Pretraga

Ukupno 25437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za nabavku sportske opreme. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2018 24448,32 24448,32 TRISAR-IN 4200324560002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Analiza snimke stanja i priprema za akreditaciju laboratorija (ISO 17025) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5999,99 5999,99 SUPERIOR GROUP d.o.o Sarajevo 4201534400004
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Edukacija zaposlenih za rad u Japetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 351,00 17.12.2018 351,00 351,00 JAPET D.O.O. SARAJEVO 4200222720005
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za nabavku sportske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 24448,32
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge posredovanja i registracije vozila Škoda Yeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 259,20 259,20 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju Sarajevo 4302554290001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabanka radnih odijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 533,52 533,52 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, ID 4200043550008
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Upgrade softvera Japet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 234,00 17.12.2018 234,00 234,00 JAPET D.O.O. SARAJEVO 4200222720005
KJKP Gras d.o.o. LOT 4005 Pročepljavnje kanalizacije i usisavanje mulja II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 6581,71 07.11.2018 6581,71 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Šito štampa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1139,29 18.01.2019 1139,29 1139,29 DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO ID:4200535260005
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Otvoreni postupak za nabavku koncertnog klavira za koncertnu salu. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.09.2018 52650,00 52650,00 AUDIO PROJEKT d.o.o. 4201614000007
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Otvoreni postupak za nabavku koncertnog klavira za koncertnu salu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2018 52650,00
KJKP Gras d.o.o. LOT 1403 E Rezervni dijelovi prenosnog mehanizmaII Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 4726,80 02.11.2018 4726,80 GENEL d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka rasvjete Ugovaranje i realizacija 07.12.2018 947,12 14.12.2018 947,12 947,12 S&A Engeneering doo iz Sarajeva ID:4202196450005
KJKP Gras d.o.o. LOT 2001 Kotrljajući ležaji II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2018 46607,94 12.11.2018 46607,94 CLK INTERPROMET d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kuhinjski inventar,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1317,15 21.12.2018 1317,15 1317,15 Penny plus doo Sarajevo ID:420016210002
JU OŠ “Grbavica II” Usluge prevoza učenika i nastavnika/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 2340,00 2340,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,,Nabavka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5620,00 14.12.2018 5620,00 5620,00 TP Distributivni centar iz Sarajeva ID:4200115050005
KJKP Gras d.o.o. LOT 1101Rezervni dijelovi za autobuse osim el. MAN SL.222 II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2018 22012,38 22.10.2018 22012,38 SINHRON d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 2070 Oprema za blagajne II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2018 7711,38 14.11.2018 7711,38 Salon bankarske opreme d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 2091 Dijelovi za regeneraciju (cilindra kvačila i kompresora) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2018 23254,92 19.10.2018 23254,92 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 2006 Remenovi i zračni jastuci II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2018 39375,18 30.10.2018 39375,18 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 2013 Filtri zraka ulja i goriva za motorna vozila II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2018 42755,31 26.10.2018 42755,31 DRR AUTO d.o.o
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka lanaca za snijeg, strugača leda i seta obavezne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 122,00 122,00 Kare d.o.o Sarajevo 4200273040009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 575,00 575,00 Graphic-Car d.o.o Sarajevo 4200640050032
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u sva zvanja za oblast Standardizacija i kontrola kvaliteta hrane i pića i Pedologija, agrohemija i melioracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Tehnički pregled vozila Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 90,83 90,83 Testing centar d.o.o Podružnica Tešanj 4227713700516
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge kasko osiguranja motornog vozila Škoda Yeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 553,70 553,70 Atos osiguranje a.d Filijala Sarajevo 4400423690545
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala prema projektu NIHR GLOBAL HEALTH GROUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1455,50 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Mašinski fakultet UNSA Laboratorijska oprema za laboratoriju vjetrotribine i vjetroelektrane Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 18.09.2018 7207,67 22.11.2018 7207,67 7207,67 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Održavanje puta do Ustanove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2018 968,76 12.12.2018 968,76 968,76 AMINA TRADE doo iz Sarajeva ID: 4201572830004
JU Mašinski fakultet UNSA Kablovi i materijal za električno zagrijavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 16.11.2018 1522,52 11.12.2018 1522,52 1522,52 DIV Company d.o.o Sarajevo 4200677720003
JU Pedagoški fakultet Samostalni Interaktivni Projektor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Edukacija zaposlenih 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 290,00 12.12.2018 290,00 290,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O iz Sarajeva. ID:4200545220001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 261,06 261,06 Kibe Sarajevo 4300774400000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Peleta IV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3357,90 13.12.2018 3357,90 3357,90 Penny plus doo Sarajevo ID:420016210002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka gumenih prostirača za vozilo Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 162,33 162,33 Autocentar Školjić d.o.o Tešanj 4218018360004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Koktel povodom Dana karijera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 590,00 590,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 23,40 23,40 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
KJKP Gras d.o.o. LOT 1211 Kočione obloge za tramvajska vozila II Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2018 23254,92 20.06.2018 23254,92 DRR AUTO d.o.o
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja telefonske instalacije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 78,39 78,39 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Edukacija zaposlenih 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 185,00 06.12.2018 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE" iz Sarajeva ID:4302447020000
KJKP Gras d.o.o. LOT 2067 Šine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2018 163542,60 05.10.2018 163542,60 ASPO RAIL d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Servis računara i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1472,00 12.12.2018 1472,00 1472,00 OD CONTENTBA iz Sarajeva ID: 4302202850007
KJKP Gras d.o.o. LOT 1213 Ugljeno grafitni proizvodi za tramvajska vozila II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2018 30488,08 08.10.2018 30488,08 WRIGG GIL d.o.o
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka svečanih toga za dekana i prodekanesu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 573,30 573,30 Willona d.o.o Sarajevo 4201781670006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sjemenskog i sadnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 252,70 252,70 Trgošped d.o.o Kakanj 4218057690003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka ljekova., Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 499,15 11.12.2018 499,15 499,15 PZU APOTEKA "AL HANA" iz Sarajeva ID:4245052270003
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611B Termo papir za izradu karata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2018 81666,00 07.11.2018 81666,00 Fortuna comerc d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Pitka Voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 2430,00 03.12.2018 2430,00 2430,00 ATAL GROUP D.O.O. iz Sarajeva ID: 420102837000
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611 E Ofset ploče Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.03.2018 9886,50 9886,50 PRIMAPROM d.o.o
Ukupno po stranici 606.503,60 620.731,37 117.412,15