Pretraga

Ukupno 23575
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Natrijum hipohlorit Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 25.10.2018 58383,00
JU Srednja medicinska škola Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 3162,00 3162,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
KJP ZOI 84 Elektronske dostave obavještenja, dnevni newsletteri , vijesti, tenderi, profilisane informacije iz oblasti poslovanja KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 1123,20 1123,20 EuroKapija d.o.o.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka suhih sterilizatora za 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2018 27.07.2018 58500,00 23.10.2018 58500,00 58500,00 Inel d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku agregata za kotlovnicu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2017 32541,21 16.10.2017 32541,21 32541,21 ALBAT d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal za vađenje krvi odraslih i kod djece Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2018 09.07.2018 204170,85 08.10.2018 204170,85 Sadžan ingenering d.o.o. za Lot 1 i Lot 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga za održavanje servera, storage-a, backup-a telefonskih sistema i računarske mreže, telefonskih centrala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.09.2018 58500,00 22.11.2018 58500,00 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova na održavanju zgrade i ugovor sa SAR O.D. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2018 4787,74 SAR O.D.
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke izvođenja radova na održavanju zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.08.2018 4787,74
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 2 - nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Remenjaš i Sarkofag Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 211657,34 211657,34 Toma Trgovina d.o.o. Jastrebarsko, Donja Reka 24, Hrvatska ID: HR50430129703
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka - Obični model Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 181801,34 181801,34 Toma Trgovina d.o.o. Jastrebarsko, Donja Reka 24 ID: HR50430129703
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka računarske opreme za provođenje projekta NIHR Global Health Group i IMPILSE za potrebe Klinike za psihijatriju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka USB wireless adaptera – 16 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 480,23 480,23 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo 4200918780053
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za popravak i održavanje školske zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 151,10 151,10 „SEOS“ d.o.o. Pazarić - Sarajevo 4200385600007
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prijevoza. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 409,50 409,50 "KONJICTRANS" d.d. Konjic 4227231890008
JU OŠ Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 499,95 499,95 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke motornih bušača - 273/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2018 3746,52
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja računara i štampača - 342/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2018 3935,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge autolimara i radova - 379/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 6903,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Prečnice i šabloni - 731/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2018 4691,70
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" OGLAS - C/B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2017 538,20 538,20 "Oslobođenje" Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sanacija vodovodnih instalacija na postojećim objektima u Hadžićima - 728/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2018 386,10
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i alat za zaštitu od požara - 733/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018 4120,74
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kancelarijske potrebštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2017 255,06 255,06 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 910/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2018 4676,78
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dimnjačarske usluge - 1008/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2018 187,20
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga dostave hrane-catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 150,00 150,00 MBA-Centar d.o.o. P.J. Slatko i slano 2, Sarajevo IDBR. 4200644390148
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sanacija vodovodne instalacije na psotojećim objektima - 2732/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018 386,10
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 88,57 88,57 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hljeba za 8 mjeseci 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Konsultantske usluge pri implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole - 1023/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018 7020,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge građevinske mašine - 1046/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2018 6903,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila - 1253/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.06.2018 1167,66
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toneri za kompjutere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 93,00 93,00 "Ecoton" d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli - 1384/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 1053,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Laboratorijska analiza sjemena (certificiranje sjemena) - 1451/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2018 1029,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana za 2018 Plan nabavki 09.02.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci tekstila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018 305,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci stiropola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018 980,05
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA ELEKTROMATERIJALA-SIJALICA, GRLA, NEONSKIH CIJEVI... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 178,05 178,05 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO IDBR.42001622100002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Trakaste zavjese sa ugradnjom - 2241/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2018 2302,43
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA.VREĆE ZA SMEĆE,PAPIRNI RUČNICI,TOALETNI PAPIR,DETERDŽENTI... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 439,20 439,20 HOŠE KOMERC D.O.O. IDBR.4200442500006
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Natpisne pločice na vrata - 2280/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2018 504,99
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti pREVOZ UČENIKA ŽIČAROM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 798,00 798,00 JP eSARAJEVO" D.O.O IDBR. 4202276050008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Knjiga "Codex diplomaticus regni Bosnae" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 168,00 168,00 Mladinska knjiga Sarajevo 4200757160009
JU Srednja građevinsko-geodetska škola brisači za tablu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 58,50 58,50 Pingi doo Sarajevo 4200003090004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 820,00 820,00 GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO IDBR. 4200486200000
JU Srednja građevinsko-geodetska škola markeri za tablu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 257,00 257,00 Pingi doo Sarajevo 4200003090004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ljepilo za keramičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 87,50 87,50 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pločice za keramičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 283,70 283,70 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
Ukupno po stranici 467.181,67 761.999,24 494.540,65