Pretraga

Ukupno 9224
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge popravka klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2017 50,00
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge servis printera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2017 91,99
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe ploče za pisanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 304,20
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga popravak kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 286,65
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka podnih obloga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 131,26
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alkohol 95 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017 2106,00
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka roba boja za školske ploče Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2017 97,99
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2017 7008,30 14.11.2017 7008,30 EMeding d.o.o.
JU OŠ “Druga osnovna škola” SISTEMATSKI PREGLED Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 1566,00 1566,00 SANASA 4200349800008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zastave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017 1895,40
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Boje i lakovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2017 5888,84
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Putničkog motornog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kisik, acetilen, helij Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017 6862,52
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja i servisiranja postrojenja kotlovnice i podstanice KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 7003,30 "Elkomont" d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radiografska kontrola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.05.2017 6630,39
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Keramičke cijevi, lukovi i račve '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 109541,25 '' Hidro Termo Centar '' d.o.o Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Atestiranje i obuka zavarivaca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.05.2017 6949,80
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1862,00
JU Gerontološki centar Nabavka termostata za popravku troetažne pećnice za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 368,32 368,32 "Tofi" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” hrana za produženi boravak Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.01.2016 49000,00 MBA CENTAR DOO VOGOŠĆA 4200644390008
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka gotovog betona za potrebe betoniranja parkinga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 1588,86 1588,86 "Almy" d.o.o. Zenica
JU Gerontološki centar Nabavka usluga čišćenja kotlova i dimnjaka u kotlovnici KJu "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 4867,20 SODD "ODŽAČAR" Habibović Enver
JU Univerzitet u Sarajevu Peta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 27.07.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Četvrta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 18.05.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Treća izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 24.04.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka roba-lož ulja extra lako(LUEL) prema BASD 1002 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Druga izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Plan nabavki 06.04.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Prva izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu Plan nabavki 28.02.2017
JU Pedagoški fakultet Oslobodjenje pretplata 2017 Ugovaranje i realizacija 26.01.2017 234,00 234,00
JU Pedagoški fakultet Avaz pretplata 2017 Ugovaranje i realizacija 26.01.2017 240,00 240,00
JU OŠ "Hasan Kikić" Protivprovalno obezbjeđenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 1544,40 24.02.2017 1544,40 1544,40
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to Zero oxygen solution, Electrolyte solution Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 107,50 107,50 Hanna service d.o.o Slovenija SI92346669
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora, Kalcijum, Natrij acetat, EDTA, kivete semi mikro Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 502,63 502,63 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme za servisiranje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 60,40 60,40 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.09.2017 406,23 406,23 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Sistematski pregled radnika 2017 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 1544,00 1544,00 Poliklinika Sanasa Sarajevo 4200349800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to: Kisik i Regulator MS25 O2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 305,00 305,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Preseljenje lokala 128 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 49,26 49,26 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 2538,63 2538,63 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje molersko-farbarskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 7020,00 7020,00 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU OŠ "Vladislav Skarić" Hrana za produzeni-septembar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1221,80 1221,80 TD Marketi dd, Sarajevo 42007111170557
JU Gerontološki centar Nabavka usluge štampanja "Faktura" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 93,60 93,60 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Vladislav Skarić" Hrana za produzeni-april Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1264,50 1264,50 TD Marketi dd
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka držača kiveta za spektrofotometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1404,00 1404,00 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge objavljivanja sjećanja na Begović Nijaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2017 98,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade materijala za 28. naučno stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 5004,09 5004,09 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 521,73 521,73 Lagermax AED d.o.o Sarajevo 4200726950001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 20,00 20,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga zamjene sijalica na službenom vozilu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 15,85 15,85 Šandor d.o.o 4200442920005
JU Gerontološki centar Nabavka profesionalne opreme za potrebe Službe ishrane u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 6844,50 6844,50 "Grafikon" d.o,o,
Ukupno po stranici 41.807,74 211.885,35 34.465,30