Pretraga

Ukupno 10378
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 134,95 134,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 38,75 38,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Službeni list - nabavka i isporuka - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.10.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 392,36 392,36 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 258,13 258,13 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 206,17 206,17 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 92,56 92,56 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 152,28 152,28 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 263,18 263,18 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 123,40 123,40 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 65,60 65,60 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 49,08 49,08 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 93,09 93,09 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 243,30 243,30 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 327,24 327,24 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 75,47 75,47 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 162,84 162,84 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 237,36 237,36 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 380,17 380,17 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 401,80 401,80 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 273,24 273,24 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Košuta - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 356,31 356,31 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zvončić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 147,25 147,25 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kolibri - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Rosica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 132,33 132,33 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dunje - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 278,77 278,77 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Labudovi - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 301,12 301,12 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lastavica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 430,20 430,20 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 1560,67 1560,67 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 86,26 86,26 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 209,10 209,10 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 162,11 162,11 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Materijali za tekuća održavanja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 1930,00 1930,00 Amsal d.o.o.
JU OŠ "Skender Kulenović" Materijali za tekuća održavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 1930,00
JU OŠ "Skender Kulenović" Oprema za nastavne aktivnosti. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 2000,70 2000,70 DISTI d.o.o. 4200077450002
JU OŠ "Skender Kulenović" Oprema za nastavu. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 2000,70
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavljanje blok - tribine za sportsku dvoranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 1142,97 1142,97 TRISAR INN d.o.o. 4200324560002
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka specijaliziranih elektronskih komponenti za napredni mobilni sistem za segmentaciju slike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 3405,96 3405,96 Robotshop distribution inc.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregati za mojmilski bunar MB12, bunar SKB5 '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 158967,90
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JUZZJZKS za 2017. Plan nabavki 08.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavka blok - tribine za sportsku dvoranu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 1142,97
JU OŠ Behaudin Selmanović Nastavna oprema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 1912,95 1912,95 Vidra commerc d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI – ROBE '' ''Nabavka kombi vozila – furgon '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2017 46260,05 „ Grand Automotive“ d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge otklanjanja kvarova u kotlovnici škole i osposobljavanje centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2017 2397,92
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI '' Bager kombinovani sa hidrauličkim priključcima'' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2017 372879,00 „TERRA BiH“ d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Avdo Smailović" Osiguranje od nezgode 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 3120,00 3120,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA Plan nabavki 26.01.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/17 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017
Ukupno po stranici 166.439,49 440.395,96 21.256,91