Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- SERVIS KLIMA UREĐAJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka arhivskih kutija - FPN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 608,40 608,40 GRAFI EURO D.O.O.
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- ARHIVSKE KUTIJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "DNEVNI AVAZ" 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 29,00 29,00 AVAZ ROTO PRESS DOO
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "DNEVNI AVAZ" 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 31,00 31,00 AVAZ ROTO PRESS DOO
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "DNEVNI AVAZ" 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 30,00 30,00 AVAZ ROTO PRESS DOO
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 29,00 29,00 IPRESS D.O.O.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2017 30,00 30,00 IPRESS D.O.O.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 30,00 30,00 OSLOBOĐENJE SERVISI
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "Oslobođenje" 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2017 28,00 28,00 OSLOBOĐENJE SERVISI
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka dnevnih novina "OSLOBOĐENJE" 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 29,00 29,00 OSLOBOĐENJE DOO SARAJEVO
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- DNEVNE NOVINE "OSLOBOĐNJE" I "DNEVNI AVAZ" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 555,00 555,00 J.P. MEĐUNARODNI AERODROM " SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo ID broj 4200068970001
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
JU Fakultet političkih nauka UNSA Nabavka prirodne negazirane vode 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2017 92,67 92,67 Sarajevska pivara d.d.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ultrazvučnih ovlaživača zraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 370,00 370,00 ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo ID broj 4200630920004
JU Fakultet političkih nauka UNSA Usluga popravke audiovizuelne opremen i ugradnja HDMI SPLITER 1-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 124,37 124,37 Audio video consulting doo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku stručnog časopisa EMA (EGE) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2017 648,05 648,05 ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb OIB broj 04687731207
JU Fakultet političkih nauka UNSA Usluga popraqvke i održavanja uadiovizuelne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 391,95 391,95 Audio video consulting doo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plastičnih buradi za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 675,00 675,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200162210002
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluku o pokretanju postupka - audiovizuelna oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje karte za prevoz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 766,00 766,00 KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200055640002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2016. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2017. godinu na CD-ovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 351,00 351,00 EKONOMIKA d.o.o. Cazin ID broj 4263000530005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga prilagođavanja izgleda elektronskog računa i izdavanje sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2017 816,07 816,07 LOOP d.o.o. Sarajevo ID broj 4201213430009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo - Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 21.12.2016
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji operacionih sala (bojenje zidova u operacionom bloku) - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.08.2017 7897,50 7897,50 ZZ "GROSS-COMP" Hadžići
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji operacionih sala (bojenje zidova u operacionom bloku) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.07.2017 7897,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Noževi za mikrotom N35 (750 komada) i S35 (250 komada) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 5814,90 5814,00 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Noževi za mikrotom N35 (750 komada) i S35 (250 komada) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.08.2017 5814,90
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku setova za uzimanje uzoraka krvi i urina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o nabavci klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o popravci mašine za izradu fotografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1310,40 1310,40 COLOR ELECTRONIC d.o.o. Tuzla
JU Psihijatrijska bolnica KS PECIVO LOT2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2017 9572,94 9572,94 MBA CENTAR DOO VOGOŠĆA
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka teleskopskih nosača za paravane - 4 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 2560,52 2560,52 Panon Trade d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za sisteme Tehničke zaštite na objektu Dnevne bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 7000,11 7000,11 UNILAB d.o.o.
Fond Memorijala Nabavka promidžbenih usb stikova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 09.08.2017
Fond Memorijala Usluge izrade prezentacionih-promidžbenih materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 09.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka drona sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1837,49 1837,49 CITY GROUP Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sasnacija kllizišta ul.Harisa Kurtovića 7 i Novopazarska 144 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan otpad Smiljevići Ugovaranje i realizacija
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka servera 2017 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1083,42 1083,42 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1594,71 1594,71 FEF Export Import Sarajevo
Ukupno po stranici 13.712,40 44.769,85 44.768,95