Pretraga

Ukupno 1754
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka radova sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.11.2016 157586,46
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge štampanja obrazaca i pisanog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.03.2017 21418,14
Ministarstvo zdravstva Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge servisiranja klime u sl. vozilima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tehničke pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.02.2017 2490,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-3/17 Plan nabavki 03.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-2/17 Plan nabavki 28.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-1/17 Plan nabavki 27.02.2017
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Ugovor o jednokratnim knjigovodstvenim uslugama od 10.02.2017.g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 1755,00 1755,00 O.D. "KONTO" Sarajevo, Andreja Andrejevića 27, ID: 4300951110009
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Odluka od 03.02.2017.g za javnu nabavku jednokratne knjigovodstvene usluge za 2016.g Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JU Zavod za javno zdravstvo KS PLAN JAVNIH NABAVKI Plan nabavki 27.02.2017
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Ugovor o advokatskim uslugama od 17.02.2017.g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 7020,00 Plamenko Čustović, advokat iz Sarajeva, ul Branilaca Sarajeva 45, ID: 4300301680005
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta stražarske kućice na ŠSM Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 2244,00 10.03.2017 2244,00 2244,00 BUŠIĆ CO
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU I UGOVOR SA PONUĐAČEM ZA ISPORUKU ODJEVNE RADNE OPREME I POTREBNIH MATERIJALA ZA 2017 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6946,88 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU I UGOVOR SA PONUĐAČEM ZA ISPORUKU RUČNOG ALATA ZA 2017 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6986,66 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pružanje usluga iz Aneksa II dio B Zakona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
KJP ZOI 84 Servisiranje elektro motora 5,5 KW ski lifta dvosjedne žičare na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 163,80 03.03.2017 163,80 163,80 ASV BREZA; IDB/JIB 4318172930004; Račun broj: 049/17; Breza
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JU Srednja ugostiteljsko- turistička škola Sarajevo- Konkurentski zahtjevi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Peta gimnazija STRUČNE USLUGE SUĐENJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017 240,00
JU Peta gimnazija Pratplata slubeni list Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017 240,00
JU Peta gimnazija JU Peta gimnazija - Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 28.02.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka softvera - Lansweeper 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1183,72 Cleverbridge AG, Njemačka
Zavod za informatiku i statistiku KS Pružanje usluga Drupal podešavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 1170,00 1170,00 Pauza d.o.o Sarajevo 4201306520008
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-17-3-15/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2017 Plan nabavki 17.02.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-04/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 130,08
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 179,54
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-02/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 325,45
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017 3260,86
JU Gerontološki centar Ugovor o kontinuiranoj nabavci raznih peciva (slatka i slana) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 6840,00 "GOLDplus" d.o.o. Sarajevo 4202210890005
JU OŠ Stari Ilijaš Plan Javnih nabavki 2017. Plan nabavki 30.01.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluga izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 106,00
Ured za kvalitet Nabavka usluge izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Vršenje usluge zavarivanje cijevi na centralnom grijanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 109,45 109,45 KJKP ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o. Sarajevo
JU Gerontološki centar Nabavka evidencija o radnicima, drugim licima angažovanim na radu i radnom vremenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 270,00 06.03.2017 270,00 270,00 Refam Creative Solution - Rec d.o.o., Jukićeva br. 2, Sarajevo, ID broj:4200545220001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Vršenje usluge zavarivanja radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 816,95 816,95 KJKP ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora - nabavka opreme potrebne za stavljanje u funkciju server sobe i proširenje kapaciteta za obradu prekršaja zabilježenih stacionarnim radarom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU Plan nabavki 27.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju i popravci garažnih automatskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3900,00 3900,00 EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci garažnih automatskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3100,00 3100,00 EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2017. godinu Plan nabavki 06.03.2017
Fond Memorijala Zamjena ulaznih vrata, prozora u prostoriji video nadzora i izrada pregradnog zida u maloj sali Upravne zgrade Širokac 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 6966,16 14.03.2017 6966,16 6966,16 FADŽ COMPANY
Fond Memorijala Servisiranje i održavanje sistemna video nadzora i vatrodojavnog i protivprovalnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 4048,20 14.03.2017 4048,20 4048,20 GAMA AA SECURITY
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 8075,82 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.; IDB/JIB 4200326930001 ; Sarajevo Centar ;
KJP ZOI 84 Nabavke roba '' Disk pločice za popavku Citroen Berlingo HDi u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o.'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 28.02.2017 76,49 76,49 KARE DOO; ID Broj: 4200273040009; Račun broj: 1-VP-819/17
JU Gerontološki centar Plan nabavki KJU "Gerontološki centar" Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 12.01.2017
Ukupno po stranici 199.668,69 61.673,13 24.620,05