Pretraga

Ukupno 23575
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kliješta za kajle pločica za keramičare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 29,90 29,90 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluga avio prevoza na relaciji Sarajevo Lisabon Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.09.2018 836,00 836,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sto za stoni tenis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 495,00 495,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka strunjača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 1495,00 1495,00 Euro-bicco doo Sarajevo 4200159930002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola lakovi za obuku moler Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 427,80 727,80 TR SENSU SARAJEVO 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola materijal za obuku molera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 374,00 374,00 TR SENSU SARAJEVO 4300398070001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika - 3291/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 5499,58
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kolači za Dan škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 76,00 76,00 SUR Caffe - slastičarna "Abruzzo" vl.Avzai Ismail Kranjčevićeva 19 Sarajevo 4300135570000
JU Srednja građevinsko-geodetska škola osvježenje za učenike na sportskom takmičenju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 19,45 19,45 Bingo doo export import Tuzla Minimarket Sarajevo Centar 4209253452065
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi za učenike na sportskom natjecanju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 15,35 15,35 Dobrinja dd Sarajevo 4200160940003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka sokova za Dan škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 23,60 23,60 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja, opravke i baždarenje tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse - 3305/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017 3736,98
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka papirnih ubrrusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 118,50 118,50 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sredstva za školečišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 411,30 411,30 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – servis 3 printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 1164,15 1164,15 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge tehničkog pregleda motornih vozila - 3304/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017 4632,38
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Solun Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.09.2018 953,00 953,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge ispitivanja kvaliteta nafte, naftnih derivata i ulja - 3282/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 3393,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vulkanizera - 3346/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2017 6903,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio prevoz jedna karta za Sarajevo-Sofija-Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 1300,00 1300,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila - 3318/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 2340,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija - 3188/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 4095,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Acetilen i kisik - 3358/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2017 1253,95
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - dijelovi ručnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 88,05 88,05 PENNY PLUS, Sarajevo Centar, 4200162210045
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Hidraulična crijeva i crijeva za gorivo - 3359/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017 4957,52
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sl.) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga pranja ćilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2018 73,44 73,44 ISNA D.O.O., Sarajevo Centar, 4201799450003
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izrada i servisiranje plata gibnja - 3454/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 1170,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - boja za krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 96,00 96,00 "KEMOPROM" d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4201081260001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge obrade i opravke lamela i feroda - 3455/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017 2925,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 93,00 93,00 "Ecoton" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Obrasci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 221,95 221,95 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – materijal za krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 33,50 33,50 "KEMOPROM" d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4201081260001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge punjenja i opravke klima uređaja vozila - 3464/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 425,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2018 3,50 3,50 Adazal d.o.o., Novi Grad, 4200379970005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - čaše za Ured GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 11,00 11,00 BINGO DOO, Ul.Stupska bb, poslovna jedinica 206, Tuzla, 4209253454033
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Servisiranje i opravka injektora goriva - 3475/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 1755,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge slanja pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 56,70 56,70 "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Materijal za čiščenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 247,69 267,69
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sitni inventar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 429,00 429,00 "Peny plus" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzornog centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 117,00 117,00 "Securitasmobile" d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Robe široke potrošnje - 3050/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 1659,46
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja - 3046/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 234,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Mjesečno održavanje fiskalnih uređaja - 3047/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 1010,88
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kupovina tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 92,01 92,01 "Ecoton" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 2. Plan nabavki 31.08.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - 3049/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 4504,50
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće - 3063/17 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2018 3298,49
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanitarni pregledi zaposlenika ustanove za 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.06.2018 06.06.2018 31824,00 20.07.2018 31824,00 31824,00 Zavod za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Iznajmljivanje kongresne sale sa ručkom i jednom kafe pauzom Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.04.2018 13.04.2018 3076,00 30.06.2018 3076,00 3076,00 Mrkulić Company d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu hemikalije 595/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 620,10 Semikem doo, Sarajevo, 4200003250001
Ukupno po stranici 88.693,74 44.821,99 44.521,89