Pretraga

Ukupno 26577
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka kompjuterske opreme i materijala za potrebe JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 2260,44
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke - usluga sistematskog pregleda zaposlenika JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 1980,00 1980,00 JU Dom zdravlja KS
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge sistematskog pregelda zaposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2018 1980,00
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka udžbenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 2646,19 2646,19 DEFTER_KOMERC D.O.O 4200535260005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za bivšeg uposlenika 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 1 Usluga pripreme i usvajanja DVGW- oblast -Transport i dis. gasa Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.09.2018 27878,28
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise u štampanom i elektronskom obliku i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – godišnja pretplata na portal „RECko” paket 2019, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 280,00 280,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
JU OŠ "Hasan Kaimija" Ugostiteljske usluge * Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 1257,75 1257,75 IBES d.o.o. 4200170070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-4-18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2018 226570,50 Medichem d.o.o., Sarajevo; 4200647060009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/8/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2018 706352,40 EVROPA LIJEK PHARMA doo, Sarajevo, 4201640770007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva III-14-18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2018 292406,40 BERG doo, Sarajevo, 4200617230007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-16-18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2018 81547,24 STEPMED, Banja Luka, 4402947160007
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Sistematski pregled uposlenika+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 1836,00 1836,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Usluge štampanja- Ugovaranje i realizacija 03.07.2018 1701,30 1701,30 BLICDRUK d.o.o. 4200108780006
JU Mašinski fakultet UNSA Instrumenti za lab.NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 20.07.2018 3301,44 14.11.2018 3301,44 3301,44 Brooks Instrument B.V NLB18752324B01
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge izmještanja centralne jedinice video nadzornog sistema - LOT2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 741,78 741,78 Sikra tehnika d.o.o. 4201197130008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za autoklav, montaža i puštanje u rad autoklava za potrebe Klinike za plućne bolesti i tuberkulozu Podhrastovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 4889,43 Analitika d.o.o. Sarajevo - 4200561260005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kompresora za rashladnu komoru br.4 - Magacin hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 2274,49 Servis Jelić d.o.o. -4272033700002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih mašina za potrebe svih OJ KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 5999,00 Olympija SZR Sarajevo - 4300625150009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nadogradnja i zamjena dotrajalih elemenata video nadzornog sistema -LOT1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 3460,57 3460,57 Sikra tehnika d.o.o. 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 2/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1450,09 1450,09 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka dijelova za mrežnu opremu i telefonske sisteme (moduli i kućišta) za potrebe svih OJ KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018 46204,47
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – štampanje dodatnih primjeraka knjige – dokumenta A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 851,18 851,18 RIMIGRAF SOR, Sarajevo Centar, 4301859510005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih ostalih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sve ostale usluge) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – kopiranje dodatnih listova dokumenta A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 510,00 510,00 Birotehnik komerc d.o.o., Ilidža, 4200205800003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Injektora za CT za potrebe Klinike za radiologiju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 28782,00 15.02.2019 29191,50 BERG d.o.o. Sarajevo 4200617230007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ.zanatski radovi na rekon. dijel objekta za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.09.2018 54406,59 54406,59 Debos d.o.o.,
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ.zanatski radovi na rekon objekta CZK Vogošća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2018 54406,59
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje drugog dijela usluga Ugovaranje i realizacija 12.12.2018 1000,00 1000,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE RN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2312,84 2312,84 BAU&GARTEN4200488080001
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka goriva i lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2018 02.11.2018 319993,10 "HIFA PETROL" d.o.o.
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ODL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2018 2312,84
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Zamjena podzemnog rezervoara za lož ulje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2018 10.09.2018 44689,32 "E+E+E-ENERGY" d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 40950,00 40950,00 FIXIT d. o. o. Zaima Šarca 34, 71000 Sarajevo ID: 4202048930006
JU Mašinski fakultet UNSA Indroduction to Software (knjige) MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 20.11.2018 1350,00 11.12.2018 1350,00 1350,00 Antikvarijat Knjižara Studio Zagreb 00441438470
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema ormari rn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 7011,75 7011,75 R&S DOO SARAJEVO 4200056290005
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema ormari Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
JU Šumarski fakultet Gume za automobile 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 15.11.2018 1817,09 05.12.2018 1817,09 autocentar Školjić - 42180183600004
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku led rasvjete i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2432,43 Elsa trade doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke led rasvjete Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 2432,43
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova uređenja dvorišta i Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 2995,20 HIDROM doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova-uređenja školskog dvorišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018 2995,20
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Izvođenje sanacijskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 5995,00 5995,00 O.D.Aquadis hidro sistemi Sarajevo
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Kupoprodaja lož ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 7020,00 7020,00 Ame doo Breza
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka tonera i ketridža - LOT 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 12.07.2018 3084,00 "ALF-OM" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Kancelarijski materijal - LOT 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 03.07.2018 11863,68 "Exclusive" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2 Tjestenine, brašno, proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 1. Hljeb i peciva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2018 31.08.2018 80262,00 "Sprind" d.d.
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki 01.02.2019
Fond KS za izgradnju stanova Proizvodi za čišćenje 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 3499,79 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003
Fond KS za izgradnju stanova Roba za bife 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 2966,00 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003
Ukupno po stranici 175.720,78 1.962.940,05 140.106,48