Pretraga

Ukupno 11859
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka školskih ruksaka sa osnovnim priborom za crtanje i pisanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 3132,23 3132,23 "Avdić 3A"d.o.o. Sarajevo, Mala aleja bb, Ilidža, 4200601070000
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 40,45 40,45 JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 1800,49 1800,49 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 3127,70 3127,70 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 688,68 688,68 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.11.2017 393,65 393,65 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.11.2017 846,85 846,85 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.11.2017 192,89 192,89 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Novembar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 53,00 53,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 29,50 29,50 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 35,50 35,50 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 27,00 27,00 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 102,69 102,69 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 30,00 30,00 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 62,65 62,65 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 45,60 45,60 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Namještaj za školu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 3294,72 3294,72 TOP SPORT d.o.o. 4402708410000
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 33,44 33,44 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 36,01 36,01 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 94,24 94,24 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 24,25 24,25 Sarajevo Stan d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Bunarski pumpni agregati za alipašinski bunar AB1'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2017 58242,60
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 82,00 82,00 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Školski namještaj. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 3294,72
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 149,30 149,30 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 2342,48 2342,48 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 458,15 458,15 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 80,85 80,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 78,85 78,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.11.2017 197,05 197,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 60,80 60,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 311,30 311,30 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka senzora nestanka napajanja električnom energijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 5841,81 5841,81 SYSTECH d.o.o. Sarajevo - 4201306950002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregati za mojmilski bunar MB8, bunar SKB3'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 55972,80
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci usluga popravke i održavanje zgrade - fiskulturna sala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 1600,00 1600,00 MFR "KOLOR" Ilijaš, 4300653950002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka učila i pomagala-geometrijska tijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 996,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Barco MXRT- 5450 1GB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 139,01 139,01 BNC d.o.o. Sarajevo - 4201772500009
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 18,70 18,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 22,70 22,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 349,35 349,35 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 64,80 64,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 12,70 12,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih, drvenih kioska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 57915,00 57915,00 "Kapetanović"d.o.o. Vareš, ID: 4218164930009
Ukupno po stranici 118.506,12 84.037,59 84.037,59