Pretraga

Ukupno 16030
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 5842,00 5842,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 3341,52 3341,52 "VINDI-TIP" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2018 3341,52
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora (Branilaca Sarajeva 21) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 356731,20 KJP "ZOI'84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 662,00 662,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge marketinga 2018. FOND Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 6961,50 Lilium d.o.o. Sarajevo, 4202387710007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i ugradnju sistema za mjerenje trzine TSS Auto Vision Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvodenje radova na odplinjavanja baklji deponija Smiljevici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o promjeni cijena naftnih derivata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga zamjene krila vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3501,34 3501,34 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6000,00 6000,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka po žalbi žalitelja za nabavku '' Bunarski pumpni agregati za mojmilo bunara MB12, bunar SKB5- Izvorište Sokolovići, P.S Centar-R. Podhtastovi '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka na žalbu žalitelja '' Bunarski pumpni agregati za bunar IB1-izvorište Bačevo, P.S Hrasno-R.Lukavac, P.S Centar-R.Bjelave, P.S Centar-R.Crni Vrh'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 29.03.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 01 18 - NABAVKA RADOVA – SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2018 19718,04 "EL-TE 3" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 19718,04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke usluga servisiranja motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.04.2018 246000,00
JU OŠ Stari Ilijaš SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 3000,00 "ALDY-COMPANY" D.O.O SARAJEVO
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na čas. Pravo i finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 250,00 250,00 Refam creative solutions d.o.o., Sarajevo ID 4200545220001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila '' 08/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka Revizorske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija potisnog cjevovoda preko Rustempašinog mosta '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje elektromehaničarskih usluga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.03.2018 28080,00
JU OŠ Stari Ilijaš Servisiranje i opravka opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1200,00 "ĐOZO-COMERC" D.O.O. Sarajevo
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Promotivni materijal INGEB2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 2034,90 2034,90 Neon Royal Sor, Sarajevo
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge interneta INGEB2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 1755,00 Logosoft d.o.o, SArajevo
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Računovodstvene usluge 2018 INGEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 7020,00 FINEKKO“ d.o.o. Sarajevo.
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Osiguranje uposlenika 2018 INGEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 1320,00 Sarajevo-Osiguranje, d.o.o, SArajevo
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge na području sigurnosti (zaštita objekta) INGEB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 1614,60 Unilab, Sarajevo,
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Obrasci i tiskanice '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 4385,51 '' Svjetlost BH Print '' d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluga prijevoza učenika-škola skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1462,50 1462,50 Centrotrans Eurolines d.d.Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javna nabavka usluga- posluživanja koktela i pića za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 936,00 936,00 „ IBES“ D.O.O Bravadžiluk 5., 71 000 Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke roba ramovi za fotografije (B1 i B2 format) za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 800,40 800,40 „ TUGRA“ D.O.O, Zmaja od Bosne 37., 71 000 Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju '' ponovljeni Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.03.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" usluge prijevoza učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 2193,79 20193,75 HUKIĆTURS d.o.o.
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 1.1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 3986,37 3986,37 Allied VTM d.o.o. Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 3986,37
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Plan javnih nabavki 2018. godinu Plan nabavki 19.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda za ph uzorke KCUS2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 1859,72 Ena d.o.o. Sarajevo ID:4200037070053
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC box kutija sa poklopcem i ručkama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 661,05 Sistemfrigo d.o.o. Kiseljak ID:4236377740007
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE MART 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 42,80 42,80 CAFFE SLASTIČARNA VIJEĆNICA 4302575450009 STARI GRAD SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zastave BiH 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 122,85 122,85 Hidex d.o.o. Sarajevo, ID 4200300890001
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE PREGLEDA PP APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 46,80 46,80 Maher d.o.o. Sarajevo 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE PRIJEMA KONTROLE I OBRADE PODATAKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 90,00 90,00 FINANSIJSKO-INFORMATIČKA AGENCIJA 4202153990006 NOVO SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OBJAVLJIVANJA JAVNOG KONKURSA 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2018 518,31 518,31 OSLOBOĐENJE servisi 4202263820009 Vogošća
JU Porodično savjetovalište NABAVKA GORIVA 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 50,00 50,00 G-PETROL DOO SARAJEVO 4209277550025 SARAJEVO CENTAR
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na sl. list bih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 240,00 240,00 Službeni list BIH, sarajevo ID 4200226120002
Ukupno po stranici 301.125,93 438.348,20 50.121,54