Pretraga

Ukupno 8168
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzička akademija Sarajevo Izrada reklamnog materijala i digitalna štampa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 7012,98
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 364,46 364,46 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Muzička akademija Sarajevo Usluge štampanja i knjigovezačke usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 7008,30
JU OŠ “Druga osnovna škola” K.MATERIJAL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 80,73 80,73 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 2 Plan nabavki 01.06.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 18.04.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Plan javnih nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 18.11.2016
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 982,70 982,70 MITHAT DOO 4200360520009
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 269,89 269,89 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” EKSKURZIJE UČENIKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1241,37 1241,37 GRAND TURS DOO 4218843080006
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLEKSIGLAS ZA OGLASE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 193,05 193,05 RAMA GLAS DOO 4200079310003
JU OŠ “Druga osnovna škola” Materijal za održavanje dvorišta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 375,20 375,20 Giba trade doo Sarajevo 4200133200006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge čišćenja dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 415,35 415,35 O.D. "Odžačar" Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 341,00 341,00 JU "Apoteke Sarajevo"
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor za nabavku kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 2699,00 2699,00 TELNET d.o.o Sarajevo, ID 4202070350005
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru -kupovina kopjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 2699,00
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka kupine kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor štampanje foto albuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 4496,00 4496,00 BLICDRUK d.o.o Sarajevo, ID 4200108780006
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru -štampanje foto albuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 4496,00
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka - štampanje foto albuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 4732,00
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o kupoprodaji materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 2377,00 BINGO doo Export Import Tuzla, ID 4209253450003
JU Gimnazija Dobrinja USLUGE ISPITIVANJA VATROGASNIH APARATA I HIDRANTSKE MREŽE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2015 362,70 362,70 Vatrosistemi d.o.o.ID 4200117260007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Usluge održavanje sistema sigurnosti i transporta novca '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 7011,58 Agencija za zaštitu ljudi i imovine '' Gama AA '' d.o.o Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.03.2017 300,00 300,00 TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200247470003
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru- materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.02.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za kabinet Hemije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2017 541,01 541,01 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO IDB 4200003250001
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina cartige za HP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 329,94 329,94 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina školskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 4997,54 4997,54 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rasvjetnih tijela za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 6140,43 6140,43 "Luminos" d.o.o. Sarajevo, ID:4202174300000
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Javna nabavka materijala za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” PRAVO I FINANSIJE 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 200,00 200,00 REC DOO 4200545220001
JU Gimnazija Dobrinja Usluge dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija 01.09.2015 94,77 94,77 CIKLON
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o radovima Ugovaranje i realizacija 02.02.2017 3116,00 Samostalna zanatska vodoinstalaterska radnja Sarajevo, ID 43005417200074
JU Gimnazija Dobrinja potrepštine za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 211,30 211,30 JU APOTEKE SARAJEVO
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru- vodoinstalacijski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017 3116,00 02.02.2017 3116,00 Samostalna zanatska vodoinstalaterska radnja Sarajevo, ID 43005417200074
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 060 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka nacelarijskog materijala 058 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 38,61 Prim invest d.o.o. - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 057 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 13,57 Prim invest d.o.o. - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 055 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2017 220,00 t.r. Ara - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usisivača 054 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 129,02 Domod d.o.o. - 4201952400002
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 053 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 127,53 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor za ugradnju sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 3228,03 3228,03 Unilab d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU OŠ “Druga osnovna škola” osiguranje 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2017 300,00 300,00 TRIGLAV OSIGURANJE DD 4200247470003
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Nabavka školskog i medicinskog namještaja Plan nabavki 05.10.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 052 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2017 80,39 Hifa-petrol d.o.o. -4200999090005
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-16-16 - Usluga protuprovalnog praćenja i štićenja objekata Medicinskog fakilteta Plan nabavki 06.07.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka- vodoinstalacijski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2017 3116,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 050 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2017 89,30 Hifa-petrol d.o.o. -4200999090005
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-17-16 - Nabavka roba za potrebe naučno-istraživačkog projekta Plan nabavki 07.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Kečenje-bojenje prostorija Medicinskog fakulteta Plan nabavki 14.07.2017
Ukupno po stranici 32.180,28 43.785,05 28.917,89