Pretraga

Ukupno 21723
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Institut za istoriju Plan-izmjena Plan nabavki 20.12.2017
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sitnog veterinarskog inventara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.05.2017 8547,63 1414,17 "Orlando" d.o.o. Grude, Grude, ID 4272060850008
JU Stomatološki fakultet Plan Javnih nabavki za 2018 godinu Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu Plan nabavki 25.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja higijenski proizvodioizvodi Pokretanje i tok postupka 559,45
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - VAKCINE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2018
JU Gimnazija Dobrinja higijena Pokretanje i tok postupka 28.12.2017 559,45
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja radova redovnog održavanja, sanacije, puštanja u rad sistema za dojavu požara u zgradi Tehničke škole - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 159,90 159,90 VATROSISTEMI d.o.o.
JU Institut za istoriju Plan nabavki- izmjena Plan nabavki 18.11.2016
JU Gimnazija Dobrinja kopr papir Pokretanje i tok postupka 28.12.2017 154,73
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge vršenja i radovi na redovnom održavanju i redovnom servisu kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 1989,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ugostiteljske usluge Butila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 6405,80 6405,80 JU Studentski centar d.o.o., 4200458760005, Sarajevo
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Održavanje računarske opreme i softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 7020,00 613,00 "Kamer Commerce" d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, ID 4200086440001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine, kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode, osiguranje vozila (kasnko osiguranje i obavezno osiguranje od autoodgovornosti) i osiguranje od opće odgovornosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 7020,00 5539,10 Triglav osiguranje dd Sarajevo, Sarajevo, ID 4200247470003
JU OŠ "Vladislav Skarić" Građevinsko zanatski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 3540,42 3540,42 Alprom doo, Sarajevo ID:4200053940009
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva, lož ulja i maziva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2017 35275,50 21018,37 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, ID 4200999090005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis auto dizalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1359,50 1359,50 Riket d.o.o., 4200567030001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis a dizalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.11.2017 1359,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje na RTV Vogošća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 3510,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plasticne tablice za interventne ventile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 6753,30 6753,30 CMC Group d.o.o., 420021381000, Ilijaš
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plastične tablice za int. ventile Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017 6753,30
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 358,02 358,02 Eko-tim doo Sarajevo, Vogošća, 4201793500009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radna odijela za CZK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 6065,30 6065,30 Prevent d.o.o., 4218502170007, Visoko
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radna odijela za Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2017 6062,30
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – servis telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 140,49 140,49 U-MKS d.o.o., Novo Sarajevo, 4201961220009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 60,00 60,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge obrade i opravke lamela i feroda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2017 2925,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke hidrauličnih cilindara za traktore i građevinske mašine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017 1755,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge brušenja i bušenja glave motora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017 1168,83
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 2934 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2017 6902,06
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada 3044 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 2351,70
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2017 4446,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja, opravke i baždarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017 3744,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kancelarijska oprema - ostala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2017 207,09
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge ljekarskog pregleda zaposlenika i pregleda zaposlenika kod kojih je došlo do promjene radnog mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 5018,95
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dijagnostička pretraga krvi na infektivnu anemiju kopitara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 1186,38
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kancelarijska oprema - računari Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.01.2017 6844,50
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: "Sanacija tramvajske pruge na dionici S krivina - tramvajsko stajalište Marijin dvor" - MS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2018
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2018 - MS Plan nabavki 17.09.2018
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za drugi dio januara i početak februara 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 371,71 371,71
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za drugi dio marta 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 464,72 464,72 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za septembar i početak oktobra 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 681,97 681,97 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za januar 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 205,83 205,83 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za februar i mart 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 806,19 806,19 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Iznajmljivanje sale i ručak za prošireni kolegij Vlade KS (priprema Budžeta za 2018.g.) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 1500,00 1500,00 Royal Residence d.o.o. (Hotel Bjelašnica), ID 4200458920048
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za april i početak maja 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 236,05 236,05 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (350kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 350,00 350,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Nabavka ručno rađenih suvenira od drveta (kocka 40kom i minijatura 100kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1930,50 1930,50 CUBE d.o.o. ID 4202148050003
Služba protokola Nabavka čestitki za Bajram (350kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 350,00 350,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na pijaci Markale) Dan sjećanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 468,00 468,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na Markalama) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 234,00 234,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Ukupno po stranici 55.508,24 90.304,83 63.015,34