Pretraga

Ukupno 22906
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za radarske sisteme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba- scenografija II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 169,65 169,65 D.O.O."FAP-PROM" PRILUK, 75270 ŽIVINICE, 4209933670008
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 5844,15 5844,15 „Net Publishing“ d.o.o, Branilaca Sarajeva 25. , 71 000 Sarajevo, ID broj: 4201966530006
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga zastite ljudi i imovine Ugovaranje i realizacija 21.09.2018 2047,50 2047,50 Agencija za zaštitu ljudi i imovine „GAMA AA“ d.o.o Sarajevo Ul. Bulevar Meše Selimovića 16. 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200644710002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- pločasti materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 1451,00 1451,00 „FRUCTAS“ doo Sarajevo, ID broj: 420038740006
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- USLUGE KORIŠTENJA KARTICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 3510,00 3510,00 “Energopetrol” d.d, Ul. Maršala Tita 36. 71000 Sarajevo ID: 4200163020002
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe Lexmark drumovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2018 1755,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz patološkog otpada - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2018 14040,00 JKP GRADSKA GROBLJA d.o.o. Visoko
JU Srednjoškolski centar Hadžići odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžić zai Plan nabavki 01.11.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe FTR stopica USB pedala za potrebe Kantonalni sud u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2018 1439,10
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz patološkog otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 14040,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dorada postojećeg telemetrijskog sistema VODOVOD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 05.11.2018 99434,79
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obojeni metali 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 05.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Inox i specijalni čelici za potrebe servisa pumpnih agregata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 05.11.2018
KJP ZOI 84 „Izrada glavnog projekta i sanacija i rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice po principu “Projektuj i izgradi“. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.11.2018 2229254,28 2229254,28 EKO TEH d.o.o.
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija vode 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.11.2018 120,90 120,90 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge tehničke zaštite objekata i pripadajuće usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018 5196,00
JU OŠ "Treća osnovna škola" KNJIGE ZA BIBLIOTEKU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 1614,60 1614,60 BOSANSKA RIJEČ DOO TUZLA
JU Univerzitet u Sarajevu TREĆA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_25_10_2018 Plan nabavki 25.10.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača 2018 Pokretanje i tok postupka 01.11.2018 21547,00
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 2304,90 26.10.2018 2304,90 2304,90 "PRIOS"Društvo za osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom d.o.o. Sarajevo, ID:4202445930004
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 188 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.10.2018 24429,60 24429,60 emado d.o.o. Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018 24429,60
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 13. Rezervni dijelovi za Buldozer Cat 6 - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 9360,00 9360,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 9. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Lada Niva - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 11700,00 11700,00 Lada Auto d.o.o. Banja Luka; Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Eco Trac 55V i 120 V - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 105300,00 105300,00 Kare d.o.o. Sarajevo; Forester d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Rezervni dijelovi za Buldozer TG 140 B - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 23400,00 23400,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Rezervni dijelovi za traktor IMR 65 Rakovica - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 4680,00 4680,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 35100,00 35100,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; Forester d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 11. Rezervni dijelovi za Motorne pile i čistače šikara - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 52650,00 52650,00 Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak; Prox d.o.o. Ilidža; Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 12. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4 -155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 9360,00 9360,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 10. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nissan Terano - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 9360,00 9360,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 6. Rezervni dijelovi za Skip casse 590 - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 46800,00 46800,00 Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 7. Rezervni dijelovi za Opel Campo - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 3510,00 3510,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 8. Rezervni dijelovi za Kombi i teretno vozilo ,,Zastava" - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 23400,00 23400,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240B i 240C - 155/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2018 52650,00 52650,00 Parts expert d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; Forester d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 11. Rezervni dijelovi za Mercedes Actros - 2651/17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 17550,00 17550,00 Sinhron d.o.o. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; Sejari d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 15. Rezervni dijelovi za Minibus Renault Master - 2651/17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 8190,00 8190,00 Sinhron d.o.o. Sarajevo; Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 16. Rezervni dijelovi za Autobus Isuzu Citybus - 2651/17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 17550,00 17550,00 Sinhron d.o.o. Sarajevo; Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo; Kare d.o.o. Sarajevo; DRR Auto d.o.o. Kiseljak
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/12/18- lot 1,4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 41359,50 SHIMADZU doo, Sarajevo, 4200419780000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/12/18- lot Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 28735,20 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Peta gimnazija USLUGE UNAJMLJIVANJA ATLETSKE STAZE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 1000,00 25.10.2018 1000,00 1000,00 ATLETSKI KLUB SARAJEVO, ID BROJ: 4201668940005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/12/18- lot 12 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 23341,50 Globex doo, Zenica, 4218000740004
JU Peta gimnazija NABAVKA MANTILA ZA PROFESORE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 3050,00 15.03.2018 3050,00 1228,50 SALTEKS D.O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200506750001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/12/18- lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 46226,70 ĐAKOVIĆ doo, Banja Luka, 4403688920002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 190,95 190,95 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/12/18- lot 13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 37206,00 ITALGROUP doo, 4200552600006, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/12/18- lot 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2018 37908,00 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 585,00 585,00 Ac Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459430008
Ukupno po stranici 174.196,39 2.934.949,43 2.704.311,03