Pretraga

Ukupno 16124
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I ISPORUKE DVIJE AUTO CISTERNE ZA PITKU VODU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 295000,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka isporuka i ugradnja potrebnog materijala za tekuće i investicino održavanje i servisiranje signalnih uređaja,opreme i kablovske infrastrukture semaforskih raskrsnica u Kantonu Sarajevo, za period od tri (3) godine (2018,2019,2020 g.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka suvenira za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans nabavki_1_2018 0
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata (3 aparata/sistema) za fizikalne terapije i rehabilitaciju za potrebe Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018 198890,64
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciju i adaptaciju prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka portabilnog UZ CD aparata za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018 56160,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5850,00 5850,00 FK" ŽELJEZNIČAR", ID: 4200709860007
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge posluživanja hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 420,00 420,00 KNOCK-KNOCK d.o.o. Sarajevo, 4200019090004
JU Historijski arhiv Sarajevo snadbijevanje i isporuka goriva i maziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 6,12 6,12 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018 godini - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 1500,00 1500,00 S.R.C.A.
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 1998,00 1998,00 Atal group doo iz Sarajeva ID:4201028370008
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka goriva i maziva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 6,12
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 3243,66 3243,66 Pingi d.o.o Sarajevo ID 4200003090004
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavke kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 3243,66
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2018 1500,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309 c Dijelovi za održavanje zračnih instalacija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2018 7159,23 02.04.2018 7159,23 GENEL d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1408,85 1408,85 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 1408,85
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za UPS, 64 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 2492,75 2492,75 ENERGOINVEST SUE
KJKP Gras d.o.o. Lot 1301B Dijelovi kočionog sistema trolejbusa MAN Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2018 26079,30 02.04.2018 26079,30 GENEL d.o.o
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - sportskih rekvizita (reketi za stoni tenis i fudbalskih lopti) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 455,17
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe-STERILIZATORI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12000,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge oglašavanje na LED displeju na lokaciji Marijin Dvor Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2018 35100,00 "MAGROS - VELETRGOVINA" d.d. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 2033 Brusni i varilčački alat Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2018 30141,00 10.04.2018 30141,00 Adazal d.o.lo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge raftinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 5791,50 5791,50 "BERSELUM"d.o.o. Foča, ID:404118100008
KJKP Gras d.o.o. Lot 2072 Zaštitne markice za vozne karte Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2018 43875,00 27.03.2018 43875,00 Grafički atelje Oskar d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3032 Punjenje vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.02.2018 9804,60 13.04.2018 9804,60 Proving inžinjering d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2035A Komprinirani prirodni gas -CNG Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.03.2018 934828,90 05.04.2018 934828,90 JUNUZOVIĆ KOPEX d.o.o Lukavac
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VATROGASNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3659,76 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke tonera, ketridža i ribona UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Objava čestitke u povodu Ramazana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 400,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci sterilizatora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 11630,00 ANALITIKA d.o.o
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.05.2018 69849,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor Intec d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 7020,00 7020,00 IMPTEC D.O.O SARAJEVO
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka usluge održavanja računara i računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 87,75 87,75 Selimbey d.o.o Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018 69849,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pravopis bosanskog jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 240,00 240,00 Knjižara Svjetlost san Sarajevo 4302530270000
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-Intec Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja računara i računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 87,75
JU Srednja građevinsko-geodetska škola priručnik radni odnosi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 95,00 95,00 Refam creative solutions doo Sarajevo 4200545220001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 3632,85 3632,85 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1281,48 1281,48 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 1281,48
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fotokopir papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 588,51 588,51 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola materijal za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 66,00 66,00 PZU apoteka "Magistrat" Sarajevo 4201353520008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola materijal za slikanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 264,50 264,50 Tugra doo Sarajevo 4200210980001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola piće takmičari Festivala rada u Zenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2018 13,50 13,50 Ekran doo Zenica PJ Caffe slastičarna Zenica 4218006350048
Ukupno po stranici 1.679.770,70 1.220.527,26 36.000,47