Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 64,92 JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2017 2,34 JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Kolibri - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Biseri - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 363,29 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Pčelica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 234,95 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Porodično savjetovalište NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 2300,00 2300,00 ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Bajka - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 165,15 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Šenoina - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 193,85 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Šareni Voz - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 256,32 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Slavuj - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 317,93 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Uprava2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 134,81 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Uprava1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 72,71 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Makovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 56,32 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Vrapčić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 83,55 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 2316,60 2316,60 "ŠPICA SYSTEMS" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Iskrica2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 277,75 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 2316,60
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Višnjik - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 287,93 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Iskrica1 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 7,25 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Skenderija - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 295,69 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Leptirić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 194,34 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Lane - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 85,32 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Rosica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 113,77 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 7008,30 7008,30 "INEL-BH" d.o.o. Maglaj
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ELEKTRONSKOG (INTERNET)IZDANJA SLUŽBENIH NOVINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Zvončić - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 180,17 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Košuta - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 331,60 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Mašnica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 242,07 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Kekec - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 501,09 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Dunje - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 312,78 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Labudovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 291,95 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Lastavica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 606,76 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Dječiji Grad - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 1804,53 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Vjeverica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Ilijaš - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 173,00 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Ribica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2017 302,81 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2017 7008,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 6748,56 6748,56 "MEXIKAL IMPEX" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Srećica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 313,67 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017 6748,56
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Aprilski Cvjetovi - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 160,42 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Kadifica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 195,14 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Lužani - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 181,35 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Radost - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 1774,77 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
JU Djeca Sarajeva Električna energija - Trešnjica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.02.2017 283,03 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Gume nove za građevinske mašine i specijalna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 23400,00 RPM GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2017 12774,34 Controlmatik d.o.o Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2016
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bagera gusjeničara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2017 298350,00 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Gume nove za teretna vozila /kamione i prikolice/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 90877,02 RPM GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški
Ukupno po stranici 16.073,46 454.889,39 18.613,46