Pretraga

Ukupno 23598
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za I fazu radova izgradnje i opremanja tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate - MS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 7115064,41 Konzorcij BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo i Euro- asfalt d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke motokultivatora ZPPKS Plan nabavki 30.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga distribucija informacija za potrebe projekta Model EE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2018 11700,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za Model EE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2018 7019,42
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada - 3295/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 4516,20 4516,20 Proving d.o.o. Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka finansijskih usluga za KGF SERDA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 2000000,00 "UNION BANKA" d.d. Sarajevo 4200640130001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge građevinske mašine - 1046/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 6903,00 6903,00 Pelex d.o.o.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli - 1384/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 1053,00 1053,00 KJKP Park d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Servisiranje i opravka injektora goriva - 3475/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1755,00 1755,00 Promet-mid d.o.o. Kiseljak
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 85 licenci za antivirusni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 2331,63 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, ID: 4200241350006
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka ključeva - kopiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 10,00 10,00 ZZR Biroservis vl.A. Muminović Zmaja od Bosne bb ID 4300776100003
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Natpisne pločice na vrata - 2280/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 504,99 504,99 Pismolik d.o.o. Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka ka fe za posjet žalost Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 8,75 8,75 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Šumarski fakultet dozvole 2018 Plan nabavki direktni sporazum 04.09.2018 19.10.2018 200,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola viljuškasti ključevi za geodete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 10,90 10,90 Bingo doo Tuzla Poslovna jedinica 206 ID 4209253454033
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Kombi 8+1 - 986/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.08.2018 213884,70 213884,70 Porsche BH d.o.o. Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka bolcni za geodete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 99,51 99,51 BN PRO doo Sarajevo ID 4201307760002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavnka baterija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 7,20 7,20 "bingo" doo Poslovna jedinica 106 Centar - Kranjčevićeva4209253452065
JU Šumarski fakultet Goriva 2018 - 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2018
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2018 34683,84
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Kreda šumska plava - 3150/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 503,68 503,68 Oicos d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge za produženi pristup - 3186/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 280,80 280,80 Next Vision d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja - 3046/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2017 234,00 234,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo
JU Šumarski fakultet Štampanje i s tim povezane usluge - 2018 / konkurentski z Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Mjesečno održavanje fiskalnih uređaja - 3047/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 1010,88 1010,88 Next Vision d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge održavanja antivirusa - 3187/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 411,84 411,84 Network d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Acetilen i kisik - 3358/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1253,95 1253,95 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge web hostinga- 3174/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 409,50 409,50 LEFTOR d.o.o. Tuzla
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Održavanje i servis vozila JUDZKS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2018 07.09.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada mjernog mjesta prema zahtjevima standarda 15259 za pogon postrojenja na plin Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2018 468,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Sredstva za održavanje higijene prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 6877,89 6877,89 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja namještaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - usluge demontaže, prepravke, reparacije i ponovne montaže kancelarijskih stolova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 2983,50 2983,50 ProTim d.o.o. Sarajevo, 4202459050007, Sarajevo Novi Grad
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – servis audio miksete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 122,85 122,85 AUDIO VIDEO CONSULTING DOO, Novo Sarajevo, 4200025900000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2017 1632,00 1632,00 KJP "Gras" Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenog vozila Škoda Octavia – zamjena lamele, disk pločica i ležaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 785,10 785,10 TRIAB d.o.o., Sarajevo Centar, 4201827680001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-358/18-lotovi: 35,83 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 20346,30 OMNIA MEDIC doo, 4218443140000, Zenica
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna godišnja HACCP edukacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2018 400,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 358/18-lotovi 47,48,49,61,86 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 78172,38 MINERVA MEDICA doo, 4201627240007, Ilidža
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 358/18-lot 88 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 1462,50 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 358/18-lotovi 21,22,25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 50539,32 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-358/18-lotovi: 16,17,24,36,37,38,39,82 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 105316,38 Globex doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-358/18-lotovi: 5,6,8,9,11,12,13,32,33,41,44,84,85,99,100,101,102 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 928225,35 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018_ Personalni dosjei Plan nabavki 12.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 358/18-lotovi 19, 20, 52 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 6704,10 Medichem doo, Sarajevo, 4200647060009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – drugi godišnji periodični pregled 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 335,79 335,79 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo Novi Grad, 4200117260007
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade i hostinga internet stranice Ureda energetske efikasnosti SERDA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 3746,99 "Lampa Studio" d.o.o. Sarajevo 4201632670001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 358/18-lotovi 4 i 76 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 12418,03 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Održavanje i servis vozila JUDZKS za 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.08.2018 09.08.2018
Ukupno po stranici 54.471,26 10.569.922,42 245.595,03