Pretraga

Ukupno 21735
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za drugi dio januara i početak februara 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 371,71 371,71
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za drugi dio marta 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 464,72 464,72 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za septembar i početak oktobra 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 681,97 681,97 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za januar 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 205,83 205,83 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za februar i mart 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 806,19 806,19 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Iznajmljivanje sale i ručak za prošireni kolegij Vlade KS (priprema Budžeta za 2018.g.) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 1500,00 1500,00 Royal Residence d.o.o. (Hotel Bjelašnica), ID 4200458920048
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za april i početak maja 2017.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 236,05 236,05 Prevodilačka agencija Barbados, ID 4200825260050
Služba protokola Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (350kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 350,00 350,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Nabavka ručno rađenih suvenira od drveta (kocka 40kom i minijatura 100kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1930,50 1930,50 CUBE d.o.o. ID 4202148050003
Služba protokola Nabavka čestitki za Bajram (350kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 350,00 350,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Služba protokola Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na pijaci Markale) Dan sjećanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 468,00 468,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge ozvučenja (obilježavanje godišnjice masakra na Markalama) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 234,00 234,00 BMS Sarajevo, 4301204850008
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije (godišnjica masakra građana u ul. Ferhadija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 292,50 292,50 BMS, ID 4301204850008
Služba protokola Ugostiteljske usluge - službeni ručak za članove Vlade KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 231,00 231,00 DAI d.o.o., 420346520007
Služba protokola Nabavla ručno rađenih suvenira "Bosanska vrata" Velika 4 kom i Mala 5 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1930,00 1930,00 Zlatarska radnja Adnan Fočak, ID 4300851080005
Služba protokola Ugostiteljske usluge - Koktel nakon Svečane akademije u povodu Dana nezavisnosti BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 1000,00 1000,00 Hotel Europe, ID 4200375800008
Služba protokola Ugostiteljske usluge (Božićni prijem - domaćin Ana Babić) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 1088,00 1088,00 UR DOĐI.BA, ID. 4302212220001
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.09.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Usluge fizičkog nadzora objekta Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 1158,30 1158,30 Middle point electronics d.o.o.
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Usluga hotelskog smještaja - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 6841,53 6841,53 Centrotrans Eurolines d.d.
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Nabavka higijenskog materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 5426,49 5426,49 Dipsa d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servisisranja i održavanja TH lot 3 prtuprovala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 2948,00 3031,00 Sword Security d.o.o., 4200445860003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja TH lot-2 vatrodojava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 4422,00 3609,00 Vatrosistemi d.o.o., 4200117260007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja i održavanja TH lot-1 videonadzos Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2017 2889,00 1543,00 Sword Security d.o.o., 4200445860003, Sarajevo
JU Pravni fakultet 01-295-1/17 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.03.2017 9,36 1300,98 SaVartM
JU Pravni fakultet 01-296-1/17 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.03.0217 141,57 25879,24
JU Pravni fakultet 01-296/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 141,57
JU Pravni fakultet 01-1459/16 Plan nabavki 22.11.2016
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vađenja krvi na brucelozu i tuberkulozu kod volova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 638,82
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja računara i štampača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 3510,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Proizvodi crne i obojene metalurgije, žica i proizvodi od žice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2017 6979,75
JU Pravni fakultet 01-295/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 9,36
JU Pravni fakultet 01-293/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 16,30
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018. Odluka Plan nabavki 20.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018.g. Plan nabavki 26.02.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematski pregled uposlenika 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 2100,00 05.04.2018 2100,00 2100,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS
JU Pravni fakultet 01-294/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2017 74,23
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja i radovi na redovnom održavanju i redovnom servisu kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2017 1989,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Torbe za alat i dokum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 1975,01 1975,01 Sarajevo Publising, 4200315140009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Torbe za alat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 1974,01
JU Stomatološki fakultet Ugovor za molersko farbarske radove 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2018 85014,23 Eko-gradnja doo Sarajevo 4201299560007
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja radova redovnog održavanja, sanacije, puštanja u rad sistema za dojavu požara u zgradi Tehničke škole Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2017 159,90
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2017 85014,23
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka promotivni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 22.06.2017 1663,83 30.06.2017 1663,83 1663,83 INDEXLINE d.o.o. Sarajevo 4201725500009
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke kancelarijskog materijala SSODD Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2017 2255,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka materijala za izradu dvije vanjske klupe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 409,90
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka popravka i odrzavanje kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 19.06.2017 2340,00 14.06.2017 2340,00 2340,00 ODR PLAMEN Sarajevo ID 43000019400008
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 1656,00 1656,00 EDELSTAHL PROKROM DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 1656,00
JU Gimnazija Dobrinja osiguranja od nesreća Pokretanje i tok postupka 20.09.2017 1100,00
Ukupno po stranici 112.031,90 130.725,79 70.664,85