Pretraga

Ukupno 28714
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka proizvoda za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 159,20 159,20 "BAU & GARTEN" - OBI doo, Sarajevo , 4200488080001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara -3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka knjiga za biblioteku Muzeja:" Bosna u srpskoj politici 2010-2017. godine- 20 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 800,00 800,00 UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU TEKOVINA BORBE ZA BIH, Sarajevo, 4200605570007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga odčepljavanja odvodnih kanala u bedemu Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 167,68 167,68 KJKP "Vodovod i kanalizacija" doo, Sarajevo, 4200151950004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja i servisiranja higijenskih, senzorskih i automatskih kliznih vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Toneri HP Tinta -black i color Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 336,02 336,02 "Imtec" doo, Sarajevo, 4200918780223
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Radovi na zamjeni dotrajalih stepeništa i podesta na Kapi-kuli Ploča i Širokac Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 5791,50 5791,50 "Dedo -rez" doo, Zenica, 4218141130005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo uokvirivanje i opremanje umjetničkih slika sa Međunarodne likovne kolonije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 600,00 600,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije dezinsekcije i uništavanja štetočina u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 560,00 560,00 JU Zavod za javno zdravstvo KS
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije dezinsekcije i uništavanja štetočina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 560,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Dezinfekcija dezinsekcija i deratizacija Plan nabavki 09.02.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje i održavanje čistoće škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3000,00 3000,00 DOO"HOŠE KOMERRC" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2019. godinu Plan nabavki 27.02.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor za Nabavka računarske opreme: Računari i monitori Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2019 19880,64 19880,64 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780002
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje i održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 3000,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje i održavanje Plan nabavki 09.02.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administr. i nastavnog matrerijala i učila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3000,00 3000,00 TR CASPER
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: Računari i monitori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2019 19880,64
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administr. i nastavnog matrerijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 3000,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Administrativni i nastavni materijal Plan nabavki 09.02.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje radova drenažnog sistema na lokaciji MZ Omazići-Husanovići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 2995,58 2995,58 Mont- fasaden d.o.o Banovići 4210042510008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka elektromaterijala 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 196,90 196,90 Bau & Garten d.o.o Sarajevo 4200488080001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje advokatskih usluga 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 300,00 300,00 Advokat Fuad Golić Sarajevo 4301878730008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka umjetničke slike autora Mičić Dragana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1170,00 1170,00 Ami galerija d.o.o Sarajevo 4201964590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske usluge noćenje Mehmeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 152,60 152,60 ETN d.o.o Sarajevo 4201538810002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sanitarnog pregleda Borovac Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2019 25,00 25,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS 4200098290005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal za održavanje zgrade maj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 2396,77 01.04.2019 2396,77 2396,77 T.R. DURIĆ 64 Sarajevo ID: 4302297620003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Računovodstveni program Japet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 280,80 18.03.2019 280,80 280,80 JAPET D.O.O. SARAJEVO ID: 4200222720005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Zakup domene za službenu stranicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 45,00 18.03.2019 45,00 45,00 SD ''GENESIS'' iz Cazin ID:4364202430003
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 21.02.2019 BH TELECOM DD SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne 88. ID br. 4200211100021
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge hostinga službene web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 600,00 18.03.2019 600,00 600,00 Inteseco iz Sarajeva ID:4302529770007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izradi ažurne geodetske situacije u Općini Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 6938,10 20.03.2019 6938,10 GEODET DOO SARAJEVO, ul. Hamdije Ćemerlića br. 47. ID br. 4201596930000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 7. Usluge održavanja programskog rješenja - 3249/18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2019 6318,00 NextVision d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 6. Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja - 3249/18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2019 210,60 NextVision d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Usluge održavanja-Antivirus - 3249/18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 386,10 NextVision d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Usluge za produženi pristup - 3249/18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 280,80 NextVision d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski zanatski garđ rad na izradi održ gasnih instalacija 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.07.2018 58032,00 3465,00 EL TE3 d.o.o., 4200143770005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski zanat građ radovi na izradi i održ gasnih instalacija 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.06.2018 58032,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila - Okvirni sporazum na 1 godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.03.2019 19822,14 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.01.2019 19822,14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada - 676/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 547,56
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala - 3198/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2018 6844,50
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Krst kardana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 81,90 81,90 Trgometal d.o.o Sarajevo 4200198320009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bijelih mantila 2kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 88,92 88,92 Uslužnost d.o.o Sarajevo 44200043550008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za izradu elaborata analize uzroka nastalog proloma tla u Velikom parku, Općina Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 6891,30 26.02.2019 6891,30 Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30, ID br. 4200287770000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pranje službenog automobila u periodu od 13.11.2018. do 02.08.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 40,00 40,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Nenad Dimić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 82,50 82,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETINGE - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2019 58383,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETINGE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019 58383,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblasti Prehrambene tehnologije i Voćarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
Ukupno po stranici 187.221,81 200.256,42 46.459,38