Pretraga

Ukupno 29534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu JAVNA NABAVKA PRAVNIH USLUGA Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 26.03.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola električni akumulator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 52,07 52,07 Unilab doo Sarajevo ID 4200054160007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mater. za ciscenje 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2018 11574,27 9717,00 Defter d.o.o., 4200303990007, Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovr o direktnom sporazumu softveri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 6809,40 6809,40 EMADO doo Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola dezinfekcija prosorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 81,90 Sanacija D doo Sarajevo ID 4202033660002
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju nabavka softvera i održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2019 6809,40
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za ciscenje 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2018 11574,27
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – objava oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 434,36 434,36 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge minitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 163,80 Unilab doo Sarajevo Id 4200054160007
Fond Memorijala Izrada grafičkog dizajna za postavku herojima oslobodilačkog rata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.02.2019 6879,60 28.02.2019 6879,60 6879,60 KNAP D.O.O.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar, 4200566060004
Fond Memorijala Usluge externe revizije za 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 6435,00 04.03.2019 6435,00 6435,00 RECONS D.O.O.
Fond Memorijala Usluge servisiranja PP aparata i stručna obuka radnika iz bolasti PP zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 27.02.2019 1801,80 28.02.2019 1801,80 1801,80 PROVING D.O.O.
Fond Memorijala Usluge obezbjeđenja alarmnih sistema na objetima Fonda memorijala u 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 28.12.2018 3239,73 11.01.2019 3239,73 3239,73 UNILAB D.O.O.
JU Akademija likovnih umjetnosti Radovi krečenja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 1185,05 1185,05 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID 4200296920006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka plastičnih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 2327,13 2327,13 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, ID 4200025140005
Fond Memorijala Nabavaka potrošnog materijala i rezervnih dijelova za mašine za tekuće održavanje i fizičko čišćenje groblja šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.02.2019 3303,90 27.02.2019 3303,90 3303,90 PROX D.O.O.
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka šperploče 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 474,00 474,00 fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
Fond Memorijala Usluge pranja motornih vozila za potrebe Fonda memorijala, vuklanizerske usluge i nabavka osvježivaća za 2019.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 31.12.2018 1423,07 07.02.2019 1423,07 1423,07 TAMEK-SON COMPANY D.O.O.
Fond Memorijala Sanacija elektroinstalacija na Multimedijalnom centru Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 25.02.2019 5994,32 11.03.2019 5994,32 5994,32 TELLING TRADE D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge ispitivanja..(zastita od pozara) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 883,35 883,35 Granulo RE
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn (zastita od požara) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2019 883,35
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije projekta proširenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 6844,50 6844,50 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
Fond KS za izgradnju stanova Usluge razvoja programske podrške za web-server 2019 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 150,00 150,00 SOD NEKRETNINE.BA Sarajevo,4302176910004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 8004,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke licence za antivirusni softver Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - usluga stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka 25.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - usluga hotelskog smještaja Pokretanje i tok postupka 25.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka 25.03.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Spedicija i carinjenje 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 7020,00 5315,00 Feršped d.o.o., 4200382170001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Strucni nadzor nad izvođenjem rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 6961,50 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
JU Peta gimnazija Poziv za dostavu ponuda - usluga prenoćišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 440,00 28.03.2019 440,00 440,00 JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO, ID BROJ:4200458760008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge strucnog usavrsavanja Finconsult Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2018 1111,50 1957,00 Finconsult d.o.o., 4209808770009, Tuzla
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka robe - Nabavka i ugradnja videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 1175,85 1175,85 Unilab d.o.o. Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka radova - Sanacija asfaltnih površina u Kampusu UNSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 5990,30 5990,30 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 18.01.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka željeznih cijevi za potrebe scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 111,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge stručnog nadzora za rušenje dijela objekta Stara radiologija K026 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 4442,49 Arhitektonska agencija MEGARON - 4302854680006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nadzor za rušenje objekta Radionice Tehničkog sektora K016 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 2574,00 Arhitektonska agencija MEGARON - 4302854680006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pripreme i izrade higijenskih premaza za potrebe magacina Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 5896,80 EPOKSIM d.o.o. Sarajevo - 4202585350008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje linijskog matičnog printera IBM-RIHON 6500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 175,50 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS - BBS - 4200298380009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge zavarivanja ekonoventa za ventilacioni sistem - sterilizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 300,00 ENIKON d.o.o. Kakanj - 4218221080009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Papir i administrativni matereijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 1195,39 20.03.2019 1195,39 1195,39 DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO ID:4200535260005
JU Muzej Sarajeva Angažovanje studenata za arheološkom istraživanju-rekognisticiranju i prospekciji na arheološkom lokalitetu KOVAČIĆI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 5500,01 28.11.2018 5500,01 5500,01 J.U. "Studentski centar" Sarajevo ID: 4200458760008
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sredstva za održavanje higijene i mašinsko pranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 2636,00 20.03.2019 2636,00 2636,00 DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO ID:4200535260005
JU Muzej Sarajeva Usluga štampanja materijala za izložbe "Kubure" i "Profesori i učenici naši umjetnici" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1081,67 24.12.2018 1081,67 1081,67 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo ID broj:4201126620004
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Toneri i pc materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 1428,57 20.03.2019 1428,57 1428,57 DEFTER-KOMERC D.O.O SARAJEVO ID:4200535260005
JU Muzej Sarajeva Nabavka novog kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 2999,06 03.12.2018 2999,06 2999,06 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
Ukupno po stranici 63.736,14 119.006,09 88.016,93