Pretraga

Ukupno 18510
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka goriva za motorna vozila 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2018 144505,01 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo ID:4200999090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-271/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 3359,07 Globex d.o.o.,4218000740004, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-270/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1170,00 MEDI-FREY doo, 4200022710005, Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TOGE I KAPE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 6996,60 6996,60 "WILLONA" d. o. o. Zagrebačka bb, Sarajevo ID: 4201781670006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Apsolutni i vrećasti filteri klima komora operacionog bloka, proizvod IMP KLIMA – Hidria - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6992,16 6992,16 LINDAB d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Apsolutni i vrećasti filteri klima komora operacionog bloka, proizvod IMP KLIMA – Hidria Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2018 6992,16
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge primarne zdravstvene zaštite-sistematski pregled radnika i ugovor sa Zavod za zdravstvenu zaštitu rasnika u saobraćaju Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 Zavod za zdravstvenu zaštitu rasnika u saobraćaju Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga primarne zdravstvene zaštite-sistematskog pregleda radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude nabavke usluge obezbjeđenja i zaštite i ugovor sa Unilab Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 Unilab doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obezbjeđenja i zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2018 1800,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-269/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 7009,52 Rauche Medical d.o.o. 4227654340004 Mostar
KJP ZOI 84 Silikoniranje dijelova fasadnih prozora s ciljem sprečavanja curenje vode u kancelarije koje se nalaze ispod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 2457,00 Čudanj d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja zgradevrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 7004,93
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika i nastavnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 750,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2018 6708,12
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2018 12823,20
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacija poda dvorane „Mirza Delibašić“ - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 92752,45 Bigrad d.o.o. Gradačac, ID: 4209832050009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metalne police za arhivu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 2574,00 2574,00 ProTim d.o.o. Sarajevo, 4202459050007, Sarajevo Novi Grad
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2018 295,56 19.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZZZM KS - I izmjene i dopune plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 14.06.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolica 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izjeni dopuni odluke o Planu nabavki za 2018.g. Plan nabavki 25.05.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radijatora za san.grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2018 6906,09 6906,09 " LUK" D.O.O. SARAJEVO 4200441950008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radijat.za sanaciju grijanjadijatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 6906,09
JU Željeznički školski centar Sarajevo kancelarijske potrepštine R&S Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 6988,67 6988,67 R$S Sarajevo
JU Prva bošnjačka gimnazija Farbarsko-molerski radovi18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 6151,97 6151,97 Obrt Zaimović
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.06.2018 57915,00
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond 2018. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2018 5850,00 City Mark Plus d.o.o. Sarajevo, 4201916350007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke za "Nabavka službene odjeće državnih službenika i namještenika MUP-a Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge smještaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 1268,00 1268,00 Hottes Relax Compani d.o.o.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila u službene svrhe za potrebe SERDA d.o.o. Sarajevo u 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.06.2018 45627,44
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Finansijske usluge - beskamatno deponovanje sredstava i plasmana kredita iz sredstava Kreditno garantnog fonda SERDA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelični limovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 22.06.2018 90059,58
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana Plan nabavki 21.06.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" rekonstrukcija ograde u školskom dvorištu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo Pregovarački Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.02.2018 22.06.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 21.06.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka toplih i hladnih napitaka, kuhinjskog pribora i opreme za kuhinju 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 4588,50 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo 4200199130009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza na relaciji Sarajevo-Janjina- Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.06.2018 1790,00 1790,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – gas liftovi za radnu stolicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 210,60 210,60 ProTim d.o.o. Sarajevo, 4202459050007, Sarajevo Novi Grad
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Preseljenja tri lokala u kulusu prespajanjem na glavnom telefonskom razdjelniku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 140,40 140,40 Telling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Instaliranje klimatizacijskog uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 250,00 250,00 O.D. "Imamaović" Ilidža IDBR 4302278160000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme i to: sirni kotao 150l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 4680,00 4680,00 Kupres-Milch d.o.o Kupres 4281254020005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka uređaja za klimatizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 559,55 559,55 OMEGA d.o.o. Živinice Beko shop Pofalići, IDBR. 4209362230005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci telefonskog uređaja Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 1899,00 1899,00 Tehno-Mag d.o.o. Orašje
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o ugostiteljskim uslugama Ugovaranje i realizacija 3913,50 3913,50 TAREQ HOSPITALITY d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija 12981,76 12981,76 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rukavcica za barutni test Ugovaranje i realizacija 01.06.2018 5616,00 5616,00 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje oružja Ugovaranje i realizacija 6073,47 6073,42 KM TRADE Visoko
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu MKI Plan nabavki 05.06.2018
Ukupno po stranici 236.882,08 337.683,32 75.991,72