Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga - Kulo - korito rijeke Ljubine, Opština Vogošća. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Arhitektonski fakultet nabavke i sukcesivne isporuke sredstava za održavanje: elektro, vodovodnog, građevinskog i ostalog materijala. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2017 5505,83
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja autoklava 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 6864,98 ANALITIKA d.o.o. Sarajevo, ID 4200542470007
JU Stomatološki fakultet Razna uredska oprema i potrepštine 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 6321,96 R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056890005
Fond Memorijala Usluge pripreme, štampanja i postavljanja izložbe "Oni su Tunel"" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 20.07.2017 3919,50 26.07.2017 3919,50 3919,50 Pentagram d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS NABAVKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 6925,00 6925,00 MIKROTEH D.O.O.
JU Psihijatrijska bolnica KS UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 2713,23 2713,23 INEL D.O.O.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Mikroskopi za laboratoriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Dovođenje u potpunu funkciju klimatizacije za RTG OJ N.Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2017 16243,11
Fond KS za izgradnju stanova Protupožarna vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 3996,72 ZALMO DOO Mostar, 4227177400008
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku i isporuku vatrogasnih aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupkajavne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Gora - Put, Opština Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge zakupa garažnog prostora Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.07.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka novih minibusa zajavni gradskiprijevoz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci motornog vozila za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2017 44985,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Boja za označavanje parking mjesta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 9,90 9,90 TRGOPRODUKT d.o.o. Konjic, 4227095850005
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Fond KS za izgradnju stanova Punajči baterija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 37,44 37,44 O.D. LINKSTAR Hadžići, 4301222750002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE I ISPORUKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017 39940,29
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet KRČ-Put, Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Fond KS za izgradnju stanova Laserski štampač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 342,56 342,56 Univerzalno d.o.o. Sarajevo,4201699570001
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE I ISPORUKE SANITETSKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Nadlipe Čikma do br.23, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nastavaka za irigografiju za odrasle osobe _ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 1404,00 1404,00 Veplast d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova- Rušenje starog objekta ORL Klinike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 6727,50 6727,50 EMNA d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih mašina (električne standard i mehaničke) tipa Biser, Electronic i Olimpiya travel C portabl Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1245,00 1245,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova neophodnih za servisiranje i funkcionalno osposobljavanje respiratora za potrebe Pedijatrijske klinike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2017 6930,80 6930,80 Verifikacioni laboratorij Verlab doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja sistema za neprekidno napajanje UPS/AKU baterije u objektu TEB-a, 3 server sobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 6879,60 6879,60 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka profesionalnog skenera sa automatskim uvlakačem za potrebe Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 898,56 898,56 C SERVIS DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih mašina ( električne i mehaničke) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 1165,00 1165,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge povezivanja telefonskih centrala na lokacijama Klinički centar-Jezero GAP, konfiguracija telefonskih centrala i mrežne opreme uz nadogradnju rutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 4288,05 4288,05 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka i ugradnja 4 kom PVC vrata sa štokom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 1826,89 1826,89 dom-a d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja stakla (Ulaz dip (klizna vrata 1 krilo), Klinika za pedijatriju Jezero ulazna vrata 1 segment i Klinika za fizijatriju Ilidža- 3 prozora na krovu bazena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 892,38 892,38 RAMA-GLAS D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje Oxford Medical Synergy valor uređaja za snimanje evociranih potencijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 1251,90 1251,90 mediline doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dijelovi u svrhu servisiranja Operacionog stola TYP OM-8P proizvođača UZUMCU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 3432,46 3432,46 ARK doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada remenica za odsis ventilacionog sistema Centralne praonice TEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 670,76 670,76 EKOVENT DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka masti za podmazivanje ležajeva na liniji za pranje veša - za potrebe Službe vešeraja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 468,00 468,00 FIBEX DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za vozilo VW T-4 za potrebe Službe transporta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 318,98 318,98 KARE DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova mašine za pranje veša Primat PC40 i PC 100 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 1110,33 1110,33 Tofi d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kolektivno- kombinovano osiguranje zaposlenika '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2017 54980,64 VGT“ Visoko, Filijala Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada plexi nosača prema dostavljenim dimenzijama za potrebe Službe za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 5534,10 5534,10 Metal-Plast Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja imovine 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 2395,34 SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo, ID 4200326930001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Podopolagački radovi - ugradnja laminata 230 m2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 5767,55 5767,55 Haro laminati d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laser filtera za operacioni mikroskop Zeiss S22 sa dvije pozicije ESF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 5537,74 5537,74 PHOENIX PHARMA D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Limarski i krovopokrivački radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 1989,00 1989,00 Akripol doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi za hematološke brojače Hemolyzer-3PRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017 11732,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Presvlačenje ginekoloških stolova 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 415,99 TAPETAR d.d.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Trofazni dizel agregati za struju i aparati za zavarivanje '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2017 35098,83
Ukupno po stranici 112.439,56 192.246,86 72.286,23