Pretraga

Ukupno 4418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparate Olympus - oKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.06.2017 121639,05 "ITALGROUP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparate Olympus Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.04.2017 121639,05
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.06.2017 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7018,83 7018,83 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA PUMPNOG AUTOMATA ZA GORIVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 6669,00 6669,00 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka printera za potrebe Protokola Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Ministarstva za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 52635,94
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OPREMA ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017 49867,29
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju suluga servisiranja motocikala marke "Moto Guzzi Breva" Ugovaranje i realizacija "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1123,20 1123,20 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za higijenu za potrebe svih OJ KCUS-a 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 228000,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 4033,00 0,00 OD ELEKTRO CILOVIĆ, 4301497690000, Hadžići
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih i medicinskih obrazaca za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 130000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 107500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala-tonei i fotokopir papir za potrebe svih OJ KCUS za 2017.god Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2017 183000,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izvođenje radova održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2017 5493,00 Flooring d.o.o Kolodvorska 12 ID 4200999410000
JU Srednjoškolski centar Vogošća OPREMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 2702,00 IMTEC d.o.o. Bosanski put bb ID 4200918780053
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanacija oštećenja u ambulanti Podlugovi OJ Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 1254,24 17.04.2017 1254,24 1254,24 Dado obrtnička djelatnost
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka duple kabine za presvlačenje sa vratima za CBR i pregrada prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 3042,00 04.04.2017 3042,00 3042,00 R&S d.o.o
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2017-tu godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2017 6891,12 6891,12 Svjetlost-BHPrint d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Punjenje plinskih boca - 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 126,00 126,00 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Djeca Sarajeva Punjenje plinskih boca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 126,00 126,00 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Djeca Sarajeva Catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 5612,49 5612,49 MBA centar d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge čišćenja peći, dimnjaka i dimnjača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 596,70 596,70 ZODD dimnjak
JU Djeca Sarajeva Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 292,50 292,50 Sevoi grupa d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Kravata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 53,53 53,53 Exclusive d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Uramljivanje zahvalnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 52,00 52,00 Tugra d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Iznajmljivanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2017 225,00 225,00 U.dkula
JU Djeca Sarajeva Podnice za dostavna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 240,00 240,00 ABC1968 d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Rack ormar sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 999,00 999,00 S-system d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Cvijetni aranžmani - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 60,00 60,00 TR Ara
JU Djeca Sarajeva Sanacija djela krova - Vrtić Skenderija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 2462,25 2462,25 Bahen-gradnja d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Usluge sanitarnog pregleda uposlenika Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.05.2017 4600,00 4600,00 Zdravstvena ustanova - Poliklinika Mimo Medical
JU Djeca Sarajeva Usluge mikrobiološke analize Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.05.2017 19560,40 19560,40 Zavod za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe - toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 1343,40 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2017-tu godinu Plan nabavki 22.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge mjesec maj Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.06.2017 49744,53 49744,53 JP BH Pošta d.o.o Sarajevo
Fond Memorijala Rekonstrukcija stropnih konstrukcija (tavanica) u upravnoj zgradi Fonda memorijala, Širokac 20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2017 02.06.2017
Fond Memorijala Sanacija i popravak metalnih kapija i ograda na mezarjima šehida i spomen obilježjima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 09.06.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka boja za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 122,21 122,21 "PINGI" d.o.o. Sarajevo, 4200003090004
Fond Memorijala Zaštita i farbanje ograda i kapija na mezarjima šehida i poginulih boraca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 13.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o vršenju usluga o nabavci usluge kasko i obaveznog osiguranja službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 1086,17 "EUROHERC"D.D. SARAJEVO. ID.BR. 4227015330006
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke - molekularni dijagnostikumi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.06.2017 10377,90 10377,90 Bosna vet doo Zenica br.ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke molekularni dijagnostikumi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.03.2017 10377,90
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za anabvku pcr masine-termal cycler Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.06.2017 5019,30 5019,30 Kefo doo Istocno Sarajevo br.ID 4403208220006
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku laboratorijskog stakla Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2017 4082,48 4082,48 DOO EUROLAB BIJELJINA br.ID 4400375860000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke laboratorijsko staklo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2017 4082,48
Ukupno po stranici 891.398,90 263.945,30 133.052,68