Pretraga

Ukupno 17778
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Proširenje sistema stacioniranih radarskih uređaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018 272563,20
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2018 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.05.2018 23393,92 23393,92 O.Z. Bios p.o. Visokom Gornja vratnica bb, ID:4218401220003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Ljetovanje djece na planini 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2018 6160,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Ljetovanje djece na moru 2018.- ugovor Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 26.05.2018 11617,62 Bossina d.o.o., Zaostrog, 28001165850
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Ljetovanje djece na moru 2018. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 17.04.2018 11617,62
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje službenih automobila 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 2964,18 2964,18 “Euroherc” osiguranje d.d., Sarajevo, 4227015330626
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje službenih automobila 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018 2964,18
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje službenih automobila 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 2560,00 TRIAB d.o.o., Sarajevo, 4201827680001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada projektne dokumentacije Izrada glavnog projekta elektro faze Filter Bosna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 30.05.2018 13806,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje službenih automobila 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2018 2560,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje vatrodojavnog sistema 2018. - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 1146,60 Middle point electorincs d.o.o., Sarajevo, 4200148570004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje vatrodojavnog sistema 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018 1146,60
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - sistematski pregled radnika - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 6700,00 6700,00 J.U. “Dom zdravlja Kantona Sarajevo”, Sarajevo, 4200174570004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - sistematski pregled radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 6700,00
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala (ponovo) 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - pravne usluge - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2018 6000,00 Džema Hasanagić-Milaimi, Sarajevo, 4300083590007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - pravne usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 6000,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 044-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 396,63 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 043-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 80,44 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijkih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 042-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 110,90 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 041-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 288,91 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 040-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 039-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 35,00
JU Sarajevska filharmonija nabaka cvijeća 038-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 160,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 037-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 036-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 222,30 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 035-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 106,08 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 034-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 108,29 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 30.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka lančanih dizalica Kolotura 10 Tonski - lanac 3m (flašcung). Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3149,64 3149,64 Uže Komerc d.o.o. Tuzla
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 30.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke-za nabavku i isporuku rezervnih dijelova i potoršnog materijala za automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Fond Memorijala Usluge realizacije tematske teatarske predstave za potrebe obilježavanja manifestacije "Evropska noć muzeja" i "Međunarodni dan muzeja" na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 24.05.2018 3000,00 09.05.2018 3000,00 3000,00 Javna ustanova Sarajevski ratni reatar "SARTR"
Fond Memorijala Nabavka baštanske garniture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 23.05.2018 1589,60 24.05.2018 1589,60 1589,60 JYSK D.O.O.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zamjenski elektro motori i pumpni dijelovi proizvođača KSB Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 29.05.2018 291622,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o specijalističkoj obuci "Administriranje juniper networks srx firewalla" Ugovaranje i realizacija 1872,00 1872,00 TeleNet d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.05.2018 36755,55 ITG d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije i uništavanja štetočina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2018 48438,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o rekonstruktivnim i investicionim radovima Ugovaranje i realizacija 6998,53 6998,53 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2018 102697,60 ASA OSIGURANJE d.d.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga deratizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2018 6318,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever MUP Ugovaranje i realizacija 1638,00 1638,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata u 2018. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2018 169246,35 HIFA-PETROL d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USTUPANJE USLUGA ODRŽAVANJA APLIKACIJE IBM LOTUS DOMINO I NOTES PLATFORME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2018 42120,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o isporuci naftnih derivata Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o uvjetima kupoprodaje potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo - proizvodi za održavanje higijene, čišćenje i poliranje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2018 70307,64 DEFTER d.o.o.
Ukupno po stranici 716.605,70 451.637,23 52.858,42