Pretraga

Ukupno 18492
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke i isporuke računara i računarske opreme 17-14-22058 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijska centrifuga - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.06.2018 26582,40 "ANALITIKA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijska centrifuga - 2 komada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2018 26582,40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 315/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 6005,59 HERCEGOVINALIJEK doo, 4227015090005, Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu instrumentarij 314/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 2392,65 DERBY TRADE doo, 4600044980004, Brčko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu instrumentarij 313/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 1164,15 DERBY TRADE doo, 4600044980004, Brčko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 312/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 3171,64 Sarajevo-farm d.o.o., 4201103250005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-311/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 468,00 Sarajevo-farm d.o.o., 4201103250005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-310/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 5265,00 MEDI-FREY doo, 4200022710005, Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI SA IZMJENAMA I DOPUNAMA ROBE, USLUGE RADOVI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN Plan nabavki 08.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.06.2018 25.06.2018 21879,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Izrade certifikata 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 35,00 35,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 320,00 320,00 Marevac d.o.o Sarajevo 4200832040006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave posljednjeg pozdrava Smajić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE-ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018 62547,00 62547,00 BLOW UP d. o. o. Isaka Samokovlije bb, Sarajevo ID: 4201413280001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja AAS700 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 117,00 117,00 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada – 10 tona (3 kontejnera mjesečno) i pranje kontejnera nakon istovara - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 5995,08 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odvoz sterilnog infektivnog otpada – 10 tona (3 kontejnera mjesečno) i pranje kontejnera nakon istovara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 5995,08
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Kasko osiguranje motornog vozila Škoda Octavia 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1077,80 1077,80 Sarajevo Osiguranje d.d Sarajevo 4200326930001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 304,00 304,00 Hotel Holiday d.d Sarajevo 4200375800008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-309/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 725,40 MEDI-FREY doo, 4200022710005, Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 1324,67 1324,67 PANON TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 278/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 438,75 "Tuzla-Farm" d.o.o., 4209034730009, Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 277/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 5481,61 HERCEGOVINALIJEK doo, 4227015090005, Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stalak za infuziju – 10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 1324,67
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 276/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 7014,15 Sono Medical doo, 4200102400007, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-275/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 234,00 Sarajevo-farm d.o.o., 4201103250005, Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE-TONERI ZA LASERSKE PISAČE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2573,25 2573,25 R&S d. o. o. Igmanska bb, 71320 Vogošća ID: 4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 274/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 1170,00 Farmacija 2011 doo, 4263626870002, Bihać
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-273/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 5232,24 Globex d.o.o., 4218000740004, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-272/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 5148,00 Globex d.o.o., 4218000740004, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka goriva za motorna vozila 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2018 144505,01 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo ID:4200999090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-271/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 3359,07 Globex d.o.o.,4218000740004, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-270/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1170,00 MEDI-FREY doo, 4200022710005, Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TOGE I KAPE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 6996,60 6996,60 "WILLONA" d. o. o. Zagrebačka bb, Sarajevo ID: 4201781670006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Apsolutni i vrećasti filteri klima komora operacionog bloka, proizvod IMP KLIMA – Hidria - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6992,16 6992,16 LINDAB d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Apsolutni i vrećasti filteri klima komora operacionog bloka, proizvod IMP KLIMA – Hidria Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2018 6992,16
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge primarne zdravstvene zaštite-sistematski pregled radnika i ugovor sa Zavod za zdravstvenu zaštitu rasnika u saobraćaju Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 Zavod za zdravstvenu zaštitu rasnika u saobraćaju Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga primarne zdravstvene zaštite-sistematskog pregleda radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude nabavke usluge obezbjeđenja i zaštite i ugovor sa Unilab Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 Unilab doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obezbjeđenja i zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2018 1800,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-269/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 7009,52 Rauche Medical d.o.o. 4227654340004 Mostar
KJP ZOI 84 Silikoniranje dijelova fasadnih prozora s ciljem sprečavanja curenje vode u kancelarije koje se nalaze ispod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 2457,00 Čudanj d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja zgradevrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 7004,93
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika i nastavnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 750,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2018 6708,12
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2018 12823,20
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacija poda dvorane „Mirza Delibašić“ - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 92752,45 Bigrad d.o.o. Gradačac, ID: 4209832050009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metalne police za arhivu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 2574,00 2574,00 ProTim d.o.o. Sarajevo, 4202459050007, Sarajevo Novi Grad
Ukupno po stranici 91.859,56 412.685,69 84.943,98