Pretraga

Ukupno 1755
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku ski-karata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2015 9000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SARAJEVO-OSIGURANJE" dd Sarajevo LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2015 4572,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "VGT OSIGURANJE" dd Visoko LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2015 5746,61
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje kasko osiguranja motornih vozila LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2015 20079,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "MMCC" d.o.o. - nabavka računara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2015 19389,24 "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SARAJEVO-OSIGURANJE" dd Sarajevo LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2015 1384,30
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku poludubokih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.12.2015 420000,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 04.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "TQM" d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2015 1505,79 "TQM" d.o.o. Lukavac
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "TQM" d.o.o. za izradu plana evakuacije i plana zaštite od požara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2015 11503,44 "TQM" d.o.o. Lukavac
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA - PROBOJNI SNJEŽNI PLUG ZA TRAKTOR ECO TRAC – 120 V Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje projekta ostalih udruženja iz oblasti rada socijalne politike,raseljenih lica i izbjeglica sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2015 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.02.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "MMCC" d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2015 19389,24
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Smart televizora Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2015 18500,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2015 3669,12 3669,12 R&S doo Sarajevo 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "SANITACIJA" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.11.2015 102564,10 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "TQM" doo Lukavac - edukacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2015 1505,79
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku gumenih čunjeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2015 2400,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrstavanju u preg postupak - izvodenje radova Plan nabavki
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "TQM" doo Lukavac Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.11.2015 11503,44
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka rukavica za barutni test Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2015 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku materijala za Odjeljenje krim.teh. forenz. lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2015 4750,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "SANITACIJA" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.09.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "NEIMARI" doo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.11.2015 8932,72 "NEIMARI" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "NEIMARI" doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2015 8932,72
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA TONERA I OSTALIH POTREPSTINA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju u preg postupak - grad mat Plan nabavki
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA-u prilogu Pokretanje i tok postupka 29.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o objavljivanju Izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUDJACA ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU PUTNICKOG KOMBI VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Nabavka usluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2015 5476,79
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "DINALSA" doo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2015 25369,70 "DINALSA" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 539.239,89 172.934,11 3.669,12