Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata Pokretanje i tok postupka 12.01.2017 4000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4680,00 RTV BiH Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 3000,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 1635,66 1635,66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku radnih odijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 6000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.12.2016 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 1250,64 1250,64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 2 - isporuka motornih ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 2075,97
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilatadržavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 127676,25
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 10.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2016 2287,35 GONG d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 164,26
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 2285,35
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa terena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 84,24
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum IMTEC d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika Ugovaranje i realizacija 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 110,92
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99396,77 99396,77 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mi fare IK kartica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1520,01 “Hudiny Lock“ d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za zakup skladišnog prostora Pokretanje i tok postupka 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 ,,Trifolix“ d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 1520,01
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Trifolix Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7020,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 526,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mifare IK kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 Lupon Ventures d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 7020,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2016 1053,00 1053,00 ITG D.O.O.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS - građevinsko stolarski radovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga pranja vozila i vulkanizerske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016. Ugovaranje i realizacija 31.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga ddd objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje podpolagačkih i molersko-farbarskih radova u službenim prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 2282,32
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge policijske uprave MUP-a KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.12.2016 5300,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku zimskih službenih uniformi za nadzornike i čuvare zaštićenih prirodnih područja Pokretanje i tok postupka 4766,58
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku setova za provjeru alkohola u krvi i urinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 6000,00
Ukupno po stranici 179.832,40 125.863,43 103.336,07