Pretraga

Ukupno 15903
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2018 507,78 Redex doo iz Banovića ID:4029069440003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 2730,05 Vinojug doo iz Sarajeva ID:4200368260006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 24339,27 Vinojug doo iz Sarajeva ID:4200368260006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala, LOT-3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 15550,40 TPDC DD iz Sarajeva ID:4200115050005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2018 3252,02 Redex doo iz Banovića ID:4029069440003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 15475,20 TPDC DD iz Sarajeva ID:4200115050005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja e-mail hostinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 1638,00 Studio Mrak Sarajevo - 4302870530006
JU Srednjoškolski centar Hadžići Advokatske usluge -odgovor na žalbu u predmetu broj 65 O Rs 599340 16 Rs Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1038,96
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 62 m2 trakstih zavjesa sa uslugom ugradnje - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 1407,17 1407,17 SUMAN d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 62 m2 trakstih zavjesa sa uslugom ugradnje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 1407,17
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu-krojaci za 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 140,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ugostiteljskih usluga za učesnike manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2018 290,00 290,00 Relax Tours d.o.o., Pravda d.o.o. Sarajevo, Socius d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka karti za vožnju žičarom učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2018 234,00 234,00 JP Sarajevo d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge smještaja i ishrane učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 3900,00 3900,00 UR restoran Bentbaša
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatne čelične prirubnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 16.05.2018 11635,88
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2018 Plan nabavki 11.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnih projekata javne rasvjete u ulicama Općine Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke arhivskih kutija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I ISPORUKE DVIJE AUTO CISTERNE ZA PITKU VODU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 295000,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka isporuka i ugradnja potrebnog materijala za tekuće i investicino održavanje i servisiranje signalnih uređaja,opreme i kablovske infrastrukture semaforskih raskrsnica u Kantonu Sarajevo, za period od tri (3) godine (2018,2019,2020 g.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka suvenira za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans nabavki_1_2018 0
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke suvenira za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alata i opreme za obradu kamena Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 51854,61 51854,61 MIG Komerc s.p. Dobojskih brigada 416, ID: 4500353440001
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 149420,70 149420,70 Birotim doo Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih vreća za prenos novca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 1862,64 1862,64 Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo ID: 4200270450001
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (II) za 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 303,72 303,72 Porsche BH d.o.o. Sarajevo, 4201887660000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5145,50 5145,50 KJKP Park doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata (3 aparata/sistema) za fizikalne terapije i rehabilitaciju za potrebe Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018 198890,64
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciju i adaptaciju prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka portabilnog UZ CD aparata za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018 56160,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5850,00 5850,00 FK" ŽELJEZNIČAR", ID: 4200709860007
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge posluživanja hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 420,00 420,00 KNOCK-KNOCK d.o.o. Sarajevo, 4200019090004
JU Historijski arhiv Sarajevo snadbijevanje i isporuka goriva i maziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 6,12 6,12 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018 godini - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 1500,00 1500,00 S.R.C.A.
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 1998,00 1998,00 Atal group doo iz Sarajeva ID:4201028370008
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka goriva i maziva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 6,12
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 3243,66 3243,66 Pingi d.o.o Sarajevo ID 4200003090004
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavke kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 3243,66
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2018 1500,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309 c Dijelovi za održavanje zračnih instalacija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2018 7159,23 02.04.2018 7159,23 GENEL d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1408,85 1408,85 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 1408,85
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za UPS, 64 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 2492,75 2492,75 ENERGOINVEST SUE
KJKP Gras d.o.o. Lot 1301B Dijelovi kočionog sistema trolejbusa MAN Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2018 26079,30 02.04.2018 26079,30 GENEL d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - sportskih rekvizita (reketi za stoni tenis i fudbalskih lopti) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 455,17
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe-STERILIZATORI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12000,00
Ukupno po stranici 604.124,98 340.068,97 231.337,72