Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge isporuke Službenih novina u elektronskom oblikuz a potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.01.2019 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU OŠ “Druga osnovna škola” MAŠINA ZA ČIŠĆENJE RN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6969,99 6969,99 KAMER COMMERCE DOO 4200086440001
JU OŠ “Druga osnovna škola” MAŠINA ZA ČIŠĆENJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 6969,99
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja aparata ESWL DELTA II Dornier Medtech za potrebe Klinike za urologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.02.2019 24570,00 MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo - 4201627240007
Općinski sud u Sarajevu Nabava skener dupleks Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 4444,83 4444,83 BBS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova - hidraulična pumpa za ARTIS Zee Floor aparat proizvođača SIEMENS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.01.2019 56160,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa - FEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 275,00 275,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga štampanja kartica za parking Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 112,00 112,00 OR atelje "DUGA" Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” UGOST.USLUGE RN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1336,00 1336,00 MRKULIĆ COMPANY 4200673570040
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018 760500,00
JU OŠ "Nafija Sarajlić" PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 Plan nabavki 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” UGOSTITELJSKE USLUGE2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2018
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Nabavka sportskih pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1733,00 1733,00 Eurobicco d.o.o.
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Prevoz djece sa rubnih područja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 13931,75 13931,75 Centrotrans
JU Muzej Sarajeva Konstruktivni elaborat materijala za sanaciju zida oko MUZEJA JEVREJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 1200,00 31.08.2018 1200,00 1200,00 e-design d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201275030007
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL RN3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 226,50 226,50 MITHAT DOO 4200360520009
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za razvod internet mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 98,20 98,20 "Peny plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Ugovor o građenju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 1400,00 1400,00 Eling-S d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 21469,50 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2019 639,00 639,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Izmjene i dopune plana JN 2018 Plan nabavki 05.11.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.02.2019 586,00 586,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2018 4797,00 ADRIALINE doo, Banja Luka, 4403262430008
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Dom zdravlja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 1872,00 1872,00 Dom zdravlja KS
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 8178,30 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.12.2018 20884,50 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 21060,00 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 1957,41 1957,41 Unilab doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lotovi 5 i 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 5778,63 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 27378,00 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab security Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 3733,47 3733,47 Unilab security
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 2384,46 2384,46
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18- lot 16 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 12870,00 ITALGROUP doo, SARAJEVO, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka frotirnih ogrtača za pacijente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 517,73 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200043550008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata na časopis Računovodstvo i poslovne finansije za 2019. godinu KCUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 550,00 FEB d.d. Sarajevo ID:4200566060004
JU OŠ "Nafija Sarajlić" PISMOLIK DOO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 1360,00 1360,00 PISMOLIK DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata na Porezni savjetnik KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 500,00 Revicon d.o.o. Sarajevo ID:4200491380000
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 619,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I714/18- lot 1 i 15 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 90494,82 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Defter comerc d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 5181,74 5181,74 Defter comerc d.o.o.
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Centrotrans - Eurolines d.d Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 12.02.2018 2047,50 2047,50 Centrotrans Eurolines
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Vatrosistemi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1661,40 Vatrosistemi d.o.o
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 757,95 757,95 MITHAT DOO 4200360520009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2019. godini Plan nabavki 06.02.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.01.2019 100,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL RN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 115,30 115,30 MITHAT DOO 4200360520009
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 7020,00
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja i unapređenja mrežne infrastrukture i servisa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 28852,20 28852,20 VERSO d.o.o. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo ID: 4201511450004
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske sušare Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.11.2018 20.12.2018 10518,30 "VIZUM" d.o.o. Visoko
Ukupno po stranici 832.568,99 333.096,66 81.868,48