Pretraga

Ukupno 25437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 04.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije za 11/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 233,40 233,40
JU Željeznički školski centar Sarajevo Radovi na ponovnom bojenju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 6999,82 6999,82 MONTGRADNJA doo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge održavanja opreme . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 200,00 19.12.2018 200,00 200,00 Agencija Info-saf
Općinski sud u Sarajevu Nabava klimatizacijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 3159,00 3159,00 Frigo Elektro S.P.
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge održavanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 100,00 14.09.2018 100,00 100,00 Info-max
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge oglašavanja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 672,75 27.08.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sistematski pregled. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2448,00 29.06.2018 2448,00 2448,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Mrežni kablovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2018 267,93 16.07.2018 267,93 267,93 Vatrosistemi d.o.o
JU Željeznički školski centar Sarajevo Nabavka promotivnog novogodisnjeg materija za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 2157,60 2157,60 R&S d.o.o. Vogošća
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6973,20 6973,20 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Ispitivanje električne instalacije I 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 70,20 70,20 Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, 4200134940003
Fond KS za izgradnju stanova Kompjuteri I 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1892,79 1892,79 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045
KJP ZOI 84 Viljuškar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2019 49083,84 49083,84 Parkelj d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka tehničkih gasova i propan butana u bocama shodno potrebama KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6489,05 6489,05 AHAT d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja-održavanja softvera JAPET u periodu od 01.01.2019 - 31.12.2019 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1684,80 1684,80 JAPET d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka znakova obavještenja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6402,24 6402,24 CRAFTOS d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge protuprovalno obezbjeđenje objekta i redovno servisiranje opreme dva puta godišnje za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1521,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove Pokretanje i tok postupka 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servisiranje centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.06.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Protočni mjerač mutnoće sa uvezivanjem na postojeći telemetrijski sistem Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 03.01.2019 17479,80
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za popravku i održavanje zgrade za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 5000,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Konačke bunare poništeno Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Potopne pumpe za prehranjivanje za vodozahvat na Izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za čišćenje (sanitarno higijenski materijal) za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1999,90
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Migracija GIS aplikacija na novu softwarsku platformu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za Građevinsku stručnu školu za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1000,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gorivo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019 568812,72
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za Mašinsku stručnu školu (metalska struka) za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za drvoprerađivačku stručnu školu (stolari) za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 903,43
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka servis kompresora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 16.11.2018 1209,08 28.11.2018 1209,08 1209,08 Zulex d.o.o. Sarajevo 4200421410007
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka uredskog materijala za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2924,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka obrazaca i papira za potrebe Škole za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2338,50
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe škole za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 620,10
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,,Kuhinjski inventar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 996,80 30.11.2018 996,00 996,00 Penny plus doo Sarajevo ID:420016210002
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za dekoraciju-ukrasno bilje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 497,10 21.12.2018 497,10 497,10 Agricom d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja i servisiranja higijenskih, senzorskih i automatskih kliznih vrata ( redovno i urgentno održavanje) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ručni satovi za penzionere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 403,77 18.12.2018 403,77 403,77 Zangro d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo El. Rampa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 1800,00 03.12.2018 1800,00 1800,00 Fastnet doo ID:4210233880000 Gradačac
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Patrone sa tonerom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 994,03 12.12.2018 994,03 994,03 Zangro d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za održavanje objekta 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 967,20 12.12.2018 967,20 967,20 Penny plus d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije sitni inventar-električni alat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 247,48 20.12.2018 247,48 247,48 Warell doo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni Inventar - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 1275,04 26.11.2018 1275,04 1275,04 T.R. DURIĆ 64 iz Sarajeva ID:4302297620003
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za čišćenje.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 1988,99 10.12.2018 1988,99 1988,99 Focompany doo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,,Sitni inventar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 606,82 15.11.2018 606,82 606,82 S&A Engeneering doo iz Sarajeva ID:4202196450005
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za tapaciranje stolica 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 399,67 22.11.2018 399,67 399,67 Sartex doo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal. za održavanje zgrade IV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 712,02 15.11.2018 712,02 712,02 S&A Engeneering doo iz Sarajeva ID:4202196450005
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za tapaciranje stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 599,98 31.10.2018 599,98 599,98 Sartex doo
Ukupno po stranici 622.986,11 101.945,98 101.945,98