Pretraga

Ukupno 1753
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Plan nabavki za 21017. Plan nabavki 14.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka alata za održavanje računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 1881,19 1881,19 ARCHITEKTENGRUPPE S71 DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200630920004
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna i izmjena Plana nabavke za 2017.godinu Plan nabavki 22.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje – držača za sapun za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 109,50 109,50 Defter doo sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4200303990007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja aparata Panasonic Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 58,50 58,50 "DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO, Novo Sarajevo , 4200078850004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja kopir aparata Canon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 665,73 665,73 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo , 4200012750009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja vozila - januar-februar 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 28,08 28,08 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 750,00 150,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge štampanja koverata i bijelih KTN omota za spise Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 7019,88 1833,98 BIROTEHNIK KOMERC d.o.o. SARAJEVO, Ilidža, 4200205800003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije Službenih novina - polugodišnja pretplata Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.01.2017 500,00 500,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza - mart 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.03.2017 5712,99 5712,99 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog saobraćaja - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2017 5607,00 5607,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.01.2017 6348,99 6348,99 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU RADNE UNIFORME ZA VATROGASCE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2017 78343,20 EURO VEZ d.o.o. Tešanj
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu AKTI U POSTUPKU NABAVKE RADNE UNIFORME ZA VATROGASCE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 78343,20
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije pošte - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 6073,90 6073,90 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije pošte - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 4771,30 4771,30 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge odvoza smeća - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge odvoza smeća - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 6665,78 6665,78 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 8641,21 8641,21 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Fakultet političkih nauka UNSA Plan javnih nabavki za 2017. godinu FPN Plan nabavki 18.11.2016
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucija struje - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.03.2017 2531,93 2531,93 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. -SARAJEVO, Novo Sarajevo , 4200225150005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije struje - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 2757,36 2757,36 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, 4200225150005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - februar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2017 614,30 614,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - februar 2017 paušal Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - januar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.01.2017 621,60 621,60 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka vode - januar 2017 paušal Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.01.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O, Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 1842,75 1842,75 U-MKS d.o.o. , Novo Sarajevo, 4201961220009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge pročepljavanja kanalizacionih odvoda Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 167,68 167,68 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki - „E-AUKCIJA, NABAVKA USLUGA TELEFONIJE I INTERNETA I KONTROLISANJE PROCEDURA NABAVKI OD STRANE AJN" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 145,00 145,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O, Sarajevo Centar, 4200545220001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - "Godišnji obračun 2016" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 280,80 280,80 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta za napredni nivo SCHE 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 2300,00 2300,00 EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zravstvenog menadžmenta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 2300,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - knjige „Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 60,00 60,00 HIK-NET d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 4200952530007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - knjige „Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 128,70 128,70 Fineks d.o.o. sarajevo, Novo Sarajevo, 4200034640002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - knjige Zbirka pitanja i odgovora iz 2016. godine i sudske prakse iz građanskog, privrednog i upravnog prava” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 234,00 234,00 Fineks d.o.o. sarajevo, Novo Sarajevo, 4200034640002
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki za 2017. godinu u JU Pozorište mladih Sarajevo Plan nabavki 02.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 275,00 275,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnih časopisa „Matična evidencija radnika”, „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu” i „Matična evidencija o radnom vremenu” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 55,00 55,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa "ZIPS 2017" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 500,00 500,00 Privredna Štampa Doo, Ilidža, 4200088140005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature "Sudska praksa 2017" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 175,00 175,00 Privredna Štampa Doo, Ilidža, 4200088140005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa "Porezni savjetnik i prizma" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2017 300,00 300,00 Revicon doo Sarajevo, Novo Sarajevo, 420049138000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature "Pravo i finansije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 250,00 250,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa "Pravna misao" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 140,40 140,40 FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE, Sarajevo Centar, 4200785450004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.01.2017 134,35 134,35 MUP KANTONA SARAJEVO, Sarajevo Centar, 420022035000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tehničkog pregleda službenog vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 91,76 91,76 OSING - osiguranje inženjering doo, Sarajevo Centar, 4200320570003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 23.01.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavke i ugradnje drvene stolarije na Gradskoj tržnici/sprat I administrativne prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 6645,60 6645,60 Mahagoni d.o.o. I. Sarajevo, ID: 4400552150000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija putničkog vozila Škoda Fabia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 1194,72 1194,72 LOKI d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 80.643,20 155.498,36 71.369,26