Pretraga

Ukupno 15112
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 027-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 17,12 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
Općinski sud u Sarajevu Nabava cvjetnog aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 50,00 50,00 TR Kaktus Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava obrazaca zdravtvenog osiguranja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 100,00 100,00 ZZO Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 026-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 270,62 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke punjača za mobitel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 25,00 25,00 Agramservis d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava federalnih taksi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2018 45,00 45,00 Financijsko informatička agencija
Općinski sud u Sarajevu Nabava USB kabla.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 10,00 10,00 Senator d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog magazina. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 175,00 175,00 Privredna štampa Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog magazina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 175,00 175,00 Privredna štampa Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 250,00 250,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije .... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 70,30 70,30 Ciano d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 275,00 275,00 Feb d.d. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava radova montaže, demontaže i bušenja stakla. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 1376,15 1376,15 Rama-glas d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava dnevnog i tjednog tiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 1083,78 I press d.o.o. Široki Brijeg
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotela (smještaja) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 95,00 95,00 Hotel Palas a.d. Banja Luka
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika - učesnika projektau Mostar Pokretanje i tok postupka 10.04.2018 475,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke-parkinga za službena vozila u toku 2018. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5850,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada polica za fascikle Pokretanje i tok postupka 04.04.2018 345,20
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Toyota) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22600,00 BUNJO d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 117000,00 SPRŽO COMPANY d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 140400,00 SPRŽO COMPANY d.o.o.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kolica za prevoz umrlih sa ostalom dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 36452,00 36452,00 Menina d.d. Kamnik, Trg padlih borcev 3, Slovenija, ID: 5034647
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi konkurentskog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2018 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje7. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 1696,59 1696,59 Schrack Technik BH d.o.o. 4227615280002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sluga servisiranja informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga periodičnog pregleda videonadzora i vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje7 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 1696,59
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Osiguranje učenika za školsku 2018/19.god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne službe za 2018. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga servisiranje gorionika za 2018. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata za početno gašenje požara i hidranata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU OŠ Ćamil Sijarić Nastavne potrepštine 4. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 5741,42 5741,42 Defter komerc d.o.o. 4200535260005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za čišćenje za 2018. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU OŠ Ćamil Sijarić Nastavne potrepštine 4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 5741,42
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge čišćenja dimnjaka i peći Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2018. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje4. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 5999,97 5999,97 Penny plus d.o.o. 4200162210002
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.11.2017 5999,97
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje3. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 1200,00 1200,00 Braća Metović d.o.o. 4200364270007
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2017 1200,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum usluge lakirera LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 11700,00 GUMA M d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum usluge usluge vulkanizera LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 4680,00 GUMA M d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum mehaničarske usluge LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 18720,00 GUMA M d.o.o.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola članarina 2018 tehničke i stručne škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 600,00 150,00 Udruženje nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola u F BiH 4200352770004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola popravka u kotlovnici membranska pumpa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 561,60 561,60 Elkomont doo Sarajevo 4200125790007
Ukupno po stranici 15.458,18 376.931,81 54.735,77