Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva EURO DIESEL EN 590-2004 EURO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.02.2017 1983599,99 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Toneri,ketridži i kancelarijski potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge osiguranja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2017
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Plan nabavki I Plan nabavki 06.01.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge servisiranja Vozila WV T-5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.03.2017 196,56
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Putničko vozilo 8+1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2017 40938,30
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora "Stamparske usluge" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 6992,50 6992,50 Stamparija Fojnica doo prokoski put bb 71270 Fojnica, br.ID 4236045660000
Fond KS za izgradnju stanova Bravarski radovi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2017 7839,00 7839,00 "Tehnometal"d.o.o. Zenica,4218219850000
Fond KS za izgradnju stanova Izrada instalacije za internet mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 122,85 122,85 Unilab d.o.o.,4200054160007
Fond KS za izgradnju stanova Akumulator za službeno vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 155,00 155,00 HENA d.o.o. Sarajevo, 4200503650006
Fond KS za izgradnju stanova Mrežni interface Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 95,40 95,40 Terabajt d.o.o. Sarajevo, 4201507260004
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka usluga zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 PROVING "inžinjering" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka i montaža glavnog razvodnog ormara u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2016 5990,40 ITG d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka usluga mikrobioloških pregleda namirnica i površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 45,28
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga topljenja i valcanja srebrne žice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2002 165,00 165,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Tehnički pregled zaposlenika '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Plan nabavki 25.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2017 28566,70
JU OŠ Stari Ilijaš Poništenje postupka JN usluga dostavljanja hrane Plan nabavki 24.04.2017
Fond Memorijala Oblikovanje i izrada prezentacionih materijala za VIP sobu na lokaciji Spomeničkog kompleksa Tunela D-B Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 20.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Organizacija nagradnog izleta za učenike škole za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2017 1250,00
JU Psihijatrijska bolnica KS UGOVOR O FASADNIM I LIMARSKIM RADOVIMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 3272,00 3272,00 FIDGES-UPRAVITELJ
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku veterinarskih lijekova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2017 63964,72 Bosna-vet, doo Zenica,br.ID 4218160510005
JU Peta gimnazija USLUGE POSJETE MUZEJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2017 299,00
Fond Memorijala Sanacija mjesta masovnog stradanja građana Sarajeva-sarajevskih ruža Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 20.04.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku hematoloskih dijagnostikuma Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2017 64233,00 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge interneta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2017 114,65 114,65 BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga obuke-edukacije uposlenika za rad na Schimatzu uređajima Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 11934,00 11934,00 SHIMADZU doo Sarajevo , br.ID 4200419780000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke veterinarskih lijekova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2017 63964,72
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke hematoloskih dijagnostikuma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2017 64233,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora za nabavku dva laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 2332,98 2332,98 KAMER COMERCE doo Blažujski drum 16 Ilidža,br.ID 4200086440036
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za nabavku humanih lijekova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 3234,79 3234,79 PZU Al-Hana ,Ejuba Sarajkića bb,71000 Sarajevo br.ID 4245052270003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila 1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.04.2017 9880,86 Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200326930001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade - vodomaterijala i elektromaterijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2017 1095,82 1095,82 Adazal d.o.o., Novi Grad, 4200379970005
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o jabnoj nabavci za Lot 8, Validacioja opreme spektrofotometra i instrumenata za određivanje rezidualnog hlora i hlor dioksida Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 702,00 "Controlmatik BH" d.o.o., SARAJEVO, ID broj:4201103840007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan nabavki za 2017.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad Plan nabavki 06.03.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za lot 7, Kalibracija pipetora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 292,50 "SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK" d.o.o. SARAJEVO ID broj: 4200481820000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 6, Validacija dispenzora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 1790,10 "MpS LAB" d.o.o. SARAJEVO, ID BROJ:4201145090008
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nmabavci za Lot 5, Validacija laminarne komore Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 1593,54 "ANALITIKA"d.o.o. SARAJEVO ID broj:4200561260005
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 4, Kalibracija tlakomjera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.04.2017 234,00 "LOTRIĆ CONTROL"d.o.o. MOSTAR ID broj: 4227744330008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za odrzavanje cistoce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.02.2017 13042,80
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 3, Kalibracija termohigrometra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.04.2017 451,56 "LOTRIĆ CONTROL"d.o.o. MOSTAR ID broj: 4227744330008
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 2, Kalibracija opreme: utega i vaga Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2017 800,19 "LOTRIĆ CONTROL"d.o.o. MOSTAR ID broj: 4227744330008
JU Arhitektonski fakultet Nabavka usluga obaveznog osiguranje motornog vozila potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od automobilske odgovornosti sa auto nezgodom 2 postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.04.2017 3270,60
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 2 transportna defibrilatora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.02.2017 67485,60
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 28.03.2017 9880,86
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 1, Kalibracija temperature Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.04.2017 3570,84 "LOTRIĆ CONTROL"d.o.o. MOSTAR ID broj: 4227744330008
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka advokatskih usluga za potrebe JU Kantonalni centar za socijalni rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017 7020,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka usluga održavanja OWIS informacionog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017 7020,00
Ukupno po stranici 307.168,14 2.174.682,97 37.533,99