Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 21, 23, 24 i 25 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 62024,04 "NEDAX" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 21, 23, 24 i 25 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017 62024,04
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 1,13,16,17 i 18 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 39080,34 "ENA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 1,13,16,17 i 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 39080,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 14 i 15 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 13380,12 "BERG" d.o.o. Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci materijala za fotokopir i računare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 2924,93 2924,93 Franex trade d.o.o Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 14 i 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 13380,12
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 2924,93
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotove 2,3,4,5,6,8 i 9 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 29923,92 "SEMIKEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotove 2,3,4,5,6,8 i 9 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 29923,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 7 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 2246,40 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 2246,40
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci opreme za svjetlo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 1213,80 1213,80 SOD ProfiLight Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarske konfiguracije za mjerenje tranzijenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1853,57 1853,57 "KAMER COMMERCE" d.o.o. Ilidža
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci opreme za svjetlo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 1213,80
JU Pozorište mladih Sarajevo odluka o javnoj nabavci usluga registracije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 709,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Javna nabavka materijala za izradu scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2017 138,87
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uličnih slivnika sa sl. kacom prema DIN 4052 od kompatibilnog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 11251,30 ACO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka slivničkih rešetki Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 2281,50 BOSMAN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 23400,00 ACO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom Daktilni liv Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 11232,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi - visoki kvalitet SN8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 46800,00 HIDRO TERMO CENTAR d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka kancelarisjkog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 13.04.2017 1456,07 17.04.2017 1456,07 1456,07 R&S D.O.O
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge revijalnog nastupa Armina Muzaferije za Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 585,00 585,00 Agencija PRODUKCIJA Visoko 4319749680009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne audio opreme za potrebe održavanja manifestacije „Mladi ljiljani“ povodom Dana nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 702,00 702,00 A&V oprema d.o.o. Sarajevo 4201438940006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 649,98 649,98 BNC d.o.o. Sarajevo 4201772500009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka dukserica sa vezenim logom Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 2340,00 2340,00 VEZENJE d.o.o. Sarajevo 4200254840002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka okvira/ramova za slike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 285,00 285,00 JYSK d.o.o. Sarajevo 4201488880055
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja brošure/kataloga "Mladi ljiljani" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 2047,50 2047,50 DOBRA KNJIGA d.o.o. Sarajevo 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za catering na manifestaciji povodom Dana nezavisnosti 1. mart. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 249,26 249,26 AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200203180415
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga kopiranja i printanja zahvalnica za manifestaciju 1.mart povodom Dana nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 89,60 89,60 FACIT d.o.o. Sarajevo 4201483810008
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 598,23 598,23 PINGI d.o.o. Sarajevo 4200003090004
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka zubotehničkog i stomatološkog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2017 Dental grupa d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Osiguranje zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 5,50 Sarajevo -osiguranje d.d. Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Grafičke usluge i usluge printanja i uvezivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 "Right copy" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Deratizacija,dezinfekcija i dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2017 "EKO MEDIC" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Dimnjacarske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 ZZDD "Dimnjak" Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 3318,12 Sarajevo -osiguranje d.d. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 16380,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka PE, HD i PVC cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.01.2017 14040,00 BOSNAPLAST doo Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Plan nabavki MS za 2017 Plan nabavki 26.10.2016
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova, kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP RAD, a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodojave i plinodojave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2017 17321,85 MIDDLE POINT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga baždarenja tahografa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 30806,10 CHECK SYSTEM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci putničkih vozila /dva vozila/) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2017 58495,32 AC QUATRO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci putničkih vozila (dva vozila) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2016 58495,32
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usaluge opravke hladnjaka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2017 41067,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Prva izmjena plana javnih nabavki 2017.godine Plan nabavki 12.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo OKVIRNI SPORAZUM Pranje i peglanje radne odjeće Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.04.2017 7678,00 Librag d.o.o. Sagrdzije br.73
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i tapaciranja kabina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2017 9126,00 Obrtničko tapetarsko-dekoraterska djelatnost vl. Nurija Zeljković, Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2017 35100,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 211.592,81 489.952,45 14.994,94