Pretraga

Ukupno 28953
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge posredovanja i registracije vozila Škoda Yeti 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 896,54 896,54 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju 4302554290001
KJP ZOI 84 LOT 2 Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 23400,00 23400,00 Centrotrans-Eurolines d.d.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1 Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 29250,00 29250,00 KARE d.o.o.Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige: Oplemenjivanje bilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 83,50 83,50 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 112,50 112,50 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.03.2019 470,95 470,95 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal mart 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.03.2019 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 15438,02 15438,02 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 59584,30 59584,30 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" za 2019. godinu Plan nabavki 29.03.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku usluga - Osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 11991,96 Euroherc dd Ljubuški 4227015330421
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga - 2019. Pokretanje i tok postupka
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJ ZA ČIŠĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 626,34 626,34 R&S DOO SARAJEVO 4200056290005
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE2019-1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2019 626,34
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka medicinske opreme za 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2018 28.12.2018 84209,58 28.03.2019 84209,58 84209,58 DMHC BH za lot 1 i Diamedic za lot 2
JU OŠ “Druga osnovna škola” OBUKA ZAPOSLENIKA UG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 819,00 819,00 MAHER DOO SARAJEVO 4200555370001
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme za OJ DZ Novi Grad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 31.12.2018 99440,64 28.03.2019 99440,64 99440,64 Diamedic doo Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” OBUKA ZAPOSLENIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2019 819,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” DEZIFEKCIJA,DEZINSEKCIJC DERATIZACIJA2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 800,00 800,00 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 4200329950003
JU OŠ “Druga osnovna škola” DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA DERATIZACIJA2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.01.2019 800,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” protivprovalno,protivpožarno i panik obezbjeđenje 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1825,20 1825,20 GAMA AA SARAJEVO 4201829970007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termoplastičnih maski za pozicioniranje i fiksaciju pacijenata prilikom radioterapije za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019 56756,70
JU OŠ “Druga osnovna škola” protivprovalno,protivpožarno i panik obezbjeđenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1825,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filtera za klima/ventilacione sisteme i digestore -2019.godina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2019 146246,95
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga atestacije (certifikacije) zavarivača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2019 12950,70
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje bravarskih radova - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE OBJEKTA I OPREME 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 463,65 463,65 BAU&GARTEN4200488080001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za potrebe projekta KNOWING IPR u okviru radnog paketa 3 "Real-life-IPR dana" Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.03.2019 3895,00 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 197,65 197,65
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka elaborata o geodetskom snimanju - SPO u ul. Braće Mulić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 5814,90 5814,90 "ANGERMEIER" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA I OPREME Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2019 463,65
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 146,25 146,25 SOR "Maja" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 136,20 136,20 UR "Vinoteka" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 91,50 91,50 Restoran "KOVAČEVIĆ" Jablanica
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi osiguranja - sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 3590,73 3590,73 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa i objava u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 44,00 44,00 "AVAZ ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 101,94 101,94 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 31,10 31,10 UR "Vinoteka" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 34,00 34,00 U.R. "NELLO" CAFE PICEERIJA Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za direktnu podršku realizaciji projekta CHEBEC u okviru radnog paketa 3 TESTING Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.03.2019 70000,00 GRUPA.ARH Studio za projektovanje i injženjering d.o.o. Sarajevo 4200270370008
JU Gimnazija Dobrinja Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja Godišnjaka i školskog panoa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 3395,34 GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-2/2019 Ugovaranje i realizacija 14.02.2019 30,00 30,00 "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku štampanja Godišnjaka i panoa maturanata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 3395,34
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka štampanja Godišnjaka i panoa maturanata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 195,11 195,11 "VISPAK" d.d. Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 57,03 57,03 "VINOTEKA" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi održavanja web stranice Fonda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 105,30 105,30 "UNIVERZITET U SARAJEVU" Univerzitetski tele-informatički centar "UTIC"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge zaštite objekta za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 982,80 982,80 "UNILAB security" d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zahvalnica za zaslužne institucije i pojedince Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 122,85 Grafika Šaran doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za j.n.usluga obezbjeđenja i zaštite i ugovor sa UNILAB doo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 1684,80 UNILAB doo
Ukupno po stranici 407.534,10 420.092,08 329.002,13