabavka usluga - štampanje obrazaca KN 10-04/17 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.08.2017 7590,07 7590,07 "Svjetlost - BH print" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH-metara i pribora za servisiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 6996,60 6966,60 MIKRO + POLO d.o.o. Saraejevo ID broj 4201572320006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugličnih ležajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 2023,26 1838,35 CLK-INTERPROMET d.o.o. Doboj Istok ID broj 4209452220009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka svjetiljke za rad na strugu sa magnetom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 151,63 151,63 MAŠINOSERVIS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200147410003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 5850,00 2351,70 O.R. LAUDA Sarajevo ID broj 4301487620003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga odvoženja i ekološkog zbrinjavanja otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 7020,00 7019,96 Reciklon d.o.o. Sarajevo ID broj 4209895560007
JU Fakultet političkih nauka UNSA Ugovor o javnoj nabavci klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 1813,00 1813,00 ELKOMONT D.O.O.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Redovan servis klima uređaja i dopuna freonom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 108,23 108,23
Ukupno po stranici 2.500,00 556.004,38 115.390,90