Pretraga

Ukupno 29534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Redovno održavanje službenioh vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 25,00 19.03.2019 25,00 Makbel- Trade doo iz Sarajeva ID:4200250690006
JU Muzej Sarajeva Štampanje knjige "Privatna zbirka kao muzejski fenomen" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 7020,00 08.11.2018 7020,00 7020,00 CPU Printing company d.o.o. ID broj:4201627830009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Javno informisanje sl.list Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 240,00 14.03.2019 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH Sarajevo ID:4200226120002
JU Muzej Sarajeva Iskopavanje i premještanje dva stečka sa lokaliteta KAKANJ- ŠVRAKINO SELO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 1755,00 02.11.2018 1755,00 1755,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo-Ilidža ID broj: 4200329520025
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Javno informisanje rec Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 280,00 14.03.2019 280,00 280,00 REC D.O.O. sarajevo ID :4200545220001
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka točkova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2019 117,98
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Tehnički pregled i troškovi registracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 387,50 06.03.2019 387,50 387,50 AGENCIJA SUNCE DOO SARAJEVO ID 4201463380007
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabvaka usluga kontinuirane edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 80,00
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Kontrola i servis vatrogasnih aparata za 2019. godinu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 335,00 167,50 PROTEKT-ING d.o.o. Hadžići
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Osiguranje od autoodgovornosti VW Transporter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 586,00 06.03.2019 586,00 586,00 AGENCIJA SUNCE DOO SARAJEVO ID 4201463380007
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Servis kotlovnice 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 1610,00 22.02.2019 1610,00 1610,00 OD Elpin iz sarajeva ID:4302865700009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Plan nabavki 20.03.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja internet linka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 3229,20 269,10 Logosoft d.o.o., Novo Sarajevo, 4200236190009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kontrola zdravstvene ispravnosti hrane,vode,radnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 1868,10 25.02.2019 1868,10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO iz Sarajeva ID:42000329950003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge dimnjačara 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 1750,00 21.02.2019 1750,00 OR "N DIMNJAČAR" iz Vogošća ID: 4302220160000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Stručne usluge iz oblasti zaštite na radu Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.02.2019 6803,55 22.02.2019 6803,55 6803,55 Vatrosistemi doo iz Sarajeva ID: 4200117260007
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Plan Javnih Nabavki za 2019 god Plan nabavki 11.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na stajalištima javnog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Radovi na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke kod plinare u naselju Halilovići- Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.03.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija glavnih projekata svih faza rekonstrukcije i sanacije vrtića Lužani Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Svrake IV", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Bezalkoholnna pića Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2019 5994,24
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. gasni hlor 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019 21.03.2019 172779,75
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge instalacije grijanja i vodovoda u područnoj školi u Binježevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 596,70 596,70 OD "THI" Hadžići - Sarajevo 4302330930005
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2019 6000,00 25.03.2019 5700,00 5700,00 Divan Karupović d.o.o. Travnik
JU OŠ Hadžići Nabavka zastave za vanjski jarbol prema usaglašenoj grafičkoj pripremi – dim. cca 150x300cm, mat. vjetropropusna svila – 4 kom. i svečane zastave sa opšavom (sa resama) – dim. cca 150x100cm, mat. saten 150gr. – 1 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 994,79 994,79 “NEON HEART” d.o.o. Sarajevo 4200129270008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/d za MRS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.03.2018 737831,20 737831,20 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJP ZOI 84 NABAVKU USLUGA ZAMJENE OPTIČKOG KABLA NA ČETVEROSJEDNOJ ŽIČARI Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga autopraonice-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 1521,00 03.01.2019 1521,00 OR AUTOPRAONICA - VULKANIZER vl. Đokić Grujo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 3229,20 08.02.2019 3229,20 europroNET Bosnia d.o.o.Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ekspertne usluge definisanja sektora GREEN&SMART industrije i kampanja uključivanja MSP iz ovih sektora kroz testiranje pilot usluga i održavanje visoko stručnih evaluacionih radionica Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.02.2019 66498,22 "Westport Consulting" d.o.o. Sarajevo 4201059090003
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza na relaciji Hadžići – Sarajevo – Hadžići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 300,00 300,00 "KONJICTRANS" d.d. Konjic 4227231890008
JU OŠ Hadžići Nabavka tradicionalne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5795,00 5795,00 SR “IZRADA I DORADA NARODNIH ODIJELA” Sarajevo 4300139990003
JU Muzej Sarajeva Nabavka 4 računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 6769,89 21.11.2018 6769,89 6769,89 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluge servisa zastite od pozara u skoli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 1268,77 1268,77
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluge servisa zastite od pozara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2019 1268,77
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluge servisa dojave pozara u skoli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1053,00 1053,00 Supernova doo Zavidovići
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluge servisa dojave pozara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 1053,00
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki za 2019. Plan nabavki 22.03.2019
JU OŠ Hadžići Nabavka fasaderskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2943,72 2943,72 OD „ALFA“ Hadžići – Sarajevo 4300643300000
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2018 28056,60 25626,50 Sarajevo osiguranje d.d., 4200326930001, Sarajevo
JU Muzej Sarajeva Radovi na održavanju objekta i bašte Svrzina kuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 1053,00 12.11.2018 1053,00 1053,00 Neimari d.o.o. Sarajevo ID: 4200477040008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imov 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2018 28056,60
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade i montaže vrata i portala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2000,00 2000,00 OD "ALEMAX" Pazarić-Sarajevo 4300981370005
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci materijala za scenografiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 7019,60 7019,60 Penny plus doo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci materijala za scenografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2019 7019,60
JU OŠ Hadžići Nabavka vrata sa PTM sistemom dimenzija 110 x 210 cm za potrebe područne škole u Binježevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 990,00 990,00 OD "ALEMAX" Pazarić-Sarajevo 4300981370005
JU OŠ Hadžići Nabavka arhiv fascikle sa pregradama – 4 kom. i pvc fascikle za dokumente – 3 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 96,00 96,00 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
Ukupno po stranici 257.268,18 899.606,04 819.156,82