Pretraga

Ukupno 1755
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti, lica i vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lož ulje za kotlovnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke elektromaterijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.g. Plan nabavki 10.02.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2017.g. - II dio Plan nabavki 30.01.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2017.g. - I. dio Plan nabavki 30.01.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA TONERA ZA PRINTERE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 22.02.2017 7020,00 FRANEX -TRADE SARAJEVO 4200024170008
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA OPREME -KOTLOVNICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 09.02.2017 1591,00 1591,20 BATISTUTI SARAJEVO 4300641780004
JU Peta gimnazija Pretplatničke usluge iz oblasti računovodstva i finansija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017 169,23
JU Peta gimnazija Pretplatničke usluge iz oblasti radnih osnosa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017 170,94
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA PROTIV POŽARNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 06.02.2017 1820,00 GRANULO-RE D.O.O SARAJEVO 4200004570000
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge održavanja PP aparata, hidrantne mreže i obuke radnika iz PPZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 503,00 06.03.2017 503,10 503,10 Vatroteh Inženjering d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA PROSTORIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2017 27.01.2017 983,00 DERATIZER DOO SARAJEVO 4200149200006
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA GORIVA I MAZIVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2016 28.12.2016 7020,00 ELTARIK OIL SARAJEVO 4200031380000
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 40,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 329,10
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i analize površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 20.03.2017 1,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA USLUGU OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2017.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platoforme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2017 13923,00 "PROCOM" d.o.o. Gračanica
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu Plan nabavki 25.12.2016
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka sredstava za čišćenje za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 6000,00 Penny plus d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 16.02.2017
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite i konekcije na DIC - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2017 11170,00 Glock-Sigurnost d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2017 7500,00 Plan Plus d.o.o. Zenica
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 2376,00 KJKP Rad
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - Buonarte - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 1680,00 Buonarte d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pretplati na dnevne novine "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 722,00 Oslobođenje servisi d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku dnevnog lista "Avaz" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 Avaz-roto press d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o prodaji vode i najmu aparata za vodu - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 O.D. "Kraljevska"
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o pružanju advokatskih usluga za 2017. godinu - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 Sanja Bećirović-Zijadić
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Nabavka teretnog,motornog-službenog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/17 Nabavka medicinskog sitnog inventara - spekulumi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 526,50
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Izmjena plana nabavki JU ZZZM KS Plan nabavki 16.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017 998,10
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Plan nabavki 2017 JU ZZZM KS Plan nabavki 06.03.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2017 20,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.02.2017 444,03 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.12.2016 273400,00
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 273400,00 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o vršenju usluga pružanja pomoći na cesti - ZONA Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2017 2490,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju radova na elektroinstalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 4447,35
Press služba Plan nabavki Press služba za 2017. god. Plan nabavki 17.03.2017
Ukupno po stranici 276.157,87 343.089,48 2.094,30