Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Pretplata na časopis Naša škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 120,00 120,00 Udruženje nastavnika FBiH
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Godišnja predplata za domenu za studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 87,75 87,75 Leftor d.o.o Tuzla 4209794530000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 117,01 117,01 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sistematskog pregleda 26 uposlenika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 910,00 910,00 „J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 525,76 525,76 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materij.rn7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 879,12 879,12 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sistematskog pregleda 26 uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 910,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 164,97 164,97 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materij.rn5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 848,97 848,97 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 151,28 151,28
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 96,70 96,70 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge molekularno genetička karakterizacija uzoraka graha Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2500,00 2500,00 INGEB Sarajevo 4200096750009
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Lož ulje za područnu školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 1795,95 1795,95 "Hifa petrol" Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Implementacija EN ISO9001: 2015 i razvoj alata za kontrolu i unapređenje procesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 7020,00 7020,00 OD "SK SYSTEMS" Sarajevo 4302570810007
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" javne nabavke 2018 Plan nabavki 10.02.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 410,49 410,49 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora: pipeta grad. 20ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 27,73 27,73 Kefo d.o.o I. Sarajevo 4403208220006
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2018 22.11.2018 12890,26 VIVIA office&home d.o.o. Banja Luka
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH elektroda staklena sentix Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 481,27 481,27
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka odjeće i obuće za korisnike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 14.01.2019 84123,00 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATER RN1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 503,06 503,06 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Radova fakulteta broj 68-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 807,30 807,30 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja printera Kyocera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 98,00 98,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga, Mikrobiologija u stočarstvu i Mikrobiologija zemljišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 702,00 702,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 7020,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Valencija-Sarajevo u okviru projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2019 1018,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Distribucija informacija za potrebe projekta Model EE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 11700,00 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO 4200682210005
JU OŠ “Druga osnovna škola” usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 300,00 300,00 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sretstva za čiščenje objekata škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 378,79 378,79 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROJEKTOR 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 748,80 748,80 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Usluge certifikacije ISO 9001:2015" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2019 1778,40 1778,40 INSTITUT ZA CERTIFIKACIJU SISTEMA D.O.O. SARAJEVO 4201790310004
JU OŠ “Druga osnovna škola” lektira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 408,73 408,73 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga korištenja elektronskog izdanja službenih novina za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 240,00 240,00 "Službeni list Bosne i Hercegovine"
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA 2018 RN2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 4226,04 4226,04 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sterilizatora - LOT 3. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2018 04.12.2018 2161,61 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za februar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 1994,00 1994,00 KJP "Gras" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga nadzora objekta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2018 117,00 117,00 "Securitas" Agencija za zaštitu ljudi i imovine Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROJEKTOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 7020,00 954,72 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka invalidskih kolica - LOT 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2018 30.11.2018 2525,66 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 7020,00
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka toaletnih kolica - LOT 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2018 30.11.2018 906,17 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 85,00 85,00 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002
Fond KS za izgradnju stanova Geodetske usluge premjeravanja 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 409,50 409,50 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002
Fond KS za izgradnju stanova Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 93,20 93,20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
Fond KS za izgradnju stanova Kompjuteri 2019. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 1073,98 1073,98 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019 godinu. Plan nabavki
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža za 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2018 55980,17 55099,00 AERO EXCLUSIVE d.o.o., 4200061610000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017 55981,17
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka jakne za skijanje nastavniku sporta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 215,70 217,70 "Intersport" d.o.o. Sarajevo
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Kancelarijski najmeštaj Ingeb 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 13.12.2018 1936,35 24.12.2018 1936,35 1936,35 DMF OFFICEd.o.o.
Ukupno po stranici 72.867,52 210.577,72 88.308,57