Pretraga

Ukupno 26567
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka gumenih prostirača za vozilo Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 162,33 162,33 Autocentar Školjić d.o.o Tešanj 4218018360004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Koktel povodom Dana karijera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 590,00 590,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 23,40 23,40 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
KJKP Gras d.o.o. LOT 1211 Kočione obloge za tramvajska vozila II Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2018 23254,92 20.06.2018 23254,92 DRR AUTO d.o.o
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja telefonske instalacije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 78,39 78,39 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Edukacija zaposlenih 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 185,00 06.12.2018 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE" iz Sarajeva ID:4302447020000
KJKP Gras d.o.o. LOT 2067 Šine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2018 163542,60 05.10.2018 163542,60 ASPO RAIL d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Servis računara i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1472,00 12.12.2018 1472,00 1472,00 OD CONTENTBA iz Sarajeva ID: 4302202850007
KJKP Gras d.o.o. LOT 1213 Ugljeno grafitni proizvodi za tramvajska vozila II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2018 30488,08 08.10.2018 30488,08 WRIGG GIL d.o.o
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka svečanih toga za dekana i prodekanesu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 573,30 573,30 Willona d.o.o Sarajevo 4201781670006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sjemenskog i sadnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 252,70 252,70 Trgošped d.o.o Kakanj 4218057690003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka ljekova., Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 499,15 11.12.2018 499,15 499,15 PZU APOTEKA "AL HANA" iz Sarajeva ID:4245052270003
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611B Termo papir za izradu karata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2018 81666,00 07.11.2018 81666,00 Fortuna comerc d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Pitka Voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 2430,00 03.12.2018 2430,00 2430,00 ATAL GROUP D.O.O. iz Sarajeva ID: 420102837000
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611 E Ofset ploče Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.03.2018 9886,50 9886,50 PRIMAPROM d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Rezervni djelovi za peč na lož ulje,, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 955,00 03.12.2018 955,00 955,00 OD. EPLIN iz Sarajeva ID: 4302865700009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 2800Litara svježeg mlijeka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 2399,48 2399,48 Milkos d.d Sarajevo 4200967560000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka motornih ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 170,70 170,70 Trgometal d.o.o Sarajevo 4200198320009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka montažnog objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 6990,00 10.12.2018 6990,00 6990,00 ELOX-BH DOO iz Sarajeva ID: 4201056660003
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za održavanje nastave na Odsjeku za automatiku i elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 5720,28 5720,28
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavaka računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 1940,82 10.12.2018 1940,82 1940,82 Kamer komerc doo iz Sarajeva ID:4200086440001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 70,00 70,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka električnog roštilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 79,90 79,90 Tehno Mag P.J. d.o.o Sarajevo 4254026420004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi ugovor 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 631800,00 631800,00 DŽEKOS d.o.o., 426038519003, Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Aparat za hlorizaciju vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 1915,29 07.12.2018 1915,29 1915,29 ITR D.O.O. iz Sarajeva ID: 4201424640000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske usluge noćenje sa doručkom 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 320,75 320,75 Villa Melody Sarajevo 4302318050008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Novogodišnje druženje sa penzionerima fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 700,00 700,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Plan protupožarne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 3521,70 06.12.2018 3521,70 3521,70 Vatrosistemi doo iz Sarajeva ID: 4200117260007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 7680,00 3840,00 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D., Sarajevo Centar, 4200326930001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga osiguranja od automobilske odgovornosti službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo s kasko osiguranjem 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 1435,79 1016,20 EUROHERC OSIGURANJE DD, Sarajevo Novi Grad, 4227015330006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Peleta III Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2018 932,40 03.12.2018 932,40 932,40 Penny plus doo Sarajevo ID:420016210002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka plinskih grijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 867,00 03.12.2018 867,00 867,00 Bou&Garten doo iz Sarajeva ID:4200488080001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka usisivača za morkro pranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 1894,99 05.12.2018 1894,99 1894,99 Kamer komerc doo iz Sarajeva ID:4200086440001
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611G Papir za štampariju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.03.2018 37400,22 17.10.2018 37400,22 Fortuna comerc d.o.o
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Rezervni djelovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 910,04 30.11.2018 910,04 910,04 Kamer komerc doo iz Sarajeva ID:4200086440001
Ministarstvo saobraćaja Ugovor Blicdruk Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 28330,20 28330,20 Blicdruk d.o.o.
Ministarstvo finansija nabavka usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 1203,93 1203,93 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ministarstvo finansija nabavka usluga oglašavanja javnog poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 1287,00 1287,00 Avaza roto press 4200934630002
Ministarstvo finansija usluge posluživanja u slastičarnoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 41,00 41,00 SARAJKA d.o.o. Sarajevo 4201539110004
Ministarstvo finansija kupovina torti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 125,00 125,00 Kaffe slastičarna Palma 4300516370007
Ministarstvo finansija kupovina poslastica - torti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 125,00 125,00 Kaffe slastičarna Palma 4300516370007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga zaštite ljudi i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 6942,78 6942,78 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, ID: 4227417480004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugrađenim rezervnim djelovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 3181,23 3181,23 Config d.o.o. Mostar, podružnica Sarajevo Trg heroja 8 ID: 4227431980001
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima V 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 364,00 364,00 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002
Fond KS za izgradnju stanova Usluge fotogravure 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 82,37 82,37 Mesijum d.o.o. Visoko, 4218023520001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku traka sa natpisom - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usnika za alkometar - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku fotoaparata sa pripadajućom opremom - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku nesesera za vršenje uviđaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
Ukupno po stranici 370.751,71 1.064.491,24 713.993,33