Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Krka br. 11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Sedrenik br. 56 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Fond KS za izgradnju stanova Klimatizacijski uređaji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 1719,99 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka i montaža tri stakla na recepciji DIP-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 1424,36 1424,36 RAMA-GLAS D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova u svrhu popravke sistema za RTG dijagnostiku dojke MAMMOMAT na Klinici za radiologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 3305,25 3305,25 SIEMENS Medicina d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka crijepa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 7008,30 7008,30 Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za rashladnu komoru broj 2 u magacinu hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2017 395,99 395,99 "Сервис Јелић" д.о.о.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i ugradnja 5 PVC prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 4270,65 4270,65 HDI d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka RTG kaseta za digitalizaciju radiološke slike kompatibilne sa digitajzerom AGFA CR 30-X na Klinici za kardiohirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 2840,29 2840,29 Medit d.o.o.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Dozimetrijska kontrola osoblja u zoni jonizirajućeg zračenja Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.05.2017 9828,00 03.07.2017 9828,00 Ekoteh doo Mostar
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge ljekarskog pregleda osoblja koji rade u zoni jonizirajućeg zračenja Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.05.2017 04.07.2017 4949,00 Zavod za Javno Zdravstvo FBIH,
JU Stomatološki fakultet Usluga obezbjeđenja objekta u ljetnom periodu - 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 3037,32 3037,32 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, ID 4200445860003
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge zaštite ljudi i imovine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.07.2017 45246,24 12.07.2017 45246,24 45246,24 Unilab doo Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ul. Harisa Kurtovića br.7 i Novopazarska br. 144, Općina Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Press služba Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u ul. M.Tita br. 62 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2017 5,62
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta na lokalitetu Vrandučka do br.53, Općina Novi Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bana Borića br. 52, Općina Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI DP ZA 2017. - Prva izmjena Plan nabavki 28.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta instalacija javne rasvjete Novi Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor na nabavci i isporuci radne odjeće LOT 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 231,33 "ZENKO" d.o.o. Zenica
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usliga zaštite objekata ETF-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 18710,64 UNILAB d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika Ugovor 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.06.2017 12288,98 12288,98 KRAJINA GROUP d.o.o. Banja Luka, ID 4403661990009
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika 2017. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2017 12288,98
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko kadrovskog softvera - 3 modula Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.07.2017 23166,00 23166,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje fin.kadrovskog softvera - 3 modula Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.06.2017 19800,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje med.opreme proizvođača PHILIPS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.07.2017 17550,00 17550,00 MEDPOINT d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.06.2017 17550,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 7010,64 BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active - 10.700 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.07.2017 7010,64
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - hosting servisa domene tvsa.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1404,00 "TEAM CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - internet konekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 7005,96 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JU KCSR 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2017 23,08 07.07.2017 23077,55 23077,55 Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JU KCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 23077,55
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka za održavanje SOTAC programa 2 Ugovaranje i realizacija 05.07.2017 11232,00 11232,00 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo ID 4200287340005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka za održavanje SOTAC programa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 11232,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 1 i 2 Plan nabavki 17.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o servisiranju instalacija hlađenja u objektu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ul. Dalmatinska br. 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 2223,00 "ENERGOGAS" d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge zastupanja pred nadležnim sudom, u sudskim predmetima pravne prirode, radnim sporovima i privrednim sporovima, za potrebe KJP ZOIˊ84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 5990,00 ODVJETNIK/ADVOKAT VLADO ADAMOVIĆ
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Rekonstrukcija objekta Agrobiznis centra u Ravnom, I faza" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 3018,60 INPROS d.o.o. Mostar 4227692780000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala juli 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 2799,63 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 4200014020008
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku materijala za prepariranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2017 2058,99 2058,99 Hauser.formen,78224 Njemačka
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. Sarajevo juli 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 2669,16 HIFA-PETROL DRUŠTVO ZA PROMET NAFTNIM DERIVATIMA d.o.o. Sarajevo 4200999090005
KJP ZOI 84 Nabavka traka za fiskalne kase. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 4633,20 O.R. Pako d.o.o Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Materijal za čišćenje Ugovor 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2017 11497,02 11497,02 R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056890005
JU Stomatološki fakultet Materijal za čišćenje 2017. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2017 11497,02
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrusi Ugovor 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2017 11360,70 11360,70 R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056890005
Ukupno po stranici 157.559,13 251.952,79 179.759,64