Pretraga

Ukupno 1756
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 23.01.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavke i ugradnje drvene stolarije na Gradskoj tržnici/sprat I administrativne prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 6645,60 6645,60 Mahagoni d.o.o. I. Sarajevo, ID: 4400552150000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija putničkog vozila Škoda Fabia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 1194,72 1194,72 LOKI d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija putničkog vozila Škoda Fabia sa kasno osiguranjem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2017 1194,72
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Usluge registracije i osiguranja vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 17.02.2017 1662,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D SARAJEVO 420021340004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge servisiranja i praćenja sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 5797,35 5797,35 DSC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge servisiranja opreme i praćenje sistema tehničke zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 5797,35
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige - Čuvaj se srčanog i moždanog udara ubice broj 1i Razbijanje iluzija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 3000,00 3000,00 Prof. dr. Emir Solaković
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka 22.03.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići br.27 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Poturovići 30 Ugovaranje i realizacija
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenciranje antivirusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 2189,88 2189,88 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenciranje antivirusnog programa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2017 2189,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pločastog izmjenjivača toplote za potrebe zagrijavanja bazenske vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 3870,75 3870,75 TECHNING d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pločastog izmjenjivača toplote Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 3870,75
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za pet dijaliznih tretmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 5154,20 5154,20 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju za pet dijaliznih tretmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 5154,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Postavljanje rukohvata u hodniku za pacijente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 3498,30 3498,30 TINMEN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Postavljanje rukohvata u hodniku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 3498,30
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige - Čuvaj se srčanog i moždanog udara i Razbijanje iluzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 3000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Omoti za instrumente i setovi za sterilizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 5686,20 5686,20 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Omoti za instrumente i setovi za sterilizaciju u autoklavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 5686,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo Micropaq Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 1565,46 1565,46 MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 1565,46
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Podopolagački radovi i ugradnja etisona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 1299,87 1299,87 PODORAD d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Podopolagački radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 1299,87
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" 2 kondenzna ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 1967,96 1967,96 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja 2 kondenzna ventila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017 1967,96
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dimnjačarske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 6903,00 6903,00 ODR PLAMEN Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis čišćenja dimnjaka i ostale usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 6903,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kompleti sterilnog hirurškog materijala za operacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 5995,94 5995,94 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kompleti sterilnog hirurškog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 5995,94
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Paletar za transport robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 1638,00 1638,00 EDNIL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Paletar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 1638,00
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA OBRAZOVNIH SEMINARA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017 380,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za vešeraj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 1584,18 MEXIKAL IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za vešeraj i šnajderaj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2017 1584,18
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uplata za stručnu edukaciju za polaganje LPIC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 2498,02 AKADEMIKA EDUKACIJA
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uplata za stručnu edukaciju za polaganje LPIC ceftifikata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017 2498,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u garderobama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 2774,07 2774,07 STRIMONT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u garderobama u objektu O-I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 2774,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka vibracione pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 2164,08 MEDICALLUX d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka vibracione pile Aesculap Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 2164,08
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontinuiranog usavršavanja koordinatora kvaliteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 1600,00 "AKAZ" Agencija za kvalitete i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontinuiranog usavršavanja koordinatora kvaliteta AKAZ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 1,60
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA PRINTANJA I POSTAVLJANJA BILBORDA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 234,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Rezervni dijelovi za opremu mikrobiologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor za usluge dezinfekcije i dezinsekcije u objektima Kantona Sarajevo u 2017. god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.03.2017 1766,70 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Vodomaterijal – Sanitarna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2017
Ukupno po stranici 59.397,58 70.456,28 59.181,30