Pretraga

Ukupno 32421
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti inovacija i kreativnosti u okviru projekta CreaInnovation Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.06.2019 23255,80 ENERGIS udruženje -Centar za edukaciju i podizanje svjesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Sarajevo, 4201536280006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-25613 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 6388,20 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 210,60 210,60 "KRISTAL" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 216,45 216,45 "AVAZ ROTO PRES" ul. Tešanjska br. 24A
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-32496 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 915,83 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka fotokopir papira 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 277,50 277,50 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka karniša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 263,49 263,49 Ekskluziv d.o.o. Sarajevo, ID 4200339750002
JU Akademija likovnih umjetnosti Materijal za prvu pomoć 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 66,80 66,80 JU Apoteke Sarajevo, ID 4200280090020
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 263,25 263,25 Granulo-Re d.o.o. Sarajevo ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 147,25 147,25 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 518,31 518,31 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa i interventne službe 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 2808,00 2808,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nočenja u hostelu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2053,62 2053,62 Station hostel, Keln, ID DE196064713
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije kamere za potrebe Challenge to change Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 2275,53 GENELEC d.o.o. Tuzla 4209057270005
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za završetak radova ,,Park šume prijateljstva" - 1330/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 3837,77 Senigor d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 6318,00 6318,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu elaborata za izdavanje predhodne vodne saglasnosti za objekat kompleksa krematorija i memorijalnog centra na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 1111,50 1111,50 ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019 5741,78
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku građevinskog materijala i pridruženih artikala Ugovaranje i realizacija 26.07.2019 17590,25
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku personalnih kompjutera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 17030,00 Telnet d.o.o. Ilidža, 4202070350005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2019 4017,31
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje vatrodojavnih instalacija i centrala 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 25.07.2019 4438,98
KJP ZOI 84 Lot 3 Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprave ul.Branilaca Sarajevo 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 58500,00 58500,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Lot 2 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 257400,00 257400,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Lot 1 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 70200,00 70200,00 GREEN OIL d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge redovnog održavanja jednog službenog vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 52,65 02.04.2019 52,65 Bunjo d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 257,40 257,40 257,40 Japet d.o.o.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Toneri HP Tinta Ink jet F6U66AE No 302 10 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 359,19 359,19 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga za korištenje javne površine za postavljanje promotivnog transparenta općina stari grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 157,95 157,95 Općina Stari Grad Sarajevo, 4200738880009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka filtera za usisivač KÄRCHER. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 30,00 30,00 "Kamer commerce" doo, Sarajevo, 4200086440052
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda i osvježavajućih napitaka za catering za izložbu -reprezentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 98,98 98,98 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera HP CF217A PSC –sa čipom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 186,26 186,26 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga štampanja promotivnog materijala 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 450,45 450,45 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga održavanja kompjuterske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 117,00 117,00 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera HP 973X Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 727,27 727,27 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kartonskih kutija za arhivski materijal i natron kesa za suvenirnicu Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 990,41 990,41 "SIRIUS" doo, Sarajevo, 4200296760009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 33,00 33,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge zračnog prevoza na relaciji Sarajevo-Antalija-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 600,00 600,00 "Kosmopolit travel agency" doo, Zenica, 4218974850001
KJP ZOI 84 Materijali za tekuće održavanje objekata u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.07.2019 11787,00 11787,00 Sarajevo Osigurarnje D.D. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade idejnog projekta kolskih i pješačkih saobraćajnica na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2019 11512,80 11512,80 Routing d.o.o. Banja Luka
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.08.2019 9360,00 9360,00 BDO BH d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1; ID: 4202095420008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala za kosilice, pile i puhače Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 27864,72 27864,72 Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Drona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 9945,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU - ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA 24. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2019 66490,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - ODLUKA o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: LABORATORIJSKA OPREMA 24. 07. 2019. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2019 66490,00
JU Univerzitet u Sarajevu Pasivna mrežna oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2019 5247,77 5247,77 PRONET d.o.o., Jovana Bijelića broj 2, 71000 SARAJEVO
Ukupno po stranici 157.433,12 542.197,85 470.851,82