Pretraga

Ukupno 25592
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 126,00 126,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranje i testiranje opreme u sudnicama Kantonalnog suda u Sarajevu1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 5616,00 19.12.2018 5616,00 rasa
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Dizelsko gorivo FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2640,00 HIFA PETROL d.o.o.
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja Dom 11/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.12.2018 1385,62 1385,62 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja skola 11/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.12.2018 1467,81 1467,81 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Željeznički školski centar Sarajevo VODOVOD 23.10-23.11.2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.12.2018 155,00 155,00 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Dizel gorivo FS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo SARAJEVO GAS 11/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.12.2018 8531,18 8531,18 SAREJEVOGAS doo Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema frekventne regulacije 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 35088,30 11.09.2018 35088,30 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka postanskih usluga pošta 1 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka postanskih usluga pošta Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Microsoft licenciranih softvera-ponovni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23263,11 09.11.2018 23263,11 23263,11 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluluge odvoza smeća Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluluge odvoza smeća Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluluge odvoza smeća rad1 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluluge odvoza smeća rad2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018 Rad d.o.o. sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018 RAD d.o.o
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu - Dopunjeni Plan nabavki 01.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo II izmjena i dopuna plana nabavki Plan nabavki 12.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uslužnih softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 17526,60 23.10.2018 17526,60 17526,60 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka auto guma 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018 833,16
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka pogonskog ulja za lift Bolnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2018 702,00 Fidges upravitelj d.o.o.
JU OŠ "Dobroševići" Konkurentski zahtejv za nabavku i isporuku lož ulja. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.07.2018 32467,50 32467,50 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
JU OŠ "Dobroševići" Konkurentski zahtejv za nabavku i isporuku lož ulja Pokretanje i tok postupka 11.06.2018 32467,50
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za nabavku namještaja za opremanje učionica za djecu sa posebnim potrebama u Centru "Vladimir Nazor". Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2018 57669,99 57669,99 BIROTIM d.o.o. 4202141470007
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za nabavku namještaja za opremanje učionica za djecu sa posebnim potrebama u Centru "Vladimir Nazor" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 57669,99
JU OŠ "Kovačići" Usluge prevoza, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 1462,50 1462,50 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku modula za nadogradnju sistemskih jedinica Traffistar SR 520 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2018 31122,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku informatičke opreme za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javne nabavke multifiunkcijskih uređaja - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka radova na rekonstrukcijama i sanacijama na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krova na PU Centar" - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka alata za održavanje poslovnih prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1105,20 1105,20 All Clean
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 1845,09 1845,09 Amos Graf
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje p prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 349,80 349,80 NerminProm
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2018 77395,50 77395,50 INTERTRAFFIC d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga čišćenja puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 10000,00 BOSMAN d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga čišćenja puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 60000,00 BOSMAN d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka ratraka mašine za uređenje ski staza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2018 584766,00 584766,00 Strucon d.o.o.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacija sastanka sa stakeholderima i radionice u okviru projekta CONNECTING Nature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 6345,00 BRODpro d.o.o. Sarajevo 4201947400002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2018 4224,87 4224,87 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda- Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 4224,87
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2018 12664,90 12664,90 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 12664,90
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2018 7311,91 73111,91 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda* Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 7311,01
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 20016,06 20016,06 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 20016,06
JU OŠ "Meša Selimović" Konkurentski zahtjev za dostavljanje pripremljene hrane Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 35085,96 35085,96 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ "Meša Selimović" Usluga dostavljanja pripremljene hrane* Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2018 35085,96
Ukupno po stranici 283.591,46 973.421,60 989.708,90