Pretraga

Ukupno 16030
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku hotelskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku alkoholmetra sa štampačem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku telefonskog uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci ugostiteljskih usluga (koktela) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 3509,25 3509,25 Hoše komerc d.o.o Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci ugostiteljskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2018 3509,25
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga (koktela) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 3509,25
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2018 90525,24
JU Željeznički školski centar Sarajevo Pružanje usluga dezinsekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1140,00 1140,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka računara. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 4996,00 Imtec doo iz Sarajeva ID:4200918780045
JU Željeznički školski centar Sarajevo Kupoprodaja i isporuka materijala i usluga za prezentaciju Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 2123,55 2123,55 AS PRINT graphic design Sarajevo
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2018 god Plan nabavki 22.02.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga medicinskog osoblja za orgnizovanje događaja pod nazivom "Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 1200,00 JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, ul. Kolodvorska br. 14, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga tehničke podrške za orgnizovanje događaja pod nazivom "Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 3025,62 "PAL-e" d.o.o., ul. Terzije br. bb, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga fiičke zaštite za organizovanje događaja pod naivom "Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2018" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 1591,20 Agencija za zaštitu ljudi i imovine "GAMA AA" d.o.o., ul. Bulevar Meše Selimovića br. 16, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga najma profesionalne audio, video i konferencijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 6881,94 "BLOW UP" d.o.o., ul. Isaka Samokovlije br. bb, 71000 Sarajevo
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka lož ulja1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 5999,00 5999,00 Selex d.o.o. 4200499870004
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka lož ulja1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 5999,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018 g Plan nabavki 27.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -FADŽ d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 7020,00 7020,00 FADŽ d.o.o
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge prevoza uposlenika.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 1500,00 1500,00 Centrotrans eurolines 4200153220003
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju-FADŽ d.o.o Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge prevoza uposlenika. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017 1500,00
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka školskog namještaja2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 5183,10 5183,10 INGRAT D.O.O. 4209355020003
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka školskog namještaja2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 5183,10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver Ugovaranje i realizacija 6589,44 6589,44 "4th Dimension" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stakla za šalter salu MUP Ugovaranje i realizacija 4570,38 4570,38 RAMA GLAS d.o.o. Ilidža
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka itisona1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 2279,77 2279,77 ELPI COMERC d.o.o. 4200261890007
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka itisona1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 2279,77
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge dimnjačara Ugovaranje i realizacija 26.03.2018 1500,00 1500,00 OR "NDIMNJAČAR" iz Sarajeva ID:4302220160000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal za održavanje vozila2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 690,59 690,59 Makbel- Trade doo iz Sarajeva ID:4200250690006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2018 23394,84 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računarska i mrežna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.02.2018 23394,84
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 13408,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 4100,00 4100,00 O.D. "FENIKS" Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji kancelarijskog prostora – preuređenje dijela hodnika u Odjeljenju za neurologiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 4100,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 1638,00 1638,00 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 1638,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge izrade pregrada za stolove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2018 731,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca jednog uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018 1170,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 0,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape i šeširi za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 116,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i kopir aparat, toneri za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 1031,90
JU Srednja elektrotehnička škola Sanacija ravnog krova škole, krova zbornice i krova kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 4764,63 4764,63 ''METAL'' Obrtnička radnja
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 500,00
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka elektronsko mjerne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6130,80 6130,80 KOMEL elektronics&car systems
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja 3 vozila proizvođača CITROEN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 1443,21 1443,21 ABC 1968 d.o.o. CITROEN Sarajevo - 4200529880000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Interventni servis četiri mašine za čišćenje podova na lokalitetu GAP Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 2478,98 2478,98 KAMER KOMMERCE d.o.o. Sarajevo - 4200086440001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za scenske radnije u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018 181,90
Ukupno po stranici 158.777,45 103.794,30 62.704,70