Pretraga

Ukupno 16030
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo usluge ispitivanja ispr. vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 187,20 187,20 Proving inžinjering d.o.o., Novi Grad, ID broj 4200290480004
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavki 2018 INGEB UNSA Plan nabavki 20.12.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge obezbjeđenja škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2013 2024,10 222,30 Securitas bh d.o.o., Sarajevo ID broj 4227417480004
JU Željeznički školski centar Sarajevo Nabavka elektronske, elektrotehničke i elektromehaničke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 6943,04 6943,04 BISERNICA d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1515,15 1515,15 Uslužnost d.o.o. 4200043550008
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1515,15
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 3459,48 3459,48 Avdic 3A d.o.o. 4200601070000
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine.. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 3459,48
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2018 64460,57 64460,57 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.03.2018
Fond Memorijala Izrada i postavljanje rolo vrata na ulazima u multimedijalni centar Kovači Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2018 23.03.2018 17328,87 23.04.2018 17328,87 17328,87 Fadž Company d.o.o.
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka dezinfektanta,alkohola,kalij heksacijanoferata, natrij hidroksida i talka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 235,41 235,41 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, IDBR. 4200003250001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 30,00 30,00 Macline d.o.o. Sarajevo, ID 4200369400006
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja fotokopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.08.2017 1519,83 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo, ID 4200078850004
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja motornih vozila 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za potrebe Jedinice za zadržavanje lica - pribor za jelo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 31,60 31,60 "BINGO" d.o.o. PJ br.162, Sarajevo Centar, 4209253453312
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za potrebe Jedinice za zadržavanje lica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 95,20 95,20 "BINGO" d.o.o. PJ br.162, Sarajevo Centar, 4209253453312
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - produžni kablovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 83,80 83,80 DOMOD d.o.o., Trg djece sarajeva 1, Sarajevo, Sarajevo Centar, 4201952400169
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka sportske opreme (skije za učenike) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH d.o.o.
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Edhem Mulabdić" Sarajevo Plan nabavki 08.02.2018
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka sportske opreme za nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 414,72 414,72 Benefit d.o.o.
Služba protokola Nabavka ukrasnih korica (mapa) za Povelje i plekete Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 263,25 Papirus d.o.o. Sarajevo, 4200493160005
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka i ugradnja NAS uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o servisiranju klima uređaja na motornim vozilima KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1654,80 "KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo
Služba protokola usluge razglasa i iznajmljivanje ukrasnih stubića sa konopcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 409,50 BMS Sarajevo, 4301204850008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 3334,50 3334,50 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2018 3334,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servisna opravka vozila VW Passat '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 5806,06 '' AC Quattro '' d.o.o Saarjevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' servis rovokopača JCB 5 kom'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 6376,52 '' Terra BiH '' d.o.o
JU Stomatološki fakultet Usluga punjenja tonera 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 1651,10 ECOTON d.o.o. Sarajevo, ID 4200103710000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servis rovokopača CAT 3 kom'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 5850,00 '' Texnoxgroup '' d.o.o
JU Stomatološki fakultet Usluga servisiranje kompresora 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 2371,01 ZULEX d.o.o. Sarajevo, ID 4200421410007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 118,00 118,00 Robor General Trading CO d.o.o. Sarajevo, ID 4200442090002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i ugradnja regulacione opreme na tehnološkim objektrima '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Prenosiva utovarna rampa za mali bager '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja kotlovnice 2017/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 2915,87 ITG d.o.o. Sarajevo, ID 4200071680006
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 500,00 500,00 PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200088140005
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE I PREHRAMBENIH PROIZVODA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 392,37 392,37 MADEX-4 D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:420174609005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 2094,30 2094,30 "ALFA THERM" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018 2094,30
JU Stomatološki fakultet Usluge dezinfekcije 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge deratizacije 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela za iluminaciju Gradske tržnice Markale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.03.2018 34473,63
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ugostiteljskog kafe aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 4242,21 4242,21 Complex Doo, Novo Sarajevo, 4201136260006
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ultrazvučnih aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2017 304200,00 21.03.2018 304200,00 304200,00 Medical doo Mostar - lot 1 i lot 2
Ministarstvo finansija nabavka robe - tablet računari "Samsung Galaxy Tab A 7,0 T285 LTE Crni" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 449,01 449,01 IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780045
Služba protokola Nabavka prazničnih čestitki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 250,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2018. godinu Plan nabavki 31.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rerervnih dijelova LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2018 22232,53 22232,53 Autodelta d.o.o. Sarajevo, Bolnička 11, ID: 4200381790006
Ukupno po stranici 366.405,93 470.428,45 439.558,71