Pretraga

Ukupno 28714
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Treća osnovna škola" usluge održavanja sigurnosne opreme 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1400,00 GAMA AA d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge nabavke avio karata mart 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1781,60 Promo Tours d.o.o. Sarajevo ID: 4200391240004
JU OŠ "Treća osnovna škola" usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 890,00 SANACIJA 3D
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka kompjuterskog i kancelarijskog materijala 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 5000,00 AVDIĆ 3 A d.o.o.
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka materijala za čišćenjr 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1500,00 HOŠE KOMERC d.o.o.
JU OŠ "Treća osnovna škola" usluge čišćenja dimnjaka 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 520,00 TERMODIMNJAČAR OR
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 1142,00 RIMOS d.o.o.
JU OŠ "Treća osnovna škola" USLUGE SERVISIRANJA KOTLOVNICE 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 500,00 GRIZELJ GROUP d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge pratnje novca na relaciji Vogošća – ul. Paromlinska br.57. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 2340,00 04.12.2018 2340,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine “Securitas” d.o.o. Sarajevo, 4227417480004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo uUsluga umnožavanja i reprodukciji pisanog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 4095,00 18.01.2019 4095,00 RACIONAL d.o.o. Sarajevo, 4200012750009
JU OŠ "Treća osnovna škola" USLUGERŽAVANJA VATROGASNE OPREME 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 500,00 VATROSISTEMI D.O.O.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge ugradnje temperaturnog alarma i uređaja za monitoring ambijentalnih parametara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 6155,37 24.12.2018 6155,37 6155,37 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka WAP uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 5850,00 30.01.2019 5850,00 5850,00 MANKO velemotor d.o.o. Sarajevo, 4200068110002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge monitoringa okoliša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 7020,00 28.01.2019 7020,00 Dvokut-pro d.o.o. Sarajevo, 4200127810005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga popravke hidro motora od valjka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 6761,43 14.11.2018 6761,43 6761,43 HP FLUID d.o.o. Gradačac, 4209088070004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke posteljine (jastučnica, šlifer, čaršaf) - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 6715,80 6715,80 MEXIKAL IMPEX d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke posteljine (jastučnica, šlifer, čaršaf) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 6715,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja 5 gasnih utičnica i cjevovoda za kisik i kompriminirani zrak sa svim pratećim instalacionim radovima - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 6220,89 6220,89 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka raznih vrsta rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 608,22 RM Company d.o.o. Zenica ID: 4218507720005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tableta za mašinsko pranje posuđa 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1156,02 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja 5 gasnih utičnica i cjevovoda za kisik i kompriminirani zrak sa svim pratećim instalacionim radovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 6220,89
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga najma i servis toaleta-19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2019 11700,00 EKO MOBIL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201823180004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja vrata za komunikaciju sa vanjskom klima komorom na terasi kraj ginekološke operacione sale, dodatni radovi automatike za operacionu salu i dodatni sitni građevinski radovi za potrebe operacione sale - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 4034,16 4034,16 "KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga najma i servis toaleta-19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.01.2019 11700,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja vrata za komunikaciju sa vanjskom klima komorom na terasi kraj ginekološke operacione sale, dodatni radovi automatike za operacionu salu i dodatni sitni građevinski radovi za potrebe operacione sale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 4034,16
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2019 15022,74 15022,74 AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko, 4200085980002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019 15022,74
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na priključenju medicinskog gasa CO2 sa glavne Podstanice CO2 do nove Porođajne sale - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 5674,50 5674,50 PRUNUS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na priključenju medicinskog gasa CO2 sa glavne Podstanice CO2 do nove Porođajne sale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019 5674,50
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju BOMAG-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 58500,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju BOMAG-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2018 58500,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za putnička vozila-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 11700,00 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera-19- Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2019 63882,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo, 4200161830007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera-19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.01.2019 63882,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na priključenju medicinskog vakuma sa Podstanice u suterenu O-I do nove Porođajne sale - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 6647,35 6647,35 PRUNUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obavezno osig.mot.vozila AO i kasko osiguranje mot.vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 64014,28 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki za 2019. godinu, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA Plan nabavki 15.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2019 292500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na priključenju medicinskog vakuma sa Podstanice u suterenu O-I do nove Porođajne sale Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019 5681,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenca za NOD 32 antivirusni program - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 2859,67 2859,67 4TH DIMENSION d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenca za NOD 32 antivirusni program Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2019 2859,67
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sutosmećara-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2019 291915,00 291915,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog aparata AMS Ellipse za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 1444,25 1444,25 MES d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog aparata AMS Ellipse za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2019 1444,25
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 291915,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnog projekta za ugradnju vanjskog protivpožarnog stepeništa - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 5125,00 5125,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnog projekta za ugradnju vanjskog protivpožarnog stepeništa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019 5125,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zaštitnih kapa za endoskope – 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1254,24 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zaštitnih kapa za endoskope – 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 1254,24
Ukupno po stranici 512.251,55 896.429,52 364.426,16