Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2017 141102,00 Sanacija 3 D d.o.o Sarajevo, Kasima Begića 23, 71210 Ilidža, ID broj: 4202033660002
JU Porodično savjetovalište NABAVKA MAJICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 56,16 56,16 ARIES DTP PRINT I DESIGN STUDIO VL.SELVIN ČANO 4300022370004 STARI GRAD SARAJEVO
KJP ZOI 84 Usluga ispitivanja PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 1420,38 1420,38 Maher d.o.o. SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište KOTIZACIJA ZA RADIONICU POSTAVLJANJE GRANICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 48,00 48,00 EVENT d.o.o. 4227911500000 MOSTAR
JU Filozofski fakultet Osiguranje radnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.03.2017 13800,00 12.04.2017 13800,00 13800,00 Triglav osiguranje d.d. Sarajevo 4200247470003
Fond KS za izgradnju stanova Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 799,11 799,11 Unilab d.o.o., 4200054160007
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka grijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 404,98 404,98 Penny plus Sarajevo, 4200162210002
Fond KS za izgradnju stanova Usluge razvoja programske podrške za web servere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 150,00 SOD NEKRETNINE.BA Sarajevo,4302176910004
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka vode za aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 200,00 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo,4201028370008
Fond KS za izgradnju stanova Popravka kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 40,95 40,95 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka službenog vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2017 33213,10 Porsche BH d.o.o. Sarajevo,4201887660000
Fond KS za izgradnju stanova Usluge oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2017 4532,25 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka telefonskog aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 68,78 68,78 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780231
Fond KS za izgradnju stanova Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2017 6514,29 6514,29 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 100,00 100,00
JU Porodično savjetovalište USLUGA OSIGURANJA MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 593,40 593,40 AGENCIJA SUNCE D.O.O SARAJEVO 4201463380007 NOVO SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRIRUČNIKA ZA ISPIT OPĆEG ZNANJA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBIH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 90,00 90,00 FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE 4200785450004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Postavljanje samouslužnih aparata za napitke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 09.02.2017 Automatic servis d.o.o. Visoko
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 78,85 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODOBRAVANJA PROLAZA I ZAUTAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM KANTONA SARAJEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 150,00 150,00 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 -1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 66,80 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 132,95 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 26,75 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 14,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski Cvjetovi2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 62,80 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski Cvjetovi1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 22,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 98,85 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 2470,97 2470,97 TRGOVINA NA MALO "HED" 4302503380006 CENTAR SARAJEVO
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.01.2017 349,35 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski Cvjetovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 20,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.01.2017 62,80 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.01.2017 72,80 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.01.2017 124,90 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji Grad - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.01.2017 413,50 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.01.2017 68,80 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.01.2017 46,75 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 124,90 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 4,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 173,00 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Porodično savjetovalište NABAVKA HIGIJENSKOG I OSTALOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 1717,35 1717,35 BINGO D.O.O EXPORT IMPORT 4209253450003 TUZLA
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 12,70 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2017 54,80 KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o.
Ukupno po stranici 13.800,00 209.538,72 28.274,37