Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Nabavka procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 2866,50 INZA d.o.o. Sarajevo, ID 4201922590001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i zamjena oštećenih dijelova na automatskim kliznim vratima Doorson Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1424,92 1424,92 SOD "Automatski sistem vrata"
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Usluge BDS sistema '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2017 1171778,40
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Stomatološke stolice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
JU Stomatološki fakultet Usluge eksterne revizije 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 4095,00 BILANS d.o.o. Sarajevo, ID 4200249410008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Centar '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2017 98829,90
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Stomatološke stolice JU DZ KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Vogošća '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2017 40271,40
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Stomatološka stolica OJ DZ Stari Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.06.2017 23517,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Gorivo'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2017 435851,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja dual zavjesa 5 kom u prizemlju objekta NIRR-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1563,26 1563,26 MIKADO D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i izrada Inox dilatacionih lajsni debljine 1,5 mm širine 10 cm dužine 10 m dužnih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 631,80 631,80 OEBR METALELEKTRO
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Izrada i opravka gibnjeva '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 5850,00 ."Cenflex'' d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Ilidža '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2017 3882212,10
JU Prirodno-matematički fakultet Laboratorijska oprema LOT 4 - Rezervni dijelovi i potrošni materijal za mjerenje polena u vazduhu za mjerače koncentracije polena firme „Lanzoni“, S.R.L. VPPS 2010 i VPPS 2000 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.07.2017 3720,60 Analitika d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200561260005
JU Prirodno-matematički fakultet LOT 3 – Pribor i dodatna oprema za pripremu uzoraka i vode za HPLC (tečna hromatografija pod visokim pritiskom) analizu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Prirodno-matematički fakultet Laboratorijska oprema LOT 2 - Rezervni dijelovi i dodatna oprema za Perkin Elmer instrumente Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.07.2017 4680,00 HEBE d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4201819660000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja vodoopskrbnog sustava Potočani-Jošava, I faza" RBDP/3/PCW-12/ODŽ u općini Odžak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Laboratorijska oprema LOT 1 – Laboratorijske vage Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 3369,60 EURO LAB d.o.o. Bijeljina, ID broj: 4400375860000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja zelene tržnice" RBDP/3/PCW-75/KU u općini Kupres Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2017 3510,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje linearnog akceleratora Oncor Immpressio plus za potrebe klinike za onkologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 3240,90 3240,90 SIEMENS Medicina d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje pile za otvaranje sternuma za potrebe Klinike za kardiohirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 2246,17 2246,17 Medicallux
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za gasno zavarivanje i rezanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 511,40 511,40 UNIOR TEHNA D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kolor fotokopir aparat Konica Minolta bizhub C227 sa dva seta tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 5021,64 5021,64 EA Servis
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i popravka pisaćih mašina tipa Biser, Electronic i Olimpiya Traveler C portabl Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 1688,00 1688,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje E-mail hostinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 1638,00 1638,00 Studio Mrak
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka automatskih ventila na postrojenju za centralnu hemijsku pripremu DEMI vode u Centralnoj kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 556,85 556,85 Nobilis d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu održavanje i popravka pisaćih mašina ( Klinike Podhrastovi, Ortopedija i plastična hirurgija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1104,00 1104,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sezonski sadni materijal za sezonu april-juni (minimalne količine) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 671,00 671,00 KJKP Park d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni dijelovi za servisiranje BOBCAT radne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 2328,30 2328,30 Del-Co d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Filteri,silk za mašine,motorna ulja i lanci za motornu pilu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 1140,60 1140,60 PROX D.O.O
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje vaga za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, Pedijatrijske klinike i Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 895,05 895,05 "LIBELA-ELSI BIH" d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka industrijske i tabletirane soli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 4212,00 4212,00 Vega-Mix d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Objavljivanje oglasa u dnevnim novinama Asharq AlAwsat Central & Northern edition Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6440,85 6440,85 AL-KHALEEJIAH
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavaka vodenog kupatila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1532,34 1532,34 Analitika d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanacija podzemnih vodovodnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 6956,91 6956,91 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rashladnog ormara RFAISI 304 400 za potrebe apoteke Pedijatrijske klinike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 2903,94 2903,94 ALPER GROUP Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje aparata TEHNEGAS proizvođača Cyclomedica instaliranog na Klinici nuklearnu medicinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 6135,00 6135,00 NEDAX D.O.O. SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja mašine za pranje podova proizvođača DULEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 92,04 92,04 DŽIDA DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi za potrebe iskopa i asfaltiranja u dvorištu objekta administracije Ekonomsko-finansijskog sektora radi zamjene ispucalih vodovodnih cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 2788,40 2788,40 OSDIN d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka specijalnih fleksibilnih veza-crijeva koja se koriste za priključivanje uređaja za obradu veša na termoenergijske instalacije pare i kondenzata. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 1430,43 1430,43 BEST - FLEX d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za postavljanje na instalacijama vrele i hladne vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 5598,36 5598,36 POLIKO DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada kablovske spojnice sa pratećim elektro radovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 772,20 772,20 ELECTRA d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje uređaja za hemodijalizu proizvođača Fresenius lociranog na Klinici za hemodijalizu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 4128,58 4128,58 Elektro - Niere d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nastavaka za irigografiju za odrasle osobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 1404,00 1404,00 VEPLAST d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izrada i montaža bine za potrebe manifestacije Odbrana-BiH Igman 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 04.07.2017 4621,50 10.07.2017 4621,50 4621,50 KJKP PARK D.O.O.
Fond KS za izgradnju stanova Klimatizacijski uređaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 1719,99 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta JU DZ "Kumrovec", Općina Novi Grad Sarajevo, sa rekonstrukcijom prizemlja objekta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero -Kromolj ( saobraćajnica iza Ginekološko - akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 5.660.591,50 99.980,13 73.678,44