Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 usluga Usluga osiguranja. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019
KJP ZOI 84 Mašine za servisiranje skija na Malom polju - Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 2925,00 2925,00 Forma design doo
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka trakastih zavjesa Z1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2111,20 2111,20 MIKADO doo Sarajevo 4200062260002
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka elektroinstalacijskih radova V Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1343,17 1343,17 ADAL electronic doo 4218974930005
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka elektroinstalacijskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1343,17 1343,17 ADAL electronic doo 4218974930005
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka trakastih zavjesa - Z2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2415,96 2415,96 MIKADO doo Sarajevo 4200062260002
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge elektronske zaštite objekata od požara i provale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6547,32 31.01.2019 6547,32 6547,32 „DSC“ Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidrostatske sonde-otkazivanje postupka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 22.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dijagnostička sredstva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 22.02.2019 211137,22
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal kanalice,kablovi i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 31.12.2018 233,44 08.01.2019 234,44 234,44 Sertić d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje špediterskih usluga 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 4680,00 1456,65 IDA SPED d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga termovizijskog snimanja toplovoda/vrelovoda i izrada termografskih raporta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3510,00 2340,00 ATM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga radiografskog snimanja varova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 3510,00 3444,48 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-telefonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 2340,00 1547,91 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 7020,00 1252,13 UNIVERSAL-PRO d.o.o. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga čišćenja separatora ulja i odmuljnih jama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 3510,00 3493,62 DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku informatičkog časopisa BUG 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 120,98 120,98 I PRESS d.o.o. Široki Brijeg
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računarske opreme v Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 09.11.2018 48496,50 12.12.2018 48496,50 48496,50 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža-Sarajevo ID 42000864440001
JU OŠ "Aneks" Nabavka piana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1859,00 1859,00 AMEDEX D.O.O. 4200439890006
JU OŠ "Aneks" Nabavka razglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1916,45 1916,45 AUDIO PROJEKT d.o.o. 4201614000007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila kasko lot2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2018 23607,09 23607,09 Sarajevo osiguranje d.d., 4200326930009, Sarajevo
JU OŠ "Aneks" Nabavka računara+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 4009,59 4009,59 PRINTEX d.o.o. 4200597450005
JU OŠ "Aneks" Nabavka mantila- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 2134,08 2134,08 USLUŽNOST D.O.O. 4200043550008
JU OŠ "Aneks" Nabavka opreme za kabinet biologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 3560,31 3560,31 TRISAR-IN 4200324560002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila kas lot2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2018 23607,09
JU OŠ "Aneks" Usluge organizovanja turnira, nabavka pehara, medalja i sl. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2018 3995,55 3995,55 VIDRA COMMERC d.o.o. 4200322860009
JU Univerzitet u Sarajevu IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 4214,34 BH TELECOM DD SARAJEVO, ID: 4200211100005, Franca Lehara 7
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika p 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2018 30087,72 30087,72 Centrotrans Eurolines d.d., 4200153220003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2017 30067,72
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita na radu lot 2 ug 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 2398,50 3264,30 Proving d.o.o., 4200289800003, Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 43 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1245 m3 - 2458/18 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.10.2018 39178,75 39178,75 Rakitnica d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II-6-18-lotovi 1-5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2019 224610,75 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja WEB starnice i dodatno programiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 3510,00 3088,80 EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Ssarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Deinstaliranje RTG aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 27.12.2018 4095,00 11.02.2019 4095,00 4095,00 Medical doo Mostar za lot 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-17-18-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2019 165474,15 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-22-18-lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2019 14040,00 BERG doo, Sarajevo, 4200617230007
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge nadzor radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-22-18-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 58441,50 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge oglašavanja 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge održavanja opreme 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge servis kotlovnice 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge servisiranje vatrogasnih aparata 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge obaveznog sistematskog pregleda 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka materijala za održavanje objkekta i opreme 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 21.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge čišćenje peći i dimnjaka 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Namještaj školski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 27.12.2018 7020,00 03.01.2019 7020,00 7020,00 EDUCA d.o.o. Mostar 4227436190009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I/1/18-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2019 58406,40 INEL-MED doo, 4227082520006, Mostar
JU OŠ "Zahid Baručija" Usluge dezinfekcije 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019
Ukupno po stranici 331.204,29 742.666,92 206.889,17