Pretraga

Ukupno 9655
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku usluge internet pristupa-opticki link Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 6458,40 6458,40 Logosoft d.o.o. Igmanska 9 71000 Sarajevo, br.ID 4200236190009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka i ugradnja veriklanih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2017 875,00 875,00 EFEKT KOMERC DIZAJN d.o.o. 4200536070030
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština: miš canyon CNS CMSW7G i CNE CMS01B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 48,60 48,60 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Redovno mjesečno održavanje softvera JAPET-VIKING Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 1684,80 1684,80 Japet d.o.o Sarajevo 4200222720005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Testiranje telefonskog lokala u prostorijama centra za ribarstvo i izrada produžnog tel. kabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 87,17 87,17 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka kompjuterske opreme-laptop i tablet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 1860,00
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka artihek.gradev.tehnic.usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 22.11.2017 357,00 21.11.2017 357,00 357,00 SARIX d.o.o. Sarajevo ID 4200401140003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poreznog savjetnika za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 250,01 250,01 Revicon d.o.o Sarajevo 4200491380008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja uređaja za mjerenje sadržaja metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 131,04 131,04 Meda d.o.o Sarajevo 4200104360002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka dva telefona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 58,00 58,00 ekupi d.o.o Vitez 4236534770004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga prevoz studenata na terenske vježbe, Nišići, Mostar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 936,00 936,00 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
KJP ZOI 84 Nabavka monoetilen glikola 100% za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 3451,50 3451,50 INTERACT D.O.O. VISOKO; ID broj: 4218687520009
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavljanje ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 2679,30 2679,30 R&S d.o.o.4200056290005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 2679,30
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara i polica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2017 3498,30
JU OŠ "Čengić-Vila I" Kancelarijski materijal. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 1439,45 1439,45 SVJETLOST-SARS d.d. 4200191820081
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za kancelarijske potrebe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2017 1439,45
JU OŠ "Čengić-Vila I" Potrepštine za tekuće održavanje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1678,49 1678,49 CONTI PRO d.o.o.4201189460007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Potrepštine za tekuće održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 1678,49
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka oglasne ploče. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 5938,92 5938,92 PRIM INVEST d.o.o. 4200025140005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka oglasne ploče Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 5938,92
JU OŠ "Čengić-Vila I" Oprema za kompjuter. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 5995,56 5995,56 IMTEC d.o.o. 4200918780053
JU OŠ "Čengić-Vila I" Oprema za kompjuter Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 5995,56
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-presvlaka za prednja sjedišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda i taložnog šahta Ugovaranje i realizacija 13.10.2017 3946,08 3946,08 "SELA" d.o.o. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 10995,75
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija 132795,00 132795,00 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka alarmnog sistema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 2412,54 2412,54
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka alarmnog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017 2412,54
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Licence za IS Hermes za zajednički Centar za komunalna preduzeća KS'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2017 45864,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine stakla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 201,33 201,33 Rama-glas d.o.o. Sarajevo, ID 4200079310003
JU Biblioteka Sarajeva Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava za čišćenje odjeljenja Biblioteke za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Vogošća '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki z a2017.godinu Plan nabavki 06.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregat za bunar IB1'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2017
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Servis računarske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 1378,03 1378,03 CITY Group d.o.o. 4200194840008
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca za uslugu edukacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 4347,80 4347,80 BUTINAR doo Cesta v Staro vas 20,Postojna R Slovenija
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Servis računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 1378,03
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Potrepštine za nastavne aktivnosti. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 2369,25 2369,25 TRISAR-INN d.o.o. 4200324560002
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 451,88 451,88 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 163,88 163,88 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 204,21 204,21 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 293,36 293,36 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 221,41 221,41 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU OŠ "Prva osnovna škola" Sistematski pregledi uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 3042,00 ZU POLIKLINIKA SANASA, 4200349800008
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Potrepštine za nastavne aktivnosti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2017 2369,25
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 14,51 14,51 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 1337,20 1337,20 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 1019,46 1019,46 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijali za čišćenje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1872,47 1872,47 DEFTER-KOMERC d.o.o. 4200535260005
Ukupno po stranici 86.466,59 188.139,65 185.097,65