Pretraga

Ukupno 32421
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za majku uposlenice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: UPS uređaj (15 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 2297,30 2297,30 Telerad d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.07.2019 35084,79 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019 17101,06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komparativnog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.07.2019 207675,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga servisiranja kopir aparata - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci motociklističkih kaciga - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2019 23397,33 23397,33 EuroplakatBH d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge osiguranja imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019 253,13
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga osiguranja od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 1198,03 26.06.2019 1198,03 1198,03 ASA osiguranje Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2019 11448,22 11448,22 R&S d.o.o. Vogošća
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.05.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-8/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 60,00 60,00
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2019 66388,14 66388,14 Institut za građevinarstvo IG, Banja Luka
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije Ledene dvorane Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka elektronske opreme (VGA kabal 15 m – 25 kom.) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 967,50 967,50 "KOMEL" d.o.o.Sarajevo 4200491890022
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu - dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2019 9360,00 9360,00 Marfi d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja objekta JU NPS-167 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 3798,00 3798,00 SARAJEVO OSIGURANJE 4200326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana nabavki za 2019.g. Plan nabavki 18.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavke Plan nabavki 08.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka za medicinske torbe i torbe za uzorkivače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 2210,70 BALU d.o.o. za trgovinu i usluge Živinice-Podružnica House of Samsonite Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka-manometri za boce pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 649,00 649,00 SO-CE ВН doo SArajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-03-19 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODIN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga geometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 7020,00 22.05.2019 7020,00 GEOPROF d.o.o. Sarajevo, 4200103470009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.06.2019 18720,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2019 18720,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.06.2019 20137,63 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2019 2082,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2019 2082,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2019 23400,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 23400,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2019 7020,00 AlCu d.o.o. Sarajevo, 4201769030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.04.2019 7020,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-19 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 13628,84
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.06.2019 58500,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2019 58500,00
KJP ZOI 84 NABAVKA HRANE, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Bomag;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 39780,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar;- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 43173,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 339066,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja aparata za hipotermiju ArcticSun proizvođača Medivance Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 3060,72 MEDICHEM d.o.o. Sarajevo - 4200647060009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada - usitnjavanje otpada- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2019 116672,40 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za proizvodnju SRF-a za preradu otpada - usitnjavanje otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.04.2019 116672,40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na održavanju vodovodne mreže u krugu KCUS-a i vanjskih OJ sanacija podzemnih vodovodnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 7009,25 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA - 4200151950004
KJP ZOI 84 Kancelarijskog materijala. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge kalibracije analizatora za monitoring kvalitet zraka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke vertikalni laboratorijski frižider i frižider za duboko zamrzavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
Ukupno po stranici 473.271,06 842.540,61 119.603,52