Pretraga

Ukupno 21734
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 101,02 101,02 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2017 25.05.2017 1674,00 01.06.2017 1674,00 1674,00 FOUR SEASONS d.o.o. Sarajevo 4201717740009
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 460,30 460,30 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017 132686,82
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 104,70 104,70 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 153,43 153,43 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 6,81 6,81 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1199,25 1199,25 VATROSISTEMI d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 130,37 130,37 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 188,72 188,72 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Juli - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 97,27 97,27 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 6920,55 Doxat doo Sarajevo ID: 4200267660003
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 2981,01
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Juli - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 40,84 40,84 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 36,49 36,49 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 9,50 9,50 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 138,55 138,55 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 137,73 137,73 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije 2018 Pokretanje i tok postupka 21.09.2018 21.09.2018 15030,88
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 51,28 51,28 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 1199,25
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 80,80 80,80 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2018 6920,55
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 150,39 150,39 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 233,81 233,81 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 285,28 285,28 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 192,09 192,09 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Košuta - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 147,60 147,60 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zvončić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 91,35 91,35 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kolibri - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Izmjena plana Javnih nabavki za 2017 01-3-4-22-2-17 Plan nabavki 14.02.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Rosica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 109,42 109,42 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba računarska i druga oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.09.2017 10338,17 10338,17 "Telegroup" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dunje - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 185,00 185,00 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Labudovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 144,72 144,72 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lastavica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 304,87 304,87 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 849,44 849,44 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 8,07 8,07 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2017 4925,84
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 125,19 125,19 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 89,53 89,53 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za realizaciju projekta ograđivanja "Soukbunar" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 6903,63
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Monitoring zdravstva-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2018 3369,60 ONASA doo Sarajevo ID: 4200080160007
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: računarska i druga oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2017 10338,17
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 114,87 114,87 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" sistematski pregled uposlenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 1140,00 25.08.2017 1140,00 1140,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 98,82 98,82 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Ugovor o nabavci roba materijal i alat za tehničko održavanje objekta 2017 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.08.2017 14985,48 Papilon doo Sarajevo 4200752360000
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 135,86 135,86 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 183.800,15 44.642,41 19.366,78