Pretraga

Ukupno 10378
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Avdo Smailović" Osiguranje od nezgode za 2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2017 3120,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kancelarijskog namještaja-garniture i stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 2695,67
JU OŠ Sokolje Izvođenje radova na igralištu za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 2340,00 2340,00 GALBOLS d.o.o. 4200562660007
JU OŠ Sokolje Izvođenje radova na školskom igralištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2017 2340,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materija - toneri i ketridži za printanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2017 2377,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo kancelarijski materijal, papir i ostali administrativni materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2017 3058,00
JU OŠ "Meša Selimović" Materijali za tekuće održavanje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 1176,80 1176,80 GRANIP d.o.o. 4200518760002
JU OŠ "Meša Selimović" Materijal za tekuće održavanje. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2017 1176,80
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - vanredni servis službenog vozila Hyundai ix35 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 1536,40 0,00 "BILLY" d.o.o. Sarajevo, Novo Sarajevo, 4200036420000
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavljanje obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 1151,05 1151,05 ALDI -COMPANY d.o.o. 4200120990008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 6844,50 6844,50 MAHER d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2017 1151,05
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Rekonstrukcija, montaža nadžbuknih svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 2370,00 2370,00 Eling-S d.o.o. 4200479090002
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Rekonstrukcija i montaža nadžbuknih svjetiljki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 2370,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 96,00 96,00 Autopraonica OR NELA, Sarajevo Centar, 4302873550008
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.10.2017 28,75 28,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hrasnica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 54,80 54,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Službeni list - ugovor2 - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
JU Djeca Sarajeva Službeni list - ugovor - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.10.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 1723,35 1723,35 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Osiguranje povodom nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 4500,00 4500,00 ASA osiguranje 4200166800009
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka školskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2748,01 2748,01 "FIS" d.o.o. 4236020240138
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo-novembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2017 5436,62 5436,62 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.12.2017 2696,65 2696,65 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Peta gimnazija NABAVKA SITNOG INVENTARA PETA GIMNAZIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 2198,90 2198,90 MAMS D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2017 6821,90 6821,90 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objavljivanje javnog konkursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017 414,65
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.12.2017 4805,00 4805,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Osiguranje od nezgode. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2017 4500,00
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 103,92 103,92 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 97,67 97,67 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 130,26 130,26 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 136,80 136,80 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 148,01 148,01 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 243,29 243,29 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 301,28 301,28 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica2 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 192,80 192,80 JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica1 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 2,34 2,34 JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 35,10 35,10 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 75,92 75,92 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 58,18 58,18 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 406,83 406,83 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Oktobar2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.10.2017 367,00 367,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 14784,40 14784,40 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 343,73 343,73 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 9 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.10.2017 2063,03 2063,03 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2017 824,20 824,20 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.10.2017 98,00 98,00 Službeni list BiH
Ukupno po stranici 23.203,17 67.146,89 65.610,49