Pretraga

Ukupno 8168
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Sanacija plafona amfiteatra Grujica Žarković Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Servisiranje klima uređaja Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-19-16 - Štampanje fakultetskog udžbenika Plan nabavki 05.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-20-16 - Katering za potrebe organizacije treninga u okviru COST projekta Plan nabavki 07.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sredstva za održavanje kompresorske stanice: ulje za motore na prirodni gas 1040l, ručna pumpa za pretakanje 2 kom. mazalice za podmazivanje 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 5993,44 '' Re- Al company '' d.o.o Sarajevo
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina klima uređaja Plan nabavki 11.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina stolova i stolica Plan nabavki 11.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-22-16 - Drenaža amfiteatra Grujica Žarković Plan nabavki 21.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Zamjena dotrajalih dijelova centralnog grijanja Plan nabavki 05.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge osiguranja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 6587,62
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2017 KŠC - Osnovna škola Plan nabavki 31.12.2016
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Plan javnih nabavki za 2017. ASU Plan nabavki 14.02.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Proizvodi za unutrašnje opremanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 592,19
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Održavanje lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 758,16
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge popravki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 1117,35
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Štampanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1696,50
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge štampanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1170,00
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Kompjuterska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017 1954,22
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Avio karte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017 15921,20
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Aparati za domaćinstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 677,94
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Sistem nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2017 421,20
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada cerada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2017 1433,25
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Usluge osiguranja učenika za školsku 2017/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 2245,00 Sarajevo -Osiguranje D.D.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinško oglašavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017 7020,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka đačkih užina za prvo polugodište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 1616,95 MBA Centar d.o.o.
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Oprema za realizaciju terenske nastave Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2016 15722,75
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Nabavka opreme za skijanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017 9296,29
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO nabavka laminata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 1267,99
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Prva izmjena plana JN Plan nabavki 16.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Odluka o usvajanju plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 24.11.2016
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke Laboratorijski namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokusaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 3151,98 3151,98 ERMEX d.o.o. Istočno Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017 3151,98
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osvježavajuci napici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 3972,74
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje instal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017 6774,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Nabavka kancelarijskog mat. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2017 32846,89 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka kancelarijskog mat. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2017 32846,89
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.10.2017 4568,85 Ena d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Usluge dezinf., dezins. i deratiz. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2017 23587,20 SANITACIJA d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Stomatološki materija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.10.2017 5915,00 KRAJINA GROUP d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge dezinf., dezins. i deratiz. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 20160,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UGOVOR - Oglašavanje u službenim glasilima Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2017 19656,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oglašavanje u službenim glasilima Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 16800,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 4808,70 4808,70 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 parametara - 300 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2017 4110,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci radova: izrada i postavljanje ograde Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 655,20 655,20 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Prikolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.10.2017 132,53
JU Šumarski fakultet Sanitarni pregled i razne zdravstvene usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2017
Ukupno po stranici 153.585,10 105.045,21 8.615,88