Pretraga

Ukupno 14069
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Priprema tenderske dokumentacije, priprema ponuda, analiza ponuda i okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.06.2017 271,67 271,67 EVRPOA KOMUNIKACIJE d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Novi zakoni za poslovanje" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.05.2017 830,00 830,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom"Nacrti novih Zakona o porezu na dohodak i doprinosima, Zakon o PDV-u, poslovanje FBiH vs RS, fiskalizacija, računovodstveni informacioni sistemi, primjena Zakona o finansijskom upravljanju FUK Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.04.2017 100,00 100,00 FEB d.d.Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Mjerenje radnog učinka" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2017 175,00 175,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge štampanja blokova za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 5811,62 5811,62 "SQUARE"d.o.o. Sarajevo,ID: 4201848090000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru pod nazivom "Praktična primjena aktuelnih finansijskih, poreznih i računovodstvenih propisa" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.03.2017 64,00 64,00 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 44115,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43665,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Prilagodite vašu ideju EU pozivu za projekte" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.02.2017 285,00 285,00 EVENT d.o.o. Mostar
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018 43185,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.02.2017 1404,00 1404,00 SERDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom"Samostalni rad na pripremi dokumentacije za projekte JPP" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 31.01.2017 1591,20 1591,20 INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru pod nazivom "Priprema tenderske dokumentacije, nabavka specifičnih roba i usluga, rad komisije za javne nabavke" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.01.2017 155,00 155,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru pod nazivom "Godišnji obračun za 2016, sastavljanje novog poreznog bilansa, transferne cijene i ostale aktuelnosti" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.01.2017 120,00 120,00 FEB d.o.o. Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 3881,60 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 3881,60
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2018 13681,87 J.U. "APOTEKE SARAJEVO" Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 13681,87
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - lijekovi, medicinski materijal - LOT 1 - OS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2018 17373,81 J.U. "APOTEKE SARAJEVO" Sarajevo, 4200280090003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - lijekovi, medicinski materijal - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 17373,81
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - mlijeko i mliječni proizvodi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - prehrambeni artikli i napici - OS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 57129,81 TPDC d.d., Sarajevo, 4200115050005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - prehrambeni artikli i napici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017 57129,81
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa Ugovaranje i realizacija 13.03.2018 3260,00 3260,00 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.03.2018
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke FORD Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 5850,00 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Solakovici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Uspostavljanje sistema vatrodojave za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 1392,30 Proving inžinjering d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Uspostavljanje sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2017 1392,30
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ispitivanje sredstava za rad za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 Zavod za zaštitu na radu Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ispitivanje sredstava za rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 936,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo pretplata na internet izdanje stručne literature iz oblasti radnih odnosa i javnih nabavki za potrebe javne ustanove Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.01.2018 REC d,o,o,
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo pretplata na internet izdanje stručne literature iz oblasti radnih odnosa i javnih nabavki Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.11.2017 180,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo pretplata na internet izdanje službenih glasila za potrebe javne ustanove Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.01.2018 JP NIO Službeni list BiH
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo pretplata na internet izdanje službenih glasila Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.11.2017 240,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge osiguranja učenika škole za šk.2017/2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 5,00 Sarajevo osiguranje d.d.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka inventarnih pločica KCUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 300,46 Cromopak d.o.o. Sarajevo ID: 4200098450002
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge osiguranja učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.09.2017 5,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge sanacije hidrantske mreže u zgradi škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 Vatrosistemi d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge sanacije hidrantske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2017 1105,68
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Automatski parni sterilizator zapremine 1 - standardna serilizaciona jediniza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2017 85300,00 30.01.2018 99801,00 99801,00 Proma d.o.o Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge izrade plana evakuacije za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge izrade plana evakuacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 889,20
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge izrade ažurne podloge objekta u elektronskoj formi DWG formatu za potrebe izrade plana evakuacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 ''AK atelje Inžinjering'' D.O.O.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge zaštite od požara i na radu za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 Vatrosistemi d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge kontrolnih pregleda namirnica za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 Zavod za javno zdravstvo KS
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge održavanja i servisiranja centralnog sistema grijanja za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 ITG d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Dimnjačarske usluge održavanja za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 ZZZD Dimnjak
Ukupno po stranici 313.080,27 213.483,34 113.868,49