Pretraga

Ukupno 21722
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Kontrola sterilizacije-spore i usluge bakteriološkog pregleda brisa površina 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 4200329950003
JU Stomatološki fakultet Usluge sanitarnih pregleda uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 4200329950003
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2018 939517,49 939513,24 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017 939517,49
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge organizacije stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.04.2017 6840,00
JU Stomatološki fakultet Ugovaranje navke roba stomatološki potrošni materijal 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2018 594402,50 Dental grupa doo Sarajevo 4200246070001, Gema doo Mostar 4227796720009
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka vozila sa vozacom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 30.05.2017 4400,00 09.05.2017 4400,00 4400,00 FOX Travel d.o.o. Sarajevo 4201594640004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: auto gume Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 1489,36 1489,36 TR "AUTO SHOP-MAJA" Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2017 994,38
JU Stomatološki fakultet Stomatološki potrošni materijal 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.12.2017
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 5868,72 5686,72 "FEF" d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 564,08
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Software Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 1404,00 1404,00 "JAPET" d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dopreme vode cisternom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 6891,30
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32* Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2018 8266,00 8266,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Ugovaranje radova - Građevinski radovi na amfiteatru 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 92625,96 Sela doo Sarajevo 4200502250004
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - August - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2018 106,00 106,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 352,25 352,25 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 1145,56 1145,56 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 269,16 269,16 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 353,04 353,04 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kardanska prikolica (1000 kg) za realizaciju Projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 3344,99
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 367,63 367,63 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 447,67 447,67 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 575,91 575,91 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 361,37 361,37 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 132686,82 132403,69 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 260,35 260,35 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 255,14 255,14 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 160,57 160,57 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi na amfiteatru 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017 92625,96
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 645,68 645,68 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 655,05 655,05 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 312,43 312,43 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorni obrezivač za realizaciju Projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 2216,00
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 531,12 531,12 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 777,15 777,15 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 101,02 101,02 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2017 25.05.2017 1674,00 01.06.2017 1674,00 1674,00 FOUR SEASONS d.o.o. Sarajevo 4201717740009
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 460,30 460,30 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017 132686,82
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 104,70 104,70 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 153,43 153,43 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 6,81 6,81 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1199,25 1199,25 VATROSISTEMI d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 130,37 130,37 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 188,72 188,72 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Juli - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 97,27 97,27 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 6920,55 Doxat doo Sarajevo ID: 4200267660003
Ukupno po stranici 1.191.755,02 1.799.273,35 1.104.854,96