Pretraga

Ukupno 16124
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - April Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2018 308,13 308,13 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge štampanja propagandnog materijala škole u okviru projekta"Poduzetništvo i škola - od ideje do realizacije" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 210,60
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - April Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2018 168,77 168,77 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - April - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 2178,05 2178,05 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - April - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 440,60 440,60 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2018 14881,00 14881,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - April Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 366,52 366,52 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - April Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 1572,44 1572,44 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 35,50 35,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Maj - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 27,00 27,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Maj - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Maj - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 45,60 45,60 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Maj - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 33,44 33,44 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Maj - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 36,01 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 94,24 94,24 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - Maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 24,25 24,25 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Maj - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 29,50 29,50
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Maj - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 64,40 64,40 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Maj - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.05.2018 66,20 66,20 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - April Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 2316,34 2316,34 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade izvedbenog projekta "Planinska botanička bašta" u okviru ZP "Trebević" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2018 9360,00
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka lož ulja za kotlovnicu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala (LOT 1) i Sanitarne opreme (LOT 2) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge-Unapređenje integralnog informacionog sistema EMIS-19. 05. 2018. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.05.2018 180180,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Ugovor o nabavci knjiga-NatRisk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2927,50 2927,50 MALIK BOOKS d. o. o. Sulejmana Filipovića 6a, Sarajevo ID broj: 4202369650005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci knjiga-NatRisk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2929,00 2929,00 MALIK BOOKS d. o. o. Sulejmana Filipovića 6a, Sarajevo ID broj: 4202369650005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova na Klinici za dermatovenerologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 187,15 187,15 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prevoza uč.prevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 150,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprez. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 598,00 598,00 UR " POINT" ILIJAŠ; 4302381680003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge repr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji mod. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1374,75 1374,75 EURO LIFTING DOO SREBRENIK 4218240890003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na ugradnji modula Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka knjiga i stručne literature Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2018 10952,42
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 471,50 471,50 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 294,83 294,83 JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 2,34 2,34 JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.03.2018 40,75 40,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.04.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.04.2018 34,75 34,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2018 66,80 66,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2018 34,75 34,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 80,85 80,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 76,80 76,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.03.2018 18,70 18,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 200.853,02 32.130,75 32.130,75