Pretraga

Ukupno 28953
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putničkog zdravstvenog osiguranja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 1170,00 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470020 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina IV
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge šelovanja trupaca - 832/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 3969,22 Trgovir d.o.o. Gračanica
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge servisiranja električnih aparata - 209/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 585,00 AS-gas o.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge trušenja šišarika četinara - 199/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 2808,00 Srednjobosanske šume, Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Mjesečni pregled i popravka fiskalnih uređaja - 3591/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 842,40 NextVision d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge iznajmljivanja stolica za potrebe održavanja manifestacije "Dani otvorenih vrata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2018 225,00 225,00 UD "KULA", Sarajevo, 4301236460007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznog materijala povodom programa program "Sjećanja" u gradovima Unsko-sanskog kantona FBIH. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2018 149,55 149,55 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Izvođenje radova na osvjetljenju Muzeja (iluminacija) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2018 47288,83 47288,83 "Testingelektro" doo, Ilidža, 4200297810000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga za korištenje javne površine za postavljanje promotivnog transparenta 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2018 157,95 157,95 Općina Stari Grad Sarajevo, 4200738880009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2018 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera HP CF217A black 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2018 417,22 417,22 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Servis alarmnog sistema u kuli Ploča Muzeja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 54,30 54,30 "Unilab" doo, Sarajevo, 4200054160007
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku -Usluga odrzavanja i popravke PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 2533,05 2533,05 GRANULO-RE D.O.O. 4200004570000 Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Ketridži za proizvodnju ultra ciste vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 2101,30 2101,30 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Inhalacioni aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 5354,70 5354,70 ORLANDO D.O.O. ZA VETERINU I AGRAR 4272060850008 Grude
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Reproduktivni hormoni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1673,70 1673,70 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka školskog namještaja8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 2355,00 2355,00 NENOLINE ENTERIJERI DOO 4202065270001
JU OŠ "Čengić-Vila I" Radovi na postavljanju keramike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 4543,75 4543,75 KATMAR DOO 4201282590000
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Hrana za kucne ljubimce Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 5825,40 5825,40 "ROYAL PET CO" VELIKA OBARSKA, BIJELJINA 4402546840005 Bijeljina
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge rekonstrukcije rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1607,23 1607,23 DELING D.O.O 4200156160001
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za tekuće održavanje 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1650,40 1650,40 GRADUR TGI D.O.O. 4200250420009
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-tecni azot Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 7020,00 7020,00 UNAVET D.O.O. 4200245340005 Novo Sarajevo
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka školskog namještaja.7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 3615,30 R&S d.o.o. 4200056290005
JU OŠ "Čengić-Vila I" RADOVI NA NAVLAČENJU EDELŠUTZA I MASNE BOJE U UČIONICAMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6228,20 6228,20 OD SPEKTAR VL. MUSIĆ EMIR 4302923750003
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge prevoza 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1765,00 1765,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU OŠ "Čengić-Vila I" Sistematski pregled zaposlenih7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 2988,00 2988,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 4463,55 0,00 ČOVRK COMPANY DOO SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4202035520003
JU OŠ "Pofalići" Nabavka kompjuterske opreme * Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 2735,97 2735,97 IMTEC DOO 4200918780045
JU OŠ "Pofalići" Elektro-instalaterski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 1991,93 1991,93 ELEKTRIKA S D.O.O 4201493700006
JU OŠ "Pofalići" Nabavka uniformi+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2238,21 2238,21 SALTEX DOO 4200506750001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 2 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 35696,67 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018 35696,67
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja, spajači cirkularni - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” USLUGA POPRAVKE, ODRŽAVANJA OPREME Pokretanje i tok postupka 26.03.2019 162,63
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kolači 8.mart 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 80,00 80,00 SUR Caffe - slastičarna "Abruzzo" vl.Avzai Ismail Kranjčevićeva 19 Sarajevo 4300135570000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu – lična i kolektivna zaštitna sredstva za višekratnu upotrebu namijenjena za zaštitu od radioloških, bioloških i hemijskih štetnosti - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2019 29133,00 29133,00 AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/19 - NABAVKA ROBA UZ APARATI SA TRI SONDE ZA RAD U GINEKOLOGIJI, AKUŠERSTVU I RADIOLOGIJI ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vata za takmićenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 15,00 15,00 JU apoteke Sarajevo ID 4200280090003
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ZGRADE RADOVI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 2070,90 2070,90 Z INŽENJERING 4301905990009
JU Srednja građevinsko-geodetska škola zavoji za takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 22,00 22,00 JU apoteke Sarajevo ID 4200280090003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola blok za otpremanje pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 6,00 6,00 JP BH POŠTA doo Sarajevo ID 4200682210005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu – lična i kolektivna zaštitna sredstva za višekratnu upotrebu namijenjena za zaštitu od radioloških, bioloških i hemijskih štetnosti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2019 29133,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ZGRADE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 2070,90
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2019 40950,00
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka laptopa1- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 1344,15 1344,15 FIXIT D.O.O. 4202048930006
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka slobodno viseće zaštitne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 2789,28 2789,28 TRISAR-INN 4200324560002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-odrzavanje programa stalnih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 1158,30 1158,30 COMP-IT, Sarajevo, ID 4201114700002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-odrzavanje OWIS IS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 7020,00 7020,00 ORKA doo, Sarajevo, ID 4200891300003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-usluge ispitivanja i atestiranja protupozarne zastite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 7018,83 7018,83 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Sarajevo, ID 4200144230004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Revizija finansijskog izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 2925,00 2925,00 Askom d.o.o.
Ukupno po stranici 67.063,20 245.331,99 158.462,45