Pretraga

Ukupno 26567
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku mašine za pranje visokim pritiskom - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola lakovi za održavanje i obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 682,00 TR SENSU SARAJEVO 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola boje za održavanje i obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 618,00 TR SENSU SARAJEVO 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola cestovni prijevoz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 702,00 "HUkićturs" doo Ikidža Sarajvo ID 4200323590005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola OSB ploče i kutne lajsne za oglasne ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 553,35 553,35 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fotografske za ljeropisusluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 56,00 56,00 Gama doo Sarajevo ID 4200219180008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kartonski deblji fascikl sa gumom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 26,00 26,00 Sarajevo-publishing dd Sarajevo ID 4200315140050
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kosilica benzinska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 575,80 575,80 Bau & garden doo Sarajevo 4200488080001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mješalica za boju i malteer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 162,00 162,00 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za čišćenje razno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 50,56 50,56
JU Srednja građevinsko-geodetska škola papirni ubrusi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 45,85 45,85 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kafa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 13,90 13,90
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi za poztrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 52,57 52,57 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola papr za fotokopiranje pstelni A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 76,05 76,05 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola koverte samoljepljive Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 4,68 4,68 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kaledari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 54,40 54,40 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ading rola nabavka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 5,85 5,85 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka toneraa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 161,22 161,22 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga - sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 2444,00 2444,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200174570004
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija socijalnog radnika) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 284,60 284,60 "BIOS" p.o. Visoko, ID broj: 4218401220003
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka arhivskih ormara (2 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 699,66 699,66 "R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 04.12.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije za 11/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 233,40 233,40
JU Željeznički školski centar Sarajevo Radovi na ponovnom bojenju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 6999,82 6999,82 MONTGRADNJA doo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge održavanja opreme . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 200,00 19.12.2018 200,00 200,00 Agencija Info-saf
Općinski sud u Sarajevu Nabava klimatizacijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 3159,00 3159,00 Frigo Elektro S.P.
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge održavanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 100,00 14.09.2018 100,00 100,00 Info-max
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge oglašavanja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 672,75 27.08.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sistematski pregled. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2448,00 29.06.2018 2448,00 2448,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Mrežni kablovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2018 267,93 16.07.2018 267,93 267,93 Vatrosistemi d.o.o
JU Željeznički školski centar Sarajevo Nabavka promotivnog novogodisnjeg materija za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 2157,60 2157,60 R&S d.o.o. Vogošća
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6973,20 6973,20 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Ispitivanje električne instalacije I 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 70,20 70,20 Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, 4200134940003
Fond KS za izgradnju stanova Kompjuteri I 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1892,79 1892,79 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045
KJP ZOI 84 Viljuškar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2019 49083,84 49083,84 Parkelj d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka tehničkih gasova i propan butana u bocama shodno potrebama KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6489,05 6489,05 AHAT d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja-održavanja softvera JAPET u periodu od 01.01.2019 - 31.12.2019 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1684,80 1684,80 JAPET d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka znakova obavještenja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6402,24 6402,24 CRAFTOS d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge protuprovalno obezbjeđenje objekta i redovno servisiranje opreme dva puta godišnje za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1521,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove Pokretanje i tok postupka 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servisiranje centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.06.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Protočni mjerač mutnoće sa uvezivanjem na postojeći telemetrijski sistem Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 03.01.2019 17479,80
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za popravku i održavanje zgrade za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 5000,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Konačke bunare poništeno Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Potopne pumpe za prehranjivanje za vodozahvat na Izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za čišćenje (sanitarno higijenski materijal) za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1999,90
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Migracija GIS aplikacija na novu softwarsku platformu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za Građevinsku stručnu školu za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1000,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gorivo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019 568812,72
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za Mašinsku stručnu školu (metalska struka) za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3000,00
Ukupno po stranici 602.502,10 96.103,11 94.101,11