Pretraga

Ukupno 16159
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 45,60 45,60 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 33,44 33,44 Sarajevo Stan
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju-DERATIZER d.o.o Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -dezinfekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018
Ministarstvo privrede Plan nabavki za 2018. godinu Uprave za šumarstvo Plan nabavki 28.02.2018
JU Šumarski fakultet Prevozne usluge ( osim prevoza otpada ) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Šumarski fakultet usluge povezane sa građevinarstvom 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.03.2017 14016,60 16.04.2018 14016,60 Centrotrans eurolines.d.d. 4200153220003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Bukurešt-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 1130,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
JU Šumarski fakultet Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Šumarski fakultet Propan i butan 2018 Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet usluge kalibracije vaga 2018 Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor 2018 Pokretanje i tok postupka
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Torino-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.03.2018 1760,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
JU Šumarski fakultet Goriva 2018 Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete 2018 Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 2018 Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet sanitarni proizvodi 2018 Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet Motorna vozila Pokretanje i tok postupka
JU Šumarski fakultet Usvojeni plan javnih nabvaki za 2018 Plan nabavki 26.02.2018
Fond Memorijala Sanacija i uklanjanje dotrajalih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 19.03.2018 6995,43 27.03.2018 6995,43 6995,43 Fadž Company d.o.o.
Fond Memorijala Nabavka sitnog potrošnog materijala i alata za održavanje poslovnih prostora Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 19.03.2018 1197,60 27.03.2018 1197,60 1197,60 Penny plus d.o.o.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka digitalnog raspršivača mirisa i patrone mirisa za osvježivanje kancelarijskog prostora Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 85,00 85,00 Kamer commerce d.o.o.
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka raznih sitnih potrebština za kancelarijske prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 175,77 175,77 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210061
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 66,00 66,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja plakata i legendi na forexu za potrebe izložbe "Moj bijeg u slobodu" u Općini Novi Grad Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 102,96 102,96 Samas d.o.o. Sarajevo 4200111220003
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 36,01 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 94,24 94,24 Sarajevo Stan
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 321,00 321,00 Kosmopolit d.o.o. Zenica 4218740860003
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 24,25 24,25 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 29,50 29,50 Sarajevo Stan
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski ugradbeni materijal 201/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 2223,00 Đaković doo, Banja Luka, 4403688920002
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 1723,35 1723,35 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Istanbul-Sarajevo-Istanbul Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 465,00 465,00 Kosmopolit d.o.o. Zenica 4218740860003
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 60,80 60,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2018 185,05 185,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 34,75 34,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 200/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 3184,27 PHOENIX PHARMA d.o.o., Bijeljina, 4400375940003
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.02.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 22.209,63 34.503,76 12.189,89