Pretraga

Ukupno 1753
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ispitivanje i kontrola instalacija u Zavodu Plan nabavki 01.02.2017
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža za 2017. godinu Plan nabavki 01.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Internet Zavoda i VPN konekcija Plan nabavki 01.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prevod Strategije razvoja KS Plan nabavki 01.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta za izgradnju ViK mreže u novoj saobraćajnici oko klinike za ginekologiju i akušerstvo Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-14-3-14/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-13-3-13/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-12-3-12/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Fond Memorijala Nabavka toplih i hladnih napitaka i drugih prehrambenih artikala u 2017. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 2824,25 15.03.2017 2824,25 2824,25 HOŠE KOMERC D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene poslovnih oprostora u 2017. godini. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 6132,65 15.03.2017 6132,65 6132,65 HOŠE KOMERC D.O.O.
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Plan Javnih nabavki za 2017. godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Plan nabavki 14.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za zakup terena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2017 93,60
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU ROTACIONIH SVJETALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 6388,20 Monsun d.o.o. Lukavac ID 4209225320005 Tuzla
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 20.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge mjerenja i izrade predmjera al.vanjske bravarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu terena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 93,60 "BOSTON COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka nove "LICENCE SOFTWARE APLIKACIJE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA-aplikacija STALNA SREDSTVA sa pepisom postojećih podataka o stalnim sredstvima Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2016 1872,00 1872,00 PlumSoft d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU HIDRAULICNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 ZULEX d.o.o. Sarajevo, 4200421410007
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Kancelarijskog namještaja" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2016 5955,30 5955,30 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci mašina za uništavanje papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6863,22 6863,22 R&S Vogošća
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo „Ažuriranje topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo“ (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi Multicam i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 198806,40
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 21.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka znački za inspektore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1345,50 1345,50 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2016 4678,90 20.01.2017 4678,90 4678,90 PENNY PLUS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 139464,00
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2017. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stajalištima u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 6984,90 EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo "Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.01.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Elektroinstalaterskih radova u kotlovnici i radionici Zavoda u podrumu", ul. Branilaca Sarajeva br. 26 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1691,82 1691,82 4E-Consulting Doo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017 6984,90
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 4578,21 4578,21 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavku usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor za vulkanizerske usluge u 2017. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2017 20798,50 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 2565,11 Eko Medic doo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-11-3-11/17 Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za LOT 1 - usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tek.održavanja elektroinstalacija - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 28,08 "ITG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama pranja vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.02.2017 97,95 SOR AUTOPRAONICA "BLIST" vl. Selvić Fejzo iz Sarajeva
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-10-3-10/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke OPEL VIVARO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2017 22,23 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tek.održavanja aplikacije IBM Lotus i dr. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA HIDRAULICNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017
Ukupno po stranici 358.984,70 66.532,22 42.330,05