Pretraga

Ukupno 9224
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje radnika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 444,00 444,00 SARAJEVO- OSIGURANJE DD Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Nabavka sušnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje radnika MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 444,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno održavanje i rezervni dijelovi za interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GETINGE Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.10.2017 42566,82
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.06.2017 1560,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 5877,45 5877,45 "Amko komerc" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200203180008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjeta-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2017 59346,73 STEP d.d. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjeta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 59346,73
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Radio receiver za ručni računar ( smartphon ) '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2017 12460,50
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objekata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2017 72774,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za pranje kontejnera-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2017 212940,00 konzorcijum „GRADATIN“ d.o.o. Sarajevo i „GRADATIN“ d.o.o. Sesvete
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - osiguranje studenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 1350,00 1350,00 SARAJEVO OSIGURANJE DD
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za pranje kontejnera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017 212940,00
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-osiguranje studenata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 1350,00
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - podne obloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 1834,10 1843,10 Laser d.o.o. Tuzla
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih ivičnjaka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.08.2017 103562,55 ALMY d.o.o. Zenica
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - podne obloge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 1535,30
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 3 Plan nabavki direktni sporazum 02.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za vozila MAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.08.2017 234000,00 AUTOELEKTRA doo Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine radne obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 1309,00 1309,00 Planika Flex d.o.o. Sarajevo, ID 4200445510002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje Plan nabavki 21.09.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka dolomitnog agregata na skladištu kupca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2017 175500,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja zaštitnih prozorskih bravica u stacionaru Klinike za onkologiju na 13 spratu CMB-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 6525,79 6525,79 EKOTEH d.o.o. Sarajevo - 4201279290003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za prostore kabineta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 821,02 821,02 Mikado d.o.o. Sarajevo - 4200062260002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela za OP mikroskop proizvođača Carl Zeiss - Sijalica sa nosačem NC4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 5545,80 5545,80 Fama Biomedical d.o.o. Sarajevo - 4201091650002
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Ljekarski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 2304,00 2304,00 Poliklinika SANASA Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji enterijera depo prostora Historijskog arhiva Sarajevo, Čadordžina 90. i Ferhadija 13. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.09.2017 18516,00 24.10.2017 18516,24 18516,24 Kolinvest d.o.o. Sarajevo ID 4200226040009
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka ogrijevnog drveta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2017 2700,00 2700,00 Drvosječa d.o.o. Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ANIMACIJSKIH REKVIZITA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 534,60 534,60 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo 4200177160001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA OBRAZACA 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 4,00 4,00 ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 4200178560003 Novo Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja projektovanih elemenata sistema aktivne zaštite od požara (ekstenzija vatrodojave) u Objektu O-I - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2017 23385,38 "DSC" d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge održavanja knjigovodstveno - računovodstvenog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 2106,00 AB SOFT
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja projektovanih elemenata sistema aktivne zaštite od požara (ekstenzija vatrodojave) u Objektu O-I Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2017 23385,38
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 5612,72 5612,72 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2017 5612,72
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 1409,85 1409,85 "DSC" d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge popravke projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 81,90 81,90 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.10.2017 1409,85
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave konkursa za izbor akademskog osoblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Vogošća, ID 4202263820009
JU Srednjoškolski centar Hadžići Periodični pregled vatrodojavnog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.10.2017 100,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo odluka o pokretanju postupka nabavke Štamparskih usluga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja od nesreća uposlenici Ugovaranje i realizacija 08.06.2017 2700,00 30.08.2017 2688,00
JU Šumarski fakultet usluge osuranja studenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2017 30.08.2017 2700,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru Lot 13 - Standardi i elektrode za Ph metar i konduktometar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.09.2017 11632,33
JU Historijski arhiv Sarajevo JU Historijski arhiv Sarajevo Plan nabavki 10.07.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kance.direktora, pedagoga-psihologa i dio male zbornice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 1125,00 1125,00 OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS p.o. VISOKO, 4218401220003
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacija za multimedijalnu salu-amfiteatar i auditorijum Plan nabavki konkurentski zahtjev 20.02.2017 07.11.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2017
Ukupno po stranici 395.559,63 945.186,50 56.192,84