Pretraga

Ukupno 11859
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 954,72 954,72 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dihtung prstena za hermetičko zaptivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2457,00 2457,00 TD NOVA TRGOVINA d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga dislokacije mazuta i lož ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 7020,00 6692,40 ZLATA-TRANS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda, servisa, puštanja u rad i obuke za Wilo frekventni uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 924,30 924,30 ZI-MI d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drenažnih pumpi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 1163,17 1163,17 VOKEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5433,48 5433,48 VERSATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 2983,50 2983,50 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za rad blagajnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5425,29 5425,29 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja firewall-a Sophos SG 125 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 5323,50 5323,50 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 420,00 420,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih kakrakteristika analizatora dimnih plinova PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 2746,00 2746,00 EKONERG d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Makete za kotlovnicu Alipašin most 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 6435,00 6435,00 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, auto-guma, akumulatora i lanaca za traktore Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - ABer Design Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3510,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 5574,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 3767,91 "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 3699,64 3699,64 SparkFun, SAD
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkog materijala za potrebe izvođenja nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 4255,39 4255,39 RS Electronic d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka sistema za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1802,97 1802,97 Unilab d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja u medijima – osmrtnice za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za majku uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 55,00 55,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Čauš i Drage Filipovića - Općina Ilidaž '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja za tri klinike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 550,00 550,00 Pismolik d.o.o. Sarajevo 4200726790004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papira za izradu kapsula, samoljepljive signature po uzorku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 4603,37 4603,37 Mirbergraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200920170009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kanti za otpatke i lavora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 93,60 93,60 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID:4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača za KCUS Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 112,00 112,00 ELPI Comerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200261890007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku informatičkog časopisa BUG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 120,98 120,98 I PRESS d.o.o. Široki Brijeg
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 081 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 600,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 25.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa ZIPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 500,10 500,10 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Pravni savjetnik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 200,00 200,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Porezni savjetnik i elektronske biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 400,00 400,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 080 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 4933,66 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 079 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 16,38 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 078 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2017 96,04
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo, Gaus Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2017 14835,60 14835,60 Gaus d.o.
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 077 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 14835,60
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 076 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 120,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 235,07 275,03 FEB d.d. Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 075 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 180,65 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 5950,01 5959,01 J.P.TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o.
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 074 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 160,00 Harlequin d.o.o. Zenica - 4218004570006
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 073 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 55,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 2500,00 2925,00 KLIPING BH d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pokopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 2103,20 2103,20 KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, 4200119040004
JU Sarajevska filharmonija nabavka benzina 072 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2017 82,32 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 071 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 132,27 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1710,00 1710,00 OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 067 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 50,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
Ukupno po stranici 23.919,60 88.780,80 91.607,57