Pretraga

Ukupno 34234
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga kontrole emisije štetnih gasova, servisiranja kotlova i dr. Pokretanje i tok postupka 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kotla_PS Centar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci lož ulja za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kancelarijskih mašina i opreme za prenos podataka i glasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga održavanja sistema PPZ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga dezinfekcije i dezinsekcije u objektima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga popravke motocikla marke BMW Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira s obilježjima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja motornih vozila_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještanja o nabavci s jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izmjene i dopune Plana nabavki_MUP KS 2019. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku peleta_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sportske odjeće i opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.09.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka vage za tjelesno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 230,00 230,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka patika za nast tjelesnog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 160,00 160,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka dresova rukavica za školski tim Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 928,00 928,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka pumpe za lopte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 40,00 40,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavvka loptica za stoni tenis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 100,00 100,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka reketaza stoni teniss Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 240,00 240,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopte za rukomett Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 480,00 480,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopta za košarkuu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 639,99 639,99 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabvka lopte za odbojku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 639,99 639,99 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka nogometne lopte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2019 600,00 600,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka inv keramičari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2019 75,00 75,00 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka inventara keramičari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2019 87,00 87,00 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluge sistematskog pregleda radnika za školsku 2019/2020. Ugovaranje i realizacija 29.05.2019 2183,00 2183,00 JU"DOM ZDRAVLJA "KANTONA SARAJEVO
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Usluga sistematskog pregleda radnika za šlosku 2019/2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 2183,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Plan nabavki 19.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam pet c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 14.000 kopija mjesečno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 4324,32 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka kamenih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2019 139,93 139,93 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridza 2019-Ugovor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2019 6488,82 07.06.2019 6488,82 6488,82 Franex Trade doo ID:200024170008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lajsni za obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2019 47,62 47,62 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka keramičkih pločica obuka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2019 300,16 300,16 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 2019-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 6488,82 6488,82 Franex Trade doo ID:200024170008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ljepilo za keramiku obuka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2019 247,46 247,46 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka kliješta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 74,82 74,82 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavvka sijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 92,30 92,30 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade studija: ,,Saobraćajno transportno uvezivanje šumskog potencijala KS" - 2150/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2017 56475,90
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka prekidača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 71,33 71,33 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka vijaka vijaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 48,10 48,10 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka ogrijevnog drveta za područne škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 2320,00 2320,00 Drvosječa d.o.o. Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka raznih brava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 52,50 52,50 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka mat za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 115,64 115,64 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabvkamat za obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 372,31 372,31 TR Sensu Sarajevo 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 478,40 478,40 TR Sensu Sarajevo 4300398070001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Boce za kisik - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.04.2019 5428,80 5428,80 Meser Tehnoplin d.o.o. Sarajevo 4200350720000
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Boce za kisik Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 4640,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1(jedan) poluautomatski defibrilator - UGOVOR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.06.2019 3510,00 3510,00 Broma bel d.o.o. Banja Luka 4400839360005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1(jedan) poluautomatski defibrilator Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.05.2019 3510,00
Ukupno po stranici 73.297,72 37.004,31 32.679,99