Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT-DACIA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 138,06 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezor" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 6127,35 6127,35 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka sušila za ruke Ugovaranje i realizacija 14.06.2017 1018,80 1018,80 Ošijan d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Sredstva za generalno čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 228,19
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD" DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2017 479,60 479,60 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2017 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2017 48,75 48,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 124,90 124,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 60,80 60,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 88,03 88,03 JKP Vodostaj d.o.o. Ilijaš
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 5 - Okvrini sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2017 10413,47 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 10413,47
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 2, LOT 3 i LOT 4 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.06.2017 70447,69 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 2, LOT 3 i LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 70447,69
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 1 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2017 44551,26 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 44551,26
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 347,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada reklamnog neonskog natpisa za predstavu Kneginja Čardaša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 999,18
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge novog web dizajna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 1170,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka rezervnih frekventnih pretvarača '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.06.2017 44343,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izmjene zavjesa u sali pozorišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017 6000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje kamiona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2017 200,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, gotova odjeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 384,94
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Obavezno osiguranje vozila '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.06.2017 55795,95
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparate Olympus - oKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.06.2017 121639,05 "ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparate Olympus Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.04.2017 121639,05
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 52635,94
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.06.2017 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju suluga servisiranja motocikala marke "Moto Guzzi Breva" Ugovaranje i realizacija "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA PUMPNOG AUTOMATA ZA GORIVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 6669,00 6669,00 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1123,20 1123,20 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7018,83 7018,83 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OPREMA ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017 49867,29
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za higijenu za potrebe svih OJ KCUS-a 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 228000,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 4033,00 0,00 OD ELEKTRO CILOVIĆ, 4301497690000, Hadžići
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih i medicinskih obrazaca za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 130000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 107500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala-tonei i fotokopir papir za potrebe svih OJ KCUS za 2017.god Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 183000,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izvođenje radova održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2017 5493,00 Flooring d.o.o Kolodvorska 12 ID 4200999410000
JU Srednjoškolski centar Vogošća OPREMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 2702,00 IMTEC d.o.o. Bosanski put bb ID 4200918780053
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanacija oštećenja u ambulanti Podlugovi OJ Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 1254,24 17.04.2017 1254,24 1254,24 Dado obrtnička djelatnost
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka duple kabine za presvlačenje sa vratima za CBR i pregrada prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 3042,00 04.04.2017 3042,00 3042,00 R&S d.o.o
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2017-tu godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2017 6891,12 6891,12 Svjetlost-BHPrint d.o.o.
Ukupno po stranici 1.111.819,90 291.260,73 37.247,20